awatar

Profil użytkownika Krystyn

Data rejestracji3 listopada 2011 Ostatnio online5 listopada 2011, 5:26

Statystyki

61 prac, w tym:

 • 61tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /61 prac/

 • Ocena brak

  Społeczeństwo rzymskie (III - I w. p.n.e.)

  Władza w państwie należała do wąskiej, składającej się z kilkuset rodzin, grupy arystokracji urzędniczej. Arystokraci (patroni) zapewniali ludziom z nimi związanym (klientom) opiekę prawną i niekiedy także materialną, w zamian za co mogli liczyć na rozmaitego typu usługi np. głosowanie na...

  Ocena /

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /2 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo i gospodarka w okresie dzielnicowym

  Kres dzielnicowy - osłabienie państwa polskiego i obniżenie jego pozycji na arenie międzynarodowej, lecz również okres intensywnego rozwoju gospodarczego i istotnych przemian społecznych.

  Od XI w. stopniowo wzrastało zaludnienie ziem polskich, najpierw dzięki wydatnemu przyrostowi naturalnemu, który był...

  Ocena /

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /14 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Społeczeństwo trzech stanów

  Od XII w. zachodzące procesy gospodarcze i społeczne szły w różnych kierunkach. Warstwa feudałów była silnie zhierarchizowaną warstwą społeczną. Z noszenia broni uczyniła wyłącznie dla siebie zarezerwowany przywilej. Nierówności społeczne i majątkowe znalazły w początkach XI wieku uzasadnienie...

  Ocena /

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Więzi wasalne

  Niekiedy więzi wasalne były tak silne że zastępowały więzi rodzinne. Nie wszędzie jednak w Europie więzi wasalne mogły zakorzenić się tak głęboko w strukturach społecznych. Tam gdzie istniały silne więzi rodzinne i sąsiedzkie, a stosunki wasalne i lenne dotarły późno i tylko częściowo, nigdy...

  Ocena /

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Hołd

  Uroczysty hołd składany przez wasala seniorowi był ceremonią która określała związki osobowe. Wasalami nie byli tylko lennicy, ale także nie obdarzeni żadnymi dobrami rycerze. Hołd wyrażał wzajemność zobowiązań jakie łączyły seniora i wasala. Wasal przysięgał wierność i podporządkowanie...

  Ocena /

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Inwestytura

  Inwestyturze (nadaniu lenna) towarzyszyła uroczysta ceremonia. W przypadku osoby świeckiej senior wręczał chorągiew lub włócznię, osoba duchowna dostawała pastorał i pierścień.

  Ocena /

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Lenno: nadanie ziemi

  Podstawę społeczeństwa średniowiecznego tworzyły masy ludności wiejskiej, swoją pracą zapewniające utrzymanie nielicznej warstwie feudalnej. Własność gospodarstwa chłopskiego nie była pełna, była podzielona między użytkowników, a więc faktycznych posiadaczy i tych którzy ją nadali, feudałów...

  Ocena /

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Senior i wasal

  Senior nadawał majątek ziemski zwany feudum lub lennem swojemu wasalowi, a w zamian oczekiwał od niego służby, która polegała na wierności seniorowi oraz pomocy przez którą rozumiano obowiązek walki zbrojnej na wezwanie seniora i służenie mu radą. Początkowo lenno które stało się dziedziczne nie...

  Ocena /

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Zamek i władza

  Osłabienie władzy królewskiej powodowało, że zamek feudała stał się centrum władztwa terytorialnego. Określone też było terytorium (często drogą walk). Panowie feudalni świeccy i duchowni otrzymywali od władcy tzw. immunitet, który zwalniał ich dobra w całości lub części od świadczeń na rzecz...

  Ocena /

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Renta feudalna

  W społeczeństwie wiejskim zacierały się stopniowo różnice między drobnymi właścicielami a dzierżawcami, chłopami wolnymi i niewolnymi bo wszyscy oni zobowiązani byli do służb i powinności. Uiszczane przez chłopów świadczenia składały się na rentę feudalną, która była podstawą utrzymania pana...

  Ocena /

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /702

  praca w formacie txt

Do góry