awatar

Profil użytkownika kredka

Data rejestracji24 kwietnia 2014 Ostatnio online25 kwietnia 2014, 13:54

Statystyki

202 prac, w tym:

 • 202tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /202 prac/

 • Ocena brak

  Cele testowania rozwoju

  Zastosowanie testów rozwojowych jako narzędzibadań przesiewowych umożliwia wczesnąinterwencję w zaburzeniach prawidłowegowzrostu i rozwoju. Wczesna identyfikacja zaburzeńułatwia podjęcie wczesnych kroków zaradczychprzez klinicystów, rodziców i opiekunówz myślą o przyszłości dziecka. Ustalone w...

  Ocena /

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /2 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test przesiewowy rozwoju motorycznego według Milaniego-Comparettiego

  Test ten został opracowany przez włoskichneurologów, Milaniego-Comparettiego i Gidoniego[11]. Oryginalne obliczenia zmodyfikowałzespół Meyer Children's Rehabilitation Institute,University of Nebraska Medical Center [12].Obecna wersja testu, będąca jego trzecim wydaniem[13], wnosi dodatkowe informacje o...

  Ocena /

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /2 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Denver II

  Rozwojowy test przesiewowy Denver (DenverDevelopmental Screening Test — DDST) [15],opracowany przez Frankenburga i Doddsaw 1967 roku, był powszechnie stosowany nacałym świecie w celu rozpoznawania opóźnieńrozwojowych. Był on adaptowany i restandaryzowanyw wielu krajach. Z pewnością właśniez powodu tak...

  Ocena /

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /3 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddział intensywnej opieki noworodkowej

  Właściwe zrozumienie problemów na jakie napotykanoworodek z grupy ryzyka jest możliwedopiero po uświadomieniu sobie różnic międzyśrodowiskiem wewnątrz macicy a warunkamioddziału. Z wielu powodów wnętrze jamy macicyjest idealnym miejscem dla prawidłowegorozwoju płodu. We wnętrzu do płodu...

  Ocena /

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /2 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój noworodka

  Podstawą oceny prawidłowości rozwoju dzieckajest znajomość różnic rozwojowych międzywcześniakami i dziećmi donoszonymi. Różnicete będą przedstawione w tej części rozdziału.Dokładny opis prawidłowego rozwoju dzieckaznajduje się w rozdziale 1.Najbardziej charakterystyczne dla wcześniakajest...

  Ocena /

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /2 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój motoryczny

  Co to jest rozwój motoryczny? Dlaczego naukao rozwoju motorycznym jest ważną dla fizjoterapeuty?Dlaczego należy uczyć się o rozwojumotorycznym, jeśli nie zamierza się pracowaćz dziećmi? Czy jakakolwiek z tych informacjijest przydatna w praktyce klinicznej spoza pediatrii?Pytania te są często stawiane...

  Ocena /

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /2 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prąd dwufazowy

  Produkowane obecnie urządzenia wytwarzają najczęściej prąd dwufazowy, składający się z fazy dodatniej i ujemnej. Impulsy mogą mieć przebieg kwadratowy, prostokątny, sinusoidalny lub trójkątny (szpilkowy) (patrz ryc. 5-12). Zwykle dąży się do tego, aby fazy dodatnia i ujemna były sobie równe, tak aby...

  Ocena /

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór rodzaju impulsu

  Jak dotąd nie uzyskano wyraźnych dowodów na to, że impulsy tego czy innego rodzaju oddziałują na ustrój w inny sposób, niż tylko wywołując znieczulenie. Jednak w niektórych przypadkach charakter choroby wymaga zastosowania prądu o gwałtownie narastającym natężeniu (np. impulsu szpilkowego), podczas gdy...

  Ocena /

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /3 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jonoforeza a ultrafonoforeza

  Metoda ultrafonoforezy została dokładnie omówiona w rozdz. 4. - „Ultradźwięki”. Te dwie metody często mylnie przyrównuje się do siebie. Jonoforeza polega na wprowadzaniu do ustroju jonów, natomiast podczas zabiegu ultrafonoforezy do organizmu przechodzą całe cząsteczki. Gdy porównuje się te dwa stany...

  Ocena /

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /4 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przenikanie jonów

  Głębokość przenikania wynosi z reguły mniej niż 1 mm. Pochłonięte jony przenikają następnie głębiej dzięki zjawisku włoso-watości i transportu aktywnego (przezbło-nowego). Największe stężenie jonów w ustroju występuje dokładnie w miejscu przyłożenia elektrody czynnej. Jony są przechowywane w...

  Ocena /

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /804

  praca w formacie txt

Do góry