awatar

Profil użytkownika Kozak

Data rejestracji31 stycznia 2012 Ostatnio online

Statystyki

31 prac, w tym:

 • 31tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /31 prac/

 • Ocena brak

  Zbiorniki retencyjne

  Za zaporą, wskutek zalania doliny rzecznej, powstaje sztuczne jezioro. Ale zalewanie dolin rzecznych przy budowie zbiorników retencyjnych także rodzi poważne problemy. Często tysiące ludzi zamieszkujących tereny przeznaczone do zalania musi opuścić swe domy. Zniszczeniu ulega środo­wisko naturalne...

  Ocena /

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodne zapory drewniane i stalowe

  Zapora drewniana nie wytrzymuje więcej niż około 50 lat, dlatego właśnie niewiele jest pozostałości po takich konstrukcjach, które z pewnością po­wszechnie wznoszono już od dawna. Zapora taka zwykle wytrzymuje napór wody przez zaledwie kilka lat. Jednak konstrukcje drewniane były i są wybitnie...

  Ocena /

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapory wodne a środowisko

  Pomimo że budowanie zapór ma bardzo długą historię, jak dotąd nie rozwiązano pomyślnie kilku związanych z nim problemów. Szczególnie w ostat­nich dziesięcioleciach zrozumiano, jak silny wpływ na środowisko mają zapory i sztuczne zbiorniki wodne. Z drugiej strony wielki jest wpływ całości...

  Ocena /

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodne zapory łukowe

  Zapora łukowa widziana z góry ma kształt łuku wybrzuszonego w kierunku przeciwnym do nurtu przegrodzonej rzeki. Kształt taki powoduje, że znaczna część siły naporu wody jest przenoszona wzdłuż zapory na stanowiące podporę zbocza do­liny, a nie na jej dno, jak w przypadku zapory cięż­kiej. Wielką...

  Ocena /

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodne zapory wielołukowe

  Wytrzymałość zapory łukowej maleje wraz ze wzrostem promienia łuku. Z tego powodu trudno jest przegrodzić zaporą jednołukową szeroką dolinę rzeczną. Problem ten został rozwiązany w XVIII wiecznej Hiszpanii. Don Pedro zbudował szereg niewielkich zapór składających się z łuków o małym promieniu...

  Ocena /

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodne zapory kamienne

  Kamienne zapory narzutowe zostały po raz pierwszy zastosowane na dużą skalę w Kalifornii w czasie gorączki złota w 1849 roku. Zapory te był; konstruowane z ręcznie układanego skalnego kruszywa, stanowiącego rdzeń, i położonej od strony podwodnej nieprzepuszczalnej warstwy ubitej darni. Wykonywanie...

  Ocena /

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodne zapory ziemne

  Zapory wykonane w całości z jednego materiału nazywamy jednorodnymi. Wiele tego typu budow­li ziemnych jest używanych do dziś. Wyposaża się je w urządzenia przelewowe, mogące odprowadzić w sposób kontrolowany duże ilości wód powodzio­wych. Każdy przelew wody przez koronę zapory mógłby bowiem...

  Ocena /

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapory wodne w okresie rewolucji przemysłowej

  Zapoczątkowana około roku 1760 rewolucja przemysłowa zrodziła między innymi zapotrzebowanie na tani, szybki i sprawny transport coraz większej ilości surowców i wytworzonych dóbr. W efekcie w przodujących podówczas krajach - Francji i Anglii - powstało wiele zapór. Niektóre z nich służyły do...

  Ocena /

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najstarsze mosty w Polsce

  Najstarszym stałym mostem na ziemiach polskich jest prawdopodobnie most kamienny wybudowa­ny około 1390 roku w Kłodzku nad rzeką Młynów­ką. Dziś nazywany jest niekiedy małym mostem Karola, gdyż przypomina swój praski pierwowzór. Wrocławski most Grunwaldzki, wybudowany w 1910 roku, był pierwszym na...

  Ocena /

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tamy i zapory wodne

  Zapory wodne umożliwiają kontro­lę biegu rzek, gromadzenie wody do nawadniania i wytwarzanie energii elektrycznej, pomagają zapobiegać powodziom. Zmieniają jednak zna­cznie środowisko naturalne, niszczą przyrodę w zalanej wodą dolinie i zmieniają stosunki wodne. Najstarsze zapory były prawdopodobnie...

  Ocena /

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 023

  praca w formacie txt

Do góry