awatar

Profil użytkownika kostek

Data rejestracji9 kwietnia 2013 Ostatnio online11 kwietnia 2013, 18:41

Statystyki

160 prac, w tym:

 • 160tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /160 prac/

 • Ocena brak

  FUNKCJA EKONOMICZNA turystyki

  Zgodnie z przyjętą konwencją podrozdział ten, poprzedzony w rozdziale 2 obszerną analizą uwarunkowań rozwoju turystyki jako zjawiska ekonomicznego, stanowi próbę wnioskowania uogólniającego, dotyczącego wpływu turystyki na procesy rozwojowe w różnej skali przestrzennej.

  Turystyka, jako zjawisko o...

  Ocena /

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /12 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA ETNICZNA turystyki

  Treść zarysowanej w rozdziale 1 charakterystyki turystyki etnicznej daje podstawę do wniosku, że ten rodzaj turystyki, dzięki rozlicznym skutkom swego rozwoju, może spełniać funkcję etniczną, czyli funkcję wyrażającą tendencję do szukania przez turystów swoich korzeni. Funkcja etniczna współczesnej...

  Ocena /

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /5 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA KSZTAŁTOWANIA ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ turystyki

  Jak wykazano już w rozdziale 2 książki, rozwój turystyki zależy od atrakcyjności środowiska. Warto tu przypomnieć, że zależność turystyki od środowiska jest dużo większa niż innych gałęzi gospodarki. Degradacja krajobrazu, tzn. takich jego elementów, jak ziemia, powietrze, woda, świat roślinny i...

  Ocena /

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /4 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA POLITYCZNA turystyki

  Omówione funkcje współczesnej turystyki nie wyczerpują wszystkich skutków jej rozwoju. Należy przypomnieć, iż współczesną turystykę cechuje masowość. Skalę zjawiska charakteryzują następujące liczby: w 1995 r. odnotowano na świecie 567 min zagranicznych podróży, Polskę odwiedziło 82,2 min...

  Ocena /

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /4 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSFUNKCJE WSPÓŁCZESNEJ TURYSTYKI

  Turystyka współczesna, czyli masowa, jako zjawisko obejmujące przemieszczanie się w przestrzeni, a także wykorzystywanie pewnej ilości czasu wolnego od pracy, jest wynikiem rozwoju społeczno--gospodarczego. Jej początki sięgają, jak wiadomo, połowy XIX w., lecz jako zjawisko masowe wykształciła się w...

  Ocena /

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /24 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILANS GOSPODARCZO-SPOŁECZNYCH KORZYŚCI I KOSZTÓW ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ TURYSTYKI

  Przeprowadzona w tej książce wieloaspektowa prezentacja rozwoju turystyki wskazuje na liczne implikacje rozmaitej natury.

  Turystyka stała się w mijającym stuleciu nieodłącznym elementem współczesnej kultury bytowania społeczeństw. Jeśli wziąć pod uwagę turystykę międzynarodową, to fascynuje ona...

  Ocena /

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /3 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USŁUGI BANKOWE

  W warunkach stale rozwijającego się ruchu turystycznego, o dużej różnorodności motywacji, usługi bankowe nabierają wielkiego znaczenia. Ich stały rozwój ułatwia podróżowanie, stymuluje popyt na usługi turystyczne i dynamizuje obroty gospodarki turystycznej. Rozmaite potrzeby turystyczne wywołują z...

  Ocena /

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /19 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USŁUGI POŚREDNICTWA I ORGANIZACJI

  Organizacją podróży i pośrednictwem zajmują się biura podróży, które tworzą powiązania między podmiotem turystyki a jej przedmiotem. Przed krótkim omówieniem zagadnienia sieci biur podróży oraz jej struktury na świecie i w Polsce należy poczynić następujące spostrzeżenie ogólne. W ostatnich latach...

  Ocena /

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /11 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USŁUGI PRZEWODNICKIE I PILOTAŻ WYCIECZEK

  Przewodnictwo turystyczne spełnia bardzo ważną funkcję w bezpośredniej realizacji imprez turystycznych, polegającą na przekazywaniu ich uczestnikom wiedzy o wartościach krajoznawczych. Można przyjąć, że przewodnictwo spełnia funkcję społeczną i ekonomiczną.

  Najważniejszą funkcją przewodnictwa...

  Ocena /

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /5 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY LOKALNEJ

  W strukturze przestrzennej urządzeń infrastrukturalnych występuje infrastruktura o zasięgu lokalnym — miejskim, osiedlowym lub wiejskim. W grupie tych urządzeń można wymienić: wodociąg wraz z siecią, rozdzielczą sieć elektryczną, drogownictwo, transport lokalny, miejscowe urządzenia...

  Ocena /

  Autor /kostek Dodano /11.04.2013 Znaków /4 722

  praca w formacie txt

Do góry