awatar

Profil użytkownika koralgol

Data rejestracji25 lutego 2011 Ostatnio online25 lutego 2011, 16:46

Statystyki

20 prac, w tym:

 • 20tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /20 prac/

 • Ocena brak

  MARSHALL GEORGE CATLETT (1880-1959) - polityk

  Amerykański dowódca i polityk, absolwent Virginia Military Insti-tute; w czasie I wojny światowej walczył we Francji jako szef od­działu operacyjnego amerykań­skiej l armii piechoty. Zyskał wówczas uznanie, koordynując w 1918 r. przemarsz trzema droga­mi 600 tys. żołnierzy z 2700 dzia­łami. W okresie...

  Ocena /

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /1 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKET-GARDEN - kryptonim

  Kryptonim dwóch operacji przepro­wadzonych przez aliantów we wrze­śniu 1944 r. w Holandii: powietrz-nodesantowej, („Market") mającej na celu zdobycie mostów i prze­praw promowych pod Eindhoven, Grave, Nijmegen i * Arnhem, oraz operacji wojsk lądowych („Gar­den") zmierzających do utworzenia korytarza z Eindhoven...

  Ocena /

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARINĘ NATIONALE - francuska marynarka wojenna

  W czasie I wojny światowej Francja, która przejęła główny ciężar walk lą­dowych, mało troszczyła się o siły morskie: zaniedbano rozbudowę baz, a flota nie rozwijała się.

  Po woj­nie sytuacja pogorszyła się w wyni­ku trzeciego układu waszyngtoń­skiego z 6 lutego 1922 r., który ogra­niczył tonaż...

  Ocena /

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /5 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARIANY - bitwy 1944 r.

  Archipelag 15 wysp w Mikronezji, w zachodniej części Pacyfiku, będą­cy od 1919 r. terytorium mandato­wym Japonii. W 1944 r. stał się te­renem działań wojsk amerykańskich zmierzających do przerwania ze­wnętrznego pierścienia obronnego Japonii i założenia na wyspach baz dla samolotów *B-29. 15 czerwca...

  Ocena /

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /1 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARETH LINIA - umocnienia

  Linia umocnień zbudowana przez Francuzów na południowo-wscho­dniej granicy Tunezji w celu osłony terytorium protektoratu przed ude­rzeniem wojsk włoskich z Trypoli-tanii. Rozciągała się od brzegów Morza Śródziemnego do odległych o ok. 35 km wzgórz Matmata. Roz­brojona na mocy francusko-wło-skiego...

  Ocena /

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARDER III (SdKfz138) - działo samobieżne

  Niemieckie samobieżne działo prze­ciwpancerne zbudowane na rozkaz Adolfa Hitlera, który po zapoznaniu się z osiągnięciami dział *Mar-derlll (Sd Kfz 139) zażądał w lipcu 1942 r. , aby do ich wytwarzania wy­korzystać wszystkie moce produk­cyjne przeznaczone dla czołgów PzKpjw 38 (i). Doświadczenia...

  Ocena /

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /1 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARDER III (Sd Kfz 139) - działo samobieżne

  Niemieckie samobieżne działo prze­ciwpancerne zbudowane na podwo­ziu czołgu PzKpfw 38(t), który w pierwszych tygodniach walk na froncie wschodnim w 1941 r. okazał się zbyt słabo uzbrojony i opance­rzony, aby sprostać nowoczesnym czołgom radzieckim.

  Prototyp ze zdobycznym radzieckim działem kal. 76,2 mm...

  Ocena /

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARDER II (Sd Kfz131) - działo samobieżne

  Niemieckie samobieżne działo prze­ciwpancerne skonstruowane w maju 1942 r. na podwoziu czołgu * PzKp­fw II, który ze względu na słabe uzbrojenie (1 działko kal. 20 mm i 1 karabin maszynowy) nie mógł jużsprostać wymogom pola bitwy.

  Po­czątkowo zamierzano 50% podwozi przeznaczyć dla dział samobieżnych.W...

  Ocena /

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MANTEUFFEL HASSO von (1897-1978) - generał

  Niemiecki oficer, dowodził dywizją w czasie kampanii północnoafry-kańskiej. Od czerwca 1942 r. dowo­dził na froncie wschodnim 7 dywi­zją pancerną, a następnie dywizją grenadierów pancernych „Gross-deutschland". Od września 1944 r.był dowódcą 5 armii pancernej,która odegrała kluczową rolę w wal­kach w...

  Ocena /

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MANSTEINA PLAN

  Plan uderzenia wojsk niemieckich na zachodnią Europę, określany potocz­nie jako plan Mansteina, chociaż gen. Erich von *Manstein nie był autorem całości projektu. Założenia ofensywy opracował we wrześniu-październiku 1939 r. gen. Franz *Halder. Przewi­dywał, że główny ciężar uderzenia przejmie...

  Ocena /

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /1 457

  praca w formacie txt

Do góry