awatar

Profil użytkownika Komun

Data rejestracji31 stycznia 2012 Ostatnio online

Statystyki

35 prac, w tym:

 • 35tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /35 prac/

 • Ocena brak

  Kim był Ronald Aylmer Fisher?

  Ronald Aylmer Fisher urodził się w Londynie 17 lutego 1890 roku. Uniwersytet w Cambridge ukończył w roku 1912, specjalizując się w mate­matyce i fizyce teoretycznej. Zanim otrzymał pro­pozycję zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami, wybuchła I wojna światowa. Fisher miał zbyt słaby wzrok, by służyć...

  Ocena /

  Autor /Komun Dodano /31.01.2012 Znaków /3 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są metody statystyczne?

  Ronald Aylmer Fisher urodził się w Londynie 17 lutego 1890 roku. Uniwersytet w Cambridge ukończył w roku 1912, specjalizując się w mate­matyce i fizyce teoretycznej. Zanim otrzymał pro­pozycję zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami, wybuchła I wojna światowa. Fisher miał zbyt słaby wzrok, by służyć...

  Ocena /

  Autor /Komun Dodano /31.01.2012 Znaków /2 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są metody naukowe?

  Prawa naukowe nie są wynikiem spekulacji, a do­świadczeń. Naukowiec może rozpocząć swą pracę od domysłów, zgadywania, spekulacji - stawia więc hipotezę. Potem planuje doświadczenie, które w jednoznaczny sposób rozstrzygnie, czy postawio­na hipoteza jest prawdziwa, czy też nie. Dopiero po wykonaniu...

  Ocena /

  Autor /Komun Dodano /31.01.2012 Znaków /2 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są prawa naukowe?

  W badaniu zjawisk, o których przebiegu decyduje znaczna liczba czynników, niezwykle istotne jest takie dobranie testów i sposobu analizy danych, by pozwalały one jednoznacznie stwierdzić, czy roz­patrywany czynnik ma znaczący wpływ na zjawisko, czy nie. Można śmiało stwierdzić, że badania na­ukowe...

  Ocena /

  Autor /Komun Dodano /31.01.2012 Znaków /2 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest atom?

  Gdy odkryto, że atom ulega roz­szczepieniu, wyzwalając jednocześ­nie ogromną siłę niszczycielską -znaleziono potężne źródło energii. W 1854 roku niemiecki wynalazca Heinrich Geissler (1814-1879) skonstruował urzą­dzenie nazwane „rurką Geisslera". Była to szklana rurka z wtopionymi do wewnątrz...

  Ocena /

  Autor /Komun Dodano /31.01.2012 Znaków /7 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim był Albert Einstein i na czym poległa jego teoria względności?

  Albert Einstein nie był błyskotliwym studentem Jednak jego ogólna teoria względności stała się kamieniem milowym współczesnej fizyki. W roku 1864 szkocki fizyk James Clerk Maxwell wykazał drogą teoretycznych rozważań, że światło jest falą elektro­magnetyczną. Nie potrafił jednak wytłumaczyć...

  Ocena /

  Autor /Komun Dodano /31.01.2012 Znaków /7 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest zasada nieoznaczoności?

  Zasada nieoznaczoności Tymczasem inny niemiecki fizyk Werner Heisen­berg (1901-1976, Nagroda Nobla w 1932 roku) stwierdził, że nie jest możliwy opis atomu za pomo­cą znanych i powszechnie zaakceptowanych pojęć „cząstki" i „fali". Zamiast tego obliczył poziomy energetyczne elektronu w atomie (czyli...

  Ocena /

  Autor /Komun Dodano /31.01.2012 Znaków /3 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest fizyka kwantowa?

  Fizyka cząstek mniejszych niż atom różni się diametralnie od fizyki klasycznej. Gdy ogrzewamy jakieś ciało, zaczyna ono emitować promieniowanie elektromagne­tyczne. Fizycy rozpatrują modelowe „ciało doskonale czarne", które pochłania w całości pada­jące na nie promieniowanie elektromagnetyczne...

  Ocena /

  Autor /Komun Dodano /31.01.2012 Znaków /4 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim był Heinrich Rudolf Hertz?

  Niemiec Heinrich Rudolf Hertz po raz pierwszy zademon­strował działanie fal elektromagnetycznych. Hertz urodził się w Hamburgu w roku 1857 i w wieku 20 lat rozpoczął w Berlinie studia pod kierunkiem znakomitego fizyka Hermanna von Helmholtza (1821-1894). Helmholtz twierdził, że nowa teoria Maxwella...

  Ocena /

  Autor /Komun Dodano /31.01.2012 Znaków /3 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są fale elektro­magnetyczne?

  Naukowe zbadanie zjawisk elektromagnetycznych umożliwiło odkrycie i wykorzystanie fal radiowych. Około roku 1800 angielski astronom William Herschel (1738-1822) zaczął się zastanawiać, dlaczego promienie słonecz­ne padając na ciało, ogrzewają je. Herschel prze­puścił promień słoneczny przez...

  Ocena /

  Autor /Komun Dodano /31.01.2012 Znaków /4 608

  praca w formacie txt

Do góry