awatar

Profil użytkownika kneercefalbuicaoca

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

88 prac, w tym:

 • 88tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /88 prac/

 • Ocena brak

  Wagram 1809 - Sławomir Leśniewski

  Książka Sławomira Leśniewskiego jest książką o charakterze popularno - naukowym. Świadczy o tym język książki, który nie jest typowo naukowy. O bitwie pod Wagram powstało już wiele pozycji, głównie we Francji. Na podstawie trzech tomów dokumentów opublikowanych w latach 1899-1902 pt.: „Campagne de 1809 en Allemagne et Austriche” swoje książki napisało wielu późniejszych historyków. Powstały m.in. analizy działań bojowych, liczne zestawienia liczbowe dotyczące podziału taktycznego armii francuskiej i austriackiej w różnych etapach kampanii, książki łączące aspekty polityczne i militarne kampanii1809r. Pozycje francuskich autorów w dużej mierze powstały na podstawie licznej korespondencji pozostawionej przez Napoleona oraz na licznych relacjach i pamiętnikach jego dowódców. Jednak jeżeli chodzi o polską literaturę to wiadomości o...

  Ocena /

  Autor /kneercefalbuicaoca Dodano /28.12.2007 Znaków /6 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie stanowe w średniowieczu

  Pierwszych kilka stuleci średniowiecza przedstawia się jako okres ciemnoty. Kościół, jedyny piastun kultury, był za słaby, by zmienić wewnętrznie młode narody, ich prymitywny pogląd na świat, głęboko wkorzenione mity i wierzenia, odrębne pojęcia moralne. Za wzorem Karola Wielkiego wybitne osobistości monarsze zaczęły popierać działalność Kościoła widząc w nim dogodny czynnik dla rządów i dynastii. Kościół wprowadzał w średniowieczne społeczeństwa jednolitość organizacji, myśli i wiary, wychowywał poczucie całości, jedności i prawa. Dopiero gdy obydwie potęgi kościelna i państwowa nabrały świadomości swoich zadań, w szybszym tempie potoczyło się kształtowanie wspólnoty chrześcijańskiej w Europie. Kierownictwo życia duchowego i moralnego Europy chrześcijańskiej wziął w swoje ręce kościół, przez klasztory i parafie...

  Ocena /

  Autor /kneercefalbuicaoca Dodano /22.12.2007 Znaków /3 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  New Age

  New Age - to nieformalny, wielopostaciowy i wielowymiarowy, alternatywny ruch kulturowy, który narodził się umownie w latach 60. XX wieku w USA, a następnie zdobył liczne grono zwolenników na całym świecie. Obecnie, w pierwszej dekadzie XXI wieku, zdobywa coraz więcej zwolenników i tendencja ta wzrasta. Przez chrześcijan, zwłaszcza przez katolików, ruch New Age jest uważany za sektę. Część zwolenników ruchu New Age uważa, że dzisiejsze czasy mogą być ostatnimi czasami w dziejach świata, jaki znamy. Po przejściu tego świata do nowej rzeczywistości ma nastąpić złota era ludzkości. Bliżej nieokreśloną, ale raczej niedaleką przyszłość wyobrażają sobie jako czasy, w których ludziom ma żyć się lepiej i łatwiej. Nadejdzie czas, w którym ludzie całkowicie przewartościują swoje spojrzenie na sens życia. Przyjmą za pewnik, że życie...

  Ocena /

  Autor /kneercefalbuicaoca Dodano /12.12.2007 Znaków /3 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pytania z XIX wieku od 29 do 35

  29. Od idei obrony czynnej do nacjonalizmu. Ewolucja programowa polskiego ruchu narodowego. Początki obozu narodowego wiążemy z aktywnością organizacji o nazwie Liga Polska (LP), której inicjatorem był Tomasz Teodor Jeż (Zygmunt Malinowski), jeden z reprezentantów powstańczego Rządu Narodowego poza krajem. Dla niego sprawa odrodzenia idei niepodległościowych i walki z zaborcami była pierwszoplanowa. Ligę Polską powołały cztery osoby zaproszone do zamku w Hilfikonie w Szwajcarii w 1887. Cele programowe Ligi zostały wyłożone w broszurze programowej Jeża-Miłkowskiego pt. Rzecz o obronie czynnej i Skarbie Narodowym. Odzyskanie niepodległości widzieli jako proces dziejowy, składający się z kilku etapów. Zasadniczo uważali, że idea powstania już się wyczerpała. Uważali ponadto, że prace organicznikowskie nie prowadzą do odzyskania niepodległości...

  Ocena /

  Autor /kneercefalbuicaoca Dodano /27.11.2007 Znaków /3 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia gospodarcza - zakres ogólny - ściąga

  1. Gospodarcze podstawy społeczeństw pierwotnych. Gospodarka przyswajająca. 2. Rewolucja neolityczna – istota, przejawy, znaczenie. 3. Rola gospodarcza pierwszych państw. 4. Miejsce i rola niewolnictwa w państwach starożytnego wschodu (Mezopotamia, Egipt). 5. Klasyczne niewolnictwo w gospodarce starożytnej Grecji, Rzymu. 6. Gospodarka senioralna – istota i charakter. 7. Gospodarcze role miast w średniowieczu. 8. Przyczyny i przejawy kryzysu gospodarki feudalnej. 9. Gospodarcza i społeczna rola wielkich odkryć geograficznych. 10. Kapitalizm kupiecki w Europie, istota i znaczenie. 11. Początki, źródła, przejawy nierównomiernego rozwoju gospodarczego Europy. 12. Rewolucja przemysłowa w Wielkiej Brytanii. Istota, źródła, przejawy, konsekwencje gospodarcze. 13. Narodziny i zwycięstwo systemu kapitalistycznego w Europie, XVIII w. 14. Przemiany...

  Ocena /

  Autor /kneercefalbuicaoca Dodano /25.11.2007 Znaków /2 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody wychowania

  Metoda: to pewien sposób postępowania z wychowankiem.W dosłownym znaczeniu – metoda to droga (jaką obiera wychowawca z wychowankiem). Najważniejsza rzecz w wychowaniu to właśnie metoda. Od niej zależy wszystko. Metody ulegają różnej klasyfikacji: * podział na grupowe i indywidualne * podział na metody wpływu bezpośredniego i pośredniego Do metod indywidualnych zaliczamy: - karanie wychowawcze - nagradzanie wychowawcze - perswazję - przykład własny - metodę zadaniową Wśród metod grupowych wyróżniamy: - metody organizacji działalności zespołowej i samorządowej - metody współudziału uczniów w organizacji lekcji * Karanie wychowawcze: Karanie istnieje odkąd istniał człowiek. Początkowo było odwetem i zemstą. Z czasem jednak zaczęto je traktować jako środek poprawiający zachowanie. Każde państwo/społeczeństwo miało i...

  Ocena /

  Autor /kneercefalbuicaoca Dodano /25.11.2007 Znaków /3 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia wychowania w odrodzeniu

  (ODR)Vittorino da Feltre był założycielem szkoły zwanej "Domem Radości", która znajdowała się w parku; kładziono w niej nacisk na wychowanie fizyczne - opracował on program odbywający się na świeżym powietrzu; nie stosowano żadnych kar fizycznych, rozwijano samodzielność w myśleniu, uczono algebry oraz przyrodoznawstwa; do szkoły uczęszczali chłopcy i dziewczęta pochodzący z rodzin o niższym statusie społecznym (ODR)Erazm z Rotterdamu był autorem dzieła pt. "Pochwała głupoty", gdzie ośmieszył on scholastykę i scholastyków; w kolejnym dziele krytykował nauczycieli katujących swoich uczniów, czym występował przeciwko stosowaniu kar cielesnych; stworzył on pewien rodzaj łacińskich czytanek, postulował kształcenie nauczycieli oraz głosił prawo kobiet do wyższego wykształcenia; w jego programie kształcenia na pierwszym miejscu znajdowała...

  Ocena /

  Autor /kneercefalbuicaoca Dodano /08.11.2007 Znaków /5 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stalin – „Człowiek ze stali”

  Stalin – „Człowiek ze stali” Należał do SDPRR (Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji). Skończył seminarium duchowne. Osiem razy był aresztowany i wywożony na Syberię, ale zawsze z stamtąd wracał. Cztery lata spędził w dolnym biegu Jenisej (pobyt w Syberii). Gdy z ostatniego zesłania wrócił do Rosji robił wszystko, aby zdobyć władzę, po śmierci schorowanego Lenina. Stalinowi udało się wejść do rządu, był liderem partii. Podstępnie usunął z pozycji Lwa Trockiego, (który miał być poprzednikiem Lenina) oraz paru swoich towarzyszów. Po śmierci Lenina, władza Stalina stała się absolutna. Nikt nie odważył się sprzeciwiać jego decyzjom. Rozwinął w wielkiej mierze gułagi, czyli obozy niewolnicze. Rozpoczął Wielkie Czystki – NKWD likwidowało wszystkich zleconych przez Stalina. Czystki zostały także przeprowadzone w samym...

  Ocena /

  Autor /kneercefalbuicaoca Dodano /06.11.2007 Znaków /2 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia wychowania obszerne dokładne ściągi z całego materiału

  1.GRECJA KOLEBKĄ KULTURY EUROPEJSKIEJ. WYCHOWANIE W SPARCIE I ATENACH. Grecja antyczna-fundamenty europejskiej kultury materialnej i intelektualnej. Bramy chronologiczne: 800 r.p.n.e.-początek starożytności („Iliada” Homera);526 r.n.e.-zamknięcie akademii platońskiej przez cesarzy-koniec okresu starożytności. Grecja nie była tworem jednolitym, dzieliła się na kilkanaście państw, najważniejsze z nich to Sparta i Ateny. Grecy nie mieli żadnych wzorów, tworzyli wszystko od początku w sposób oryginalny. Potrafili w działalności ludzi i zjawiskach przyrody dostrzec piękno i ład, potrafili uporządkować życie społeczne. Grecy i Spartanie przywiązywali wielką wagę do kształcenia i wychowania. WYCHOWANIE I KSZTAŁCENIE SPARTAN. Sparta została założona przez greckie plemię Dorów. Sparta miała ustrój polityczny o systemie totalitarnym- było to...

  Ocena /

  Autor /kneercefalbuicaoca Dodano /27.10.2007 Znaków /2 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i znaczenie teorii wychowania.

  Teoria wychowania = teoretyczne podstawy wychowania Etymologia i znaczenie: teoria - wyraz z gr. 'oglądać, kontemplować, obejmować coś jednym spojrzeniem', czyli jest to oglądanie. Wychowanie - to bardzo rozległe pojęcie omawiane w późniejszym czasie Teoria wychowania: wyrażenie to ma dwie definicje: - encyklopedyczną: jest to dział pedagogiki, zajmujący się zagadnieniami związanymi z kształtowaniem osobowości człowieka (głównie postawy społeczne i moralne). Czyli odpowiada na pytanie ?jak ukształtować osobowość człowieka?? - wg Wincentego Okonia: dział pedagogiki, zajmujący się problematyką celów wychowawczych, metod, form wychowawczych i proces tego wychowania. Czyli cele ? metody ? formy ? proces. Można więc powiedzieć, że pierwsza definicja mówi o kształtowaniu osobowości, a druga ? o droga i możliwościach do kształtowania tej...

  Ocena /

  Autor /kneercefalbuicaoca Dodano /18.10.2007 Znaków /4 813

  praca w formacie txt

Do góry