awatar

Profil użytkownika Klemens88888

Data rejestracji21 listopada 2011 Ostatnio online22 listopada 2011, 4:48

Statystyki

70 prac, w tym:

 • 70tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /70 prac/

 • Ocena brak

  Skutki nabycia spadku

  Nabycie spadku przez jego przyjęcie powodowało objęcie ogółu praw i obowiązków majątkowych zmarłego (uniwersalna sukcesja spadkowa), w razie współdziedziczenia prawa przechodziły na kilku spadkobierców. Majątek odziedziczony łączył się z majątkiem własnym spadkobiercy w jedną całość (confusio...

  Ocena /

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spadek leżący

  Spadek leżący hereditas iacens – spadek nie objęty choćby byli powołani spadkobiercy. Był traktowany jak bezpański, a rzeczy wchodzące w jego skład jak i on cały mógł zostać zawłaszczony, przez roczne posiadanie - usucapio pro herede - można było nabyć prawa do spadku, co nie wymagał słusznego...

  Ocena /

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby przyjęcia spadku

  Powołanie do spadku dawało prawną możność objęcia spadku, co mogło nastąpić po oświadczeniu woli przyjęcia spadku (poza dziedzicami koniecznymi):

  cretio – wypowiedzenie wobec świadków uroczystych słów (często ograniczone w testamencie terminem 100 dni),

  pro herede gestio – dorozumiane...

  Ocena /

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowek

  Zachowek pars legitima – minimalna część należna ze spadku członkom najbliższej rodziny, uprawnieni do zachowku byli wstępni, zstępni i rodzeństwo (tak samo jak w querela inofficiosi testamenti), tylko ci uprawnieni do dziedziczenia beztestamentowego. Wysokość zachowku była proporcjonalna do udziału w...

  Ocena /

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Querela inofficiosi testamenti

  Formalne dopuszczenie pominięcia w dziedziczeniu członków rodziny skłoniło w końcu rzeczypospolitej trybunały centumwiralne do dopuszczenia możliwości zaczepienia takiego testamentu jako testamentum inofficiosum – sprzecznego z moralnymi obowiązkami pater familias (officia pietatis) wobec rodziny...

  Ocena /

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedzicznie przeciwtestamentowe

  Dziedziczenie przeciwtestamentowe miało na celu ograniczenie całkowitej swobody w dysponowaniu prywatnym majątkiem dla ochrony interesów najbliższej rodziny. Dopuszczono możliwość obalenia testamentu i dziedziczenia opartego na zasadach beztestamentowych lub jedynie dopuszczenie do dziedziczenia osób w tym...

  Ocena /

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedziczenie pogrobowców

  Pojawienie się po sporządzeniu testamentu jeszcze jednego dziedzica (suus) (małżeństwo cum manu lub adopcja dziecka) powodowało nieważność testamentu (testamentum ruptum). Najbardziej skomplikowana była sytuacja pogrobowca postumus suus – dziecka urodzonego po śmierci ojca, gdy nie można było zmienić...

  Ocena /

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedzicznie beztestamentowe małżonków w prawie rzymskim

  W U XII T dzieci i żona in manu dziedziczyli wedle głów (in capita). Prawo pretorskie - dziedziczenie unde vir et uxor - w razie braku pretensji do spadku przez spadkobierców z klas pretorskiego dziedziczenia beztestamentowego – pretor udzielał bonorum possessio małżonkowi. Zasada ta prawdopodobnie zachowała...

  Ocena /

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedziczenie ab intestato według prawa justyniańskiego

  Zmiany podczas pryncypatu zmierzały do „kognatycznego” dziedziczenia.

  Wyłącznie kognatyczne pokrewieństwo w dziedziczeniu wprowadziło ustawodawstwo justyniańskie (Nowele 118 i 127) – dziedziczenie wedle klas:

  krewni zstępni descendenci (dziedziczyli po ojcu i po matce) – podział spadku wedle głów...

  Ocena /

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pretorskie dziedzicznie beztestamentowe

  Częściowe oparcie dziedziczenia na kognacji w związku z częściowym rozkładem rodziny agnatycznej. Edykt pretorski pozwolił na kolejne powoływanie do spadku w kolejnych klasach lub stopniach pokrewieństwa w obrębie jednej klasy – zasada dewolucji powołania do spadku. Pretor powoływał do beztestamentowej...

  Ocena /

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 753

  praca w formacie txt

Do góry