awatar

Profil użytkownika Klaudiusz

Data rejestracji18 listopada 2011 Ostatnio online18 listopada 2011, 4:55

Statystyki

81 prac, w tym:

 • 81tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /81 prac/

 • Ocena brak

  Actiones arbitrariae

  Była to skarga arbitralna, z dodatkowym upoważnieniem dla sędziego. Do skarg tych należały wszystkie actiones in rem . W formułce ( pomiędzy intentio, a condemnatio), pretor umieszczał odpowiednią klauzulę („jeśli zgodnie z twą oceną nie zwróci, względnie nie okaże – zasądź”) uzależniającą...

  Ocena /

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada kondemnacji pieniężnej

  Zgodnie z tą zasadą ( condemnatio pecuniara ) nawet w przypadku procesu o wydanie rzeczy lub wykonanie zobowiązania , sędzia zasądzał pozwanego tylko na zapłacenie pewnej kwoty pieniężnej. Pamiętać jednak należy , że wysokość tej kwoty określał powód.

  Ocena /

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pluris petitio (res, tempus, locus, causa)

  Pluris petitio czyli nadmierne żądanie . W przypadku gdy powód posługiwał się formułką z zawartym w intentio ściśle określonym żądaniem ( intentio certa ), ryzykował przegranie całego procesu gdyby w fazie apud iudicem okazało się, że żąda od pozwanego:

  więcej niż się należało ( res...

  Ocena /

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady sędziowskiej oceny dowodów

  Ocena materiału dowodowego należała do niczym nie skrępowanego uznania sędziego. Mógł on , bez względu na rodzaj dowodów , uznać za prawdziwe tylko te , które trafiały mu do przekonania. Była to zasada sędziowskiej oceny dowodów.

  W trakcie procesu formułkowego, sędzia mógł wysnuć wniosek o...

  Ocena /

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki dowodowe w prawie rzymskim

  Środki dowodowe, jakimi posługiwały się strony to:

  świadkowie (przede wszystkim )

  dokumenty

  opinie biegłych

  oględziny

  niekiedy również przesłuchanie stron

  Ocena /

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciężar dowodu

  Ciężar dowodu zawsze spoczywał na stronie procesu. Na powodzie ciężar dowodu spoczywał w odniesieniu do tych okoliczności faktycznych, na których opierał swoje żądanie („na powodzie spoczywa ciężar dowodzenia”), pozwany zaś musiał udowodnić te fakty , z których wywodził zarzut procesowy („pozwany w...

  Ocena /

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekscepcje dylatoryjne i peremptoryjne

  Przez exceptio uważali Rzymianie również same okoliczności podnoszone w celu obrony pozwanego, które mogły być jedynie podstawą klauzuli zawartej w formułce. Jeżeli okoliczności te całkowicie paraliżowały roszczenie powoda, zarzuty takie zwano ekscepcje peremptoryjne (exceptiones pretemtoriae)

  -...

  Ocena /

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Exceptio doli

  Z wielu rodzajów ekscepcji szczególną rolę odegrała exceptio doli (zarzut podstępu). Posługiwał się nią pozwany, gdy powód uzyskał roszczenie podstępnie , lub jeśli zasądzenie byłoby sprzeczne z dobrymi obyczajami.

  Ocena /

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwyczajne i nadzwyczajne części formułki procesowej

  Do zwyczajnych części należały:

  - Intentio – część formułki zawierająca treść żądania powoda.

  - Demonstratio- stanowiła zwięzły opis stanu faktycznego w formułkach w których roszczenie opierało się na fakcie.

  - Condemnatio – była alternatywnym upoważnieniem sędziego do zasądzenia lub...

  Ocena /

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formułki prejudycjalne (actiones preiudiciales)

  Formułki , składające się tylko z intentio , w których powód nie domagał się zasądzenia kogoś, lecz sądowego ustalenia jakiejś sytuacji faktycznej lub prawnej mającej znaczenie w innym procesie, np. ustalenie czy ktoś jest osoba wolną.

  Ocena /

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /262

  praca w formacie txt

Do góry