awatar

Profil użytkownika Klaudia888

Data rejestracji1 marca 2012 Ostatnio online3 marca 2012, 9:53

Statystyki

78 prac, w tym:

 • 78tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /78 prac/

 • Ocena brak

  Poezja współczesna

  Lata 1918-78 w rozwoju liryki (l.)wyznaczają proces kształtowania się wielu odmiennych nurtów i tendencji, ewolucyjnych jak i rewol. przekształceń, które przesądziły o wyraźnie odczuwanej odmienności wzorca nowoczesnej poezji. W następstwie zasadniczych przemian, które legły u podstaw zmienionego...

  Ocena /

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /22 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liryka w okresie Młodej Polski

  W pierwszej fazie (l. dziewięćdziesiąte XIX w.) Młoda Polska nie ustaliła jeszcze własnego stylu l. Aczkolwiek negowała doświadczenia poezji pozytywizmu, znajdowała się pod jej wpływem (zwł. A. Asnyka i M. Konopnickiej). Programowo wyrażała nowy stosunek do świata (postawy dekadenckie, egotyzm...

  Ocena /

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /8 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liryka w okresie pozytywizmu

  Pozytywizm nie stworzył własnej l. Pozytywiści, którzy z rewerencją na ogół traktowali wieszczów, zdecydowanie niechętnie odnieśli się do młodszego pokolenia romantyków, gł. z przyczyn ideowych, natomiast poezja pozytywizmu nie różni się zasadniczo budową utworu lirycznego od poezji późnych...

  Ocena /

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /4 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liryka romantyczna

  W romantyzmie l. przestała utożsamiać się z —» odą, dopuszczając rozbijanie struktury lirycznej przez in. rodzaje i pozaliryczne dotąd gatunki, te zaś z kolei nasycone zostały lirycznoś-cią i liryzmem. Liryzm - utożsamiany z podmiotowością - stał się jakby światopoglądem poety, narratora i...

  Ocena /

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /15 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liryka od połowy XVIII w. do przełomu romantycznego.

  Termin „l.", podobnie jak w staropolszczyźnie, nie występował w świadomości lit. tych czasów jako nazwa rodzaju lit.; jednakże w stosowanym ówcześnie trójczłonowym podziale poezji ze względu na sposób naśladowania rzeczywistości (zgodnie z tradycją antyczną, wywodzącą się z Poetyki Arystotelesa)...

  Ocena /

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /9 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staropolska twórczość liryczna

  Okres staropolski. Od w. XII do poł. XVIII, w epokach średniowiecza (—> średniowieczny alegoryzm), —> odrodzenia i —> baroku twórczość liryczna zdecydowanie dominowała nad dwoma pozostałymi rodzajami lit., —> epiką i —> dramatem. Świadczy o tym nie tylko ilościowa przewaga utworów, lecz przede...

  Ocena /

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /19 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIRENKA, zbiór poezji T. Lenartowicza

  LIRENKA, zbiór poezji T. Lenartowicza, wyd. w Poznaniu 1855, zawierający gł. wiersze powst. po 1849, rozproszone w czasopismach (zwł. w „Szkółce dla Dzieci" 1850-53 i „Pokłosiu" 1853-54) lub nie drukowane. Tomik, opatrzony mottem z J. Kochanowskiego, dedykowany B. i K. Dybowskim, ozdobiony był na okładce...

  Ocena /

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIRYKA

  LIRYKA, jeden z trzech podstawowych —> rodzajów lit., obejmujący utwory, których domenę tematyczną stanowią przede wszystkim wewn. przeżycia, doznania, emocje i przekonania jednostki przekazywane za pośrednictwem wypowiedzi monologowej, o silnym nacechowaniu subiektywnym (—> monolog liryczny)...

  Ocena /

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /7 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIPSKA EWA

  LIPSKA EWA, ur. 8 X 1945 w Krakowie, poetka. Ukończyła krak. ASP, debiutowała w prasie lit. 1961. Na jej dotychczasową twórczość składają się tomiki: Wiersze (1967), Drugi zbiór wierszy (1970), Trzeci zbiór wierszy (1972), Czwarty zbiór wierszy, (1974), Piąty zbiór wierszy (1978) oraz wybór wierszy Dom...

  Ocena /

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIPSKI TADEUSZ

  LIPSKI TADEUSZ, ur. 17 VIII 1725 w Boniowicach (Ukraina), zm. 11 VI 1796 w Warszawie, działacz polit. i kult., komediopisarz. Współpracował 1765-67 z „Monitorem"; uczestnik konfederacji radomskiej, był zwolennikiem barskiej (zbierał później materiały do jej dziejów), ale i reform ustrojowych (także...

  Ocena /

  Autor /Klaudia888 Dodano /03.03.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt

Do góry