awatar

Profil użytkownika kjt44

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

93 prac, w tym:

 • 93tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /93 prac/

 • Ocena brak

  "Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku" - recenzja pracy Tomasz Jurka.

  „Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku” autorstwa Tomasza Jurka podejmuje temat wilokrotnie poruszany na przestrzeni czasu. Migracje zagranicznego rycerstwa na Śląsk i problematyka z tym tematem związana, nie doczekały się jednak badań przeprowadzonych z należytą żetelnością i z zastosowaniem odpowiedniej metody. Badania nad napływem obcego rycerstwa i wpływem tego zjawiska na związki kulturowe były często prowadzone pod wpływem panującej uwcześnie sytuacji politycznej i posługiwała się nimi propaganda, co powodowało stronniczość sądów, zawyżanie lub zaniżanie liczb dotyczących wielkości migracji i dopuszczanie się wielu rozmaitych przeinaczeń majacych na celu doprowadzenie do udowodnienia swojej racji, która często mijała się z prawdą historyczną. Takie praktyki były stosowane zarówno przez autorów polskich, jak i obcych...

  Ocena /

  Autor /kjt44 Dodano /26.12.2007 Znaków /11 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nazizm i komunizm

  Nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmieci By przedstawić ideologię komunistyczną i nazistowską musimy odpowiedzieć sobie na pytanie co to jest ideologia. W encyklopedii znajdujemy: Ideologia -system poglądów, idei, pojęć politycznych, socjologicznych, prawnych, etycznych, religijnych lub filozoficznych jednostki albo grupy ludzi, uwarunkowany czasem, miejscem, stosunkami społecznymi; pogląd na świat. Ideologia to system poglądów, więc postaram się przedstawić założenia tych dwóch systemów, a także rzeczywistość w krajach komunistycznych i nazistowskich. Rosyjski komunizm jest nieślubnym dzieckiem Karola Marksa i Katarzyny Wielkiej. Attlee Clement (polityk brazylijski) Pierwszą omawianą przeze mnie ideologią jest komunizm. Nazwa komunizm pochodzi od łacińskiego słowa communis co znaczy wspólny, powszechny, ogólny. Światopogląd ten...

  Ocena /

  Autor /kjt44 Dodano /16.12.2007 Znaków /11 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjednoczenie Polski przez Władysława Łokietka

  W połowie XIIIw. Polska była luźnym zbiorem jedenastu dzielnic książęcych. Do końca XIIw władali krajem książęta Polski (duces Poloniae). W następnym stuleciu są już tylko książęta Mazowsza, Krakowa i Sandomierza, Wielkopolski, Śląska. Ta zmiana oznacza utratę państwowej jedności. Piastowicze trwonili siły na międzydzielnicowych przepychankach, podjazdowych wojenkach, których łupem padały nadgraniczne kasztelanie. Zawierali i zrywali niezliczone sojusze i nie bacząc na interes całości ziem polskich dawali się wciągać w rozgrywki sąsiednich monarchii. Tendencje zjednoczeniowe zaczęły narastać od połowy XIIIw. Dążeniom tym sprzyjała świadomość zagrożenia zewnętrznego przez najazdy Brandenburczyków, Krzyżaków i innych wrogów. Zjednoczeniem zainteresowane były wszystkie stany społeczne: - mieszczaństwo było zainteresowane...

  Ocena /

  Autor /kjt44 Dodano /14.12.2007 Znaków /3 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko – niemieckie w okresie wczesnopiastowskim.

  I WSTĘP 1. Omawiane zagadnienia: a) powstanie państwa polskiego i jego kontakty z Niemcami; b) walka i dążenie władców państw piastowskich o niezależność i suwerenność państwa polskiego; c) konflikty polsko – niemieckie mające miejsce na przestrzeni X – XII w.; d) ocena polityki władców piastowskich prowadzonej wobec Niemiec. 2. Ramy chronologiczne pracy – 996 – 1138. 3. Ramy przestrzenne pracy: terytorium Polski, Niemiec, Czechy oraz Węgry. II ROZWINIĘCIE 1. Niemieckie plany ekspansji w kierunku wschodnim na ziemie Słowian. 2. Powstanie państwa polskiego. 3. Obawy Mieszka I przed przymusową chrystianizacją dokonaną przez Niemcy. 4. Chrzest Polski (996 r.) i jego znaczenie dla Polski. 5. Stosunki polsko – niemieckie za panowania Mieszka I : a) Mieszko I przyjacielem Cesarza po przyjęciu chrztu przez Polskę; b) Najazd...

  Ocena /

  Autor /kjt44 Dodano /01.12.2007 Znaków /36 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowiecze - referat

  Średniowiecze Opis oraz sposób powstawania miast i wsi w średniowieczu MIASTO Lokacja miasta średniowiecznego musiała spełniać podstawowe warunki obrony. Na obszarze dawnego imperium rzymskiego w miejscu starych rzymskich miast i obozów powstały nowe miasta np. Aosta .. Początkowo miały one prawidłowy układ obozu, orientowany według stron świata, przecięty dwiema prostopadłymi arteriami oraz szereg prostokątnych działek. Z biegiem czasu układ zabudowy stawał się coraz bardziej swobodny, zatracał się dawny, prosty przebieg ulic. Rozplanowanie miasta Sredniowiecznego ściśniętego murami obronnymi akcentowało główny element kompozycyjny układu - prostokątny rynek - znajdujący się przy głównych ulicach różniących się od innych szerokością i zabudową oraz sposobem przeprowadzenia . Stanowił on podstawowy węzeł komunikacyjny...

  Ocena /

  Autor /kjt44 Dodano /27.11.2007 Znaków /9 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko-krzyżackie od XIV do XVIII wieku. Rozbicie dzielnicowe i jego następstwa.

  W roku 1138 zmarł Bolesław Krzywousty. W kilka lat przed śmiercią opracował on ustawę sukcesywną, zwaną testamentem. Nie była ona jednak aktem ostatniej woli Bolesława. Była zaś na tyle ważna, że miało ją umocnić zatwierdzenie papieskie. Wbrew pozorom testament ten miał zapobiec rozdrabnianiu i rozpadaniu się państwa polskiego. Według testamentu Krzywoustego została uregulowana sprawa następstwa tronu. Księciem zwierzchnim- seniorem, miał być zawsze najstarszy przedstawiciel dynastii piastowskiej. Senior otrzymywał niedziedziczną dzielnicę senioralną. Zgodnie z wolą Krzywoustego, Władysław II otrzymał Śląsk z Wrocławiem, Bolesław Kędzierzawy – Mazowsze z Płockiem, Mieszko Stary – Wielkopolskę z Poznaniem, a Henryk ziemię sandomierską. Według zasad senioratu, opierającej się na mocy testamentu, najstarszy z synów Władysław II...

  Ocena /

  Autor /kjt44 Dodano /26.10.2007 Znaków /23 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielki kryzys ekonomiczny w Polsce (1929-1935)

  Wielki kryzys ekonomiczny w latach 1929 ? 1935 1. Przesłanki kryzysu Pierwsze oznaki kryzysu w gospodarce światowej możemy zauważyć już w 1929r. Zauważamy w tym okresie bardzo dużą dysproporcje pomiędzy popytem a podażą. Doprowadziło to do zwiększenia światowych zapasów towarów, takich jak węgiel, cukier, miedź czy bawełna. Względna nadprodukcja artykułów rolnych pociągnęła za sobą najdalej idące następstwa. Stale obniżające się ceny żywności, a co za tym idzie zubożenie producentów rolnych znalazło odzwierciedlenie w zmniejszonym popycie na dobra produkcyjne takich jak np. maszyny rolnicze czy nawozy sztuczne. Niektóre przedsiębiorstwa przemysłowe musiały więc wstrzymać inwestycje czy produkcję. Punktem zapalnym, który uruchomił światowy kryzys ekonomiczny był krach na giełdzie nowojorskiej 24 października 1929r., który do...

  Ocena /

  Autor /kjt44 Dodano /22.09.2007 Znaków /3 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia hotelarstwa

  Historia hotelarstwa Zakłady noclegowe nigdy by nie powstały bez potrzeby ich tworzenia ? a ona bez potrzeby podróżowania, które pociąga za sobą brak własnego kąta do spania. Wszak człowiek to nie ślimak. Nawet zwierzęta poszukują schronienia, które zapewni im względne bezpieczeństwo, komfort i spokój. Tego głównie wymaga się też współcześnie od hotelarzy, lecz nie zawsze to klient dyktował warunki. Był traktowany naprzemiennie jako wysłannik bogów, natrętny dziwak lub człowiek niższego stanu nie mający na świecie swojego miejsca czy mienia i dlatego tułający się bez jasno wytyczonego celu. Pojęcie gościnności ?bazowej dla hotelarstwa zostało zaczerpnięte z kultury greckiej, gdy przybysz, który decydował się na długą, pełną niebezpieczeństw, ale też kształcącą podróż był traktowany jako ulubieniec bogów ? bo posiadający...

  Ocena /

  Autor /kjt44 Dodano /01.09.2007 Znaków /3 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe

  Bolesław Krzywousty miał pięciu synów. Najstarszym był Władysław z pierwszego małżeństwa Krzywoustego. Z drugiego zaś małżeństwa pochodzili Bolesław Kędzierzawy, Mieszko Stary, Henryk Sandomierski i Kazimierz Sprawiedliwy. Krzywousty pamiętał dobrze doświadczenia młodości, kiedy zmagał się z bratem Zbigniewem. Chciał uchronić synów przed bratobójczymi walkami po swej śmierci, a jednocześnie zapewnić krajowi silną i sprawną władzę. Przedstawił na wiecu możnym i biskupom statut, w którym uregulował sprawę dziedziczenia dla swych synów i ich następców. Zgromadzeni przysięgli , że będą stać na straży wykonania postanowień statutu . Tekst statutu nie zachował się do naszych czasów , dlatego nie znamy dokładnie wszystkich jego postanowień. Wiemy jednak , że Bolesław Krzywousty wydzielił dzielnice dla czterech synów. Piątemu...

  Ocena /

  Autor /kjt44 Dodano /23.08.2007 Znaków /5 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przejmowanie władzy przez komunistów w Polsce i Jugosławii - porównanie do roku 1956

  Od roku 1943 wojska radzieckie znajdowały się w kontrofensywie na całej długości frontu wschodniego. Kwestią czasu stało się wtedy, gdy dotrą one do dawnych granic ZSRR, a później wejdą na terytoria innych państw okupowanych przez III Rzeszę. Na terenach zajętych przez Sowietów wprowadzano ustrój komunistyczny. Po części odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosiły mocarstwa zachodnie, które godziły się na podział Europy i świata na 2 obozy. W obozie komunistycznym znalazła się większość państw Europy Wschodniej i Południowej. Wśród nich znajdowały się Polska i Jugosławia. W obu tych państwach od dłuższego czasu działały organizacje szerzące ideologię komunistyczną. Sytuacja Jugosławii jak i Polski nie wyglądała w 100% tak samo. W obu przypadkach na emigracji w Wielkiej Brytanii działały rządu tych państw. Również w...

  Ocena /

  Autor /kjt44 Dodano /20.08.2007 Znaków /21 103

  praca w formacie txt

Do góry