awatar

Profil użytkownika KerryKGR

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

95 prac, w tym:

 • 95tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /95 prac/

 • Ocena brak

  Niedożywianie trzeba leczyć

  Niedożywienie jest poważnym problemem, do którego nie przywiązuje się większej wagi. A to błąd. Specjaliści ds. żywienia ostrzegają, że niedożywienie jest szczególnie niebezpieczne w przypadku ludzi chorych. Może być przyczyną znacznego osłabienia, powikłań pooperacyjnych, czy nawet depresji. Jest także przyczyną dłuższego powrotu do zdrowia. - Mimo upływu ponad 30 lat od wprowadzenia do praktyki klinicznej leczenia żywieniowego, które polega na podawaniu wszystkich składników odżywczych drogą dożylną (żywienie dożylne) lub drogą przewodu pokarmowego (żywienie dojelitowe), niedożywienie wśród chorych hospitalizowanych jest nadal zjawiskiem powszechnym, a jego następstwa są niedocenione - mówi profesor Bruno Szczygieł, kierownik Zakładu Żywienia Człowieka Akademii Medycznej w Warszawie. Ocenia się, że w momencie przyjęcia do...

  Ocena /

  Autor /KerryKGR Dodano /31.07.2007 Znaków /3 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza potencjału czynnościowego

  *Potencjał spoczynkowy* Jest pewnym stanem gotowości, który można uznać za punkt wyjścia do zjawisk bioelektrycznych zachodzących w komórce o charakterze czynnościowym. Zjawiska bioelektryczne są stanem przejściowym wychodzącym ze stanu polaryzacji spoczynkowej komórki. Te zjawiska bioelektryczne określamy mianem "depolaryzacji", a ta depolaryzacja może doprowadzić do kolejnej fazy zwanej "krótkotrwałą polaryzacją wnętrza komórki". Te zjawiska noszą ogólną nazwę "potencjałąw czynnościowych". W fizjologii zasadniczą rolę odgrywają potencjały czynnościowe tzn. komórek pobudliwych czyli nerwowych i mięśniowych. Zasadniczymi procesami leżącymi u podstaw potencjału czynnościowego są zmiany przepuszczalności błony komórkowej dla jonów sodowych i potasowych. *Przebieg potencjału czynnościowego* Po zadziałaniu bodźca pierwszym...

  Ocena /

  Autor /KerryKGR Dodano /27.07.2007 Znaków /1 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja piwa

  Fermentacja alkoholowa Fermentację alkoholową można prowadzić stosując jako substraty wielocukry (skrobia), które przez enzymy zostają rozłożone na cukry proste, które następnie ulegają fermentacji. W czasie fermentacji mogą powstać w reakcjach ubocznych także niewielkie ilości innych związków (alkohole – propylowy, izobutylowy, amylowy oraz estrów, ketonów i kwasów organicznych), tworząc tzw. olej fuzlowy, fuzle – ciecze o przykrym zapachu i smaku, pozostające po oddestylowaniu frakcyjnym alkoholu etylowego – surowego produktu fermentacji. Enzymy prowadzące fermentację zostają unieczynnione po osiągnięciu ok. 15% alkoholu etylowego. Mikroorganizmy: - Saccharomyces cerevisiae – alkohole - Saccharomyces carlsbergensis – piwo ciemne “lager” Produkcja piwa składa się z następujących etapów: - produkcja słodu - przygotowanie...

  Ocena /

  Autor /KerryKGR Dodano /26.07.2007 Znaków /2 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białka fibrylarne

  Białka znajdują się w prawie każdej komórce organizmów żywych i roślinnych, są najważniejszą grupą związków organicznych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania żywego organizmu. Białka dzielimy na: Białka proste 1.Albuminy- stanowią substancje łatwo rozpuszczalne w wodzie i w rozcieńczonych roztworach soli, z łatwością koagulują. Są enzymy, hormony oraz odmienne substancje biologiczne aktywne, występują one w osoczu krwi, mleku oraz mięśniach. 2.Globuliny- uwydatnia się w nich minimum rozpuszczalności w punkcie izoelektrycznym. W wodzie wolnej od soli rozpuszczają się słabo, również ze stężonych roztworów soli wytrącają się wcześniej niż albuminy. Znajdują się w nie małych ilościach w mięśniach oraz we krwi: między innymi są to fibrynogen osocza, miozyny, immunoglobuliny. 3.Protaminy- stanowią silnie...

  Ocena /

  Autor /KerryKGR Dodano /25.07.2007 Znaków /3 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność bioelektryczna komórki

  Jedną z podstawowych cech czynnościowych komórki jest jej zdolność do wytwarzania różnic potencjału elektrycznego. (zjawiska bioelektryczne). Tę zdolność w różnym stopniu posiadają komórki, a największą aktywność wykazują tzw. komórki pobudliwe (nerwowe i mięśniowe). Genezą zjawisk bioelektrycznych w komórce jest zróżnicowana zarówno funkcja jak i struktura błony komórkowej. Nieodzownym warunkiem działalności bioelektrycznej jest istnienie spoczynkowej różnicy potencjałów pomiędzy wnętrzem komórki i środowiskiem zewnętrznym. Tę różnicę potencjału nazywamy " potencjałem spoczynkowym komórki " (potencjał błony lub potencjał membranowy). W cytoplaźmie komórki znajdują się znaczne ilości niedysocjujących anionów pochodzenia organicznego. Sa to aminokwasy i fosforany organiczne. Spośró jonów nieorganicznych mamy jony...

  Ocena /

  Autor /KerryKGR Dodano /20.07.2007 Znaków /1 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rwa kulszowa

  Silny, ostry i przeszywający ból okolicy lędźwiowej promieniujący wzdłuż kończyny dolnej ? tego typu dolegliwości związane są z rwą kulszową. To często spotykany zespół bólowy. Dolegliwości częściej występują u mężczyzn niż u kobiet, przeważnie po 30 roku życia, ale praktycznie dotyczą wszystkich grup wiekowych. Jak rozpoznać typowe objawy choroby, co powoduje ból, jak leczy się rwę kulszową i jak można jej zapobiegać? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć poniżej. ? Objawy rwy kulszowej: Ostry, silny, przeszywający ból może wystąpić nagle po uniesieniu ciężaru, nagłym ruchu, potknięciu się itp. Ból rozpoczyna się zwykle w okolicy lędźwiowej i promieniuje wzdłuż nerwu kulszowego przez pośladek w kierunku uda i podudzia czasem aż do stopy. Bóle mogą przejawiać się w tak silnych atakach, że uniemożliwiają choremu...

  Ocena /

  Autor /KerryKGR Dodano /18.07.2007 Znaków /2 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usprawnianie po udarze

  Udary mózgu są coraz powszechniejszą przypadłością osób szczególnie starszych, zwłaszcza takich, których dotychczasowy tryb życia dość poważnie sfatygował układ krwionośny. Palacze, czy też ludzie nadmiernie spożywający alkohol, prowadzący złą dietę bądź narażeni na silny stres dodatkowo zwiększają ryzyko wystąpienia udaru mózgu. Udary możemy podzielić na trzy podstawowe typy: pierwszy z nich to udary niedokrwienne, które są najliczniejsze, bo ok. 80%. Ten typ udaru spowodowany jest gwałtownym zatrzymaniem dopływu krwi do mózgu w naczyniach krwionośnych zaopatrujących mózgowie przez odrywające się z naczyń o większej średnicy blaszki miażdżycowe, które gromadzą się w ich ścianach przez nadmierną ilość cholesterolu we krwi, mogą to być również różnego rodzaju zakrzepy. Zatkane naczynie mózgowe nie zaopatruje już w krew...

  Ocena /

  Autor /KerryKGR Dodano /14.07.2007 Znaków /3 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja w urazach mózgowo-czaszkowych.

  Uraz głowy połączony z cechami wskazującymi na jednoczesne uszkodzenie mózgu nazywamy urazowym uszkodzeniem mózgu. Uraz taki może być spowodowany urazem tępym np. uderzeniem w głowę lub przenikającym jak uszkodzenie postrzałowe. Uszkodzenie może być również wynikiem ruchu mózgu wewnątrz czaszki. O przebytym urazie mogą świadczyć: Utrata przytomności,Amnezja wsteczna, czyli niepamięć pourazowa, Uraz czaszki taki jak złamanie lub pęknięcie, Rezultatem urazu są widoczne zmiany, ubytki i zaburzenia ruchowe lub/oraz psychologiczne/psychiczne. Zaburzenia takie mogą mieć różny charakter, zasięg, przebiegający od niewielkich wręcz minimalnych stanów zmianowych w mózgu poprzez umiarkowane do ciężkich zaburzeń i ograniczeń funkcji i czynności życiowych. Najpierw, w trakcie uderzenia mówimy o tzw. pierwotnym uszkodzeniu mózgu, dopiero po jakimś...

  Ocena /

  Autor /KerryKGR Dodano /08.06.2007 Znaków /2 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka rynku mięsa wieprzowego, drobiowego i baraniego w unii europejskiej i Polsce

  1. Ogólna charakterystyka rynku mięsa wieprzowego, drobiowego i baraniego w Unii Europejskiej i w Polsce Dominującą pozycję w strukturze spożycia mięsa w Polsce (podobnie jak i w produkcji) zajmuje wieprzowina (ok. 60%), mięso drobiowe stanowi ok. 25%, a wołowe – ok. 10%; udział mięsa baraniego, koziego, króliczego, końskiego oraz dziczyzny nie przekracza kilku procent. W Polsce rynek wieprzowiny jest najważniejszym rynkiem mięsa zarówno dla producentów jak i dla konsumentów. Ze sprzedaży zwierząt i produktów zwierzęcych pochodzi ponad połowa przychodów pieniężnych w gospodarstwach rolnych. Udział produkcji zwierzęcej w towarowej produkcji rolniczej w Polsce w 2003 roku wyniósł 60%, przy czym dla trzody chlewnej ukształtował on się na poziomie 21,5%, a dla bydła i cieląt – 4,6%. W Unii Europejskiej udział ten w produkcji końcowej wynosi...

  Ocena /

  Autor /KerryKGR Dodano /07.06.2007 Znaków /30 831

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  Metody pomiaru reologicznych właściwości cieczy

  Temat: Metody pomiaru reologicznych właściwości cieczy (testy statyczne i dynamiczne, techniki pomiarowe). Reometry i metody pomiarowe Wybór reometru dla wykonania określonego zadania jest sprawą o dużym znaczeniu. Nazwa ?reometr" wskazuje, że wymagane jest coś więcej niż tylko sam pomiar lepkości. W rzeczywistości reometr może być traktowany jako przyrząd, który dostarcza danych ilościowych dotyczących reologii płynu. Oznacza to co najmniej, że za jego pomocą można wykonywać pomiary w pewnym zakresie szybkości ścinania. Istnieją dwa oczywiste niebezpieczeństwa, związane z wyborem przyrządu. -Pierwsze polega na tym, że po nabyciu przyrządu stwierdzimy, iż jest on nieprzydatny do wykonania określonego zadania. -Drugie niebezpieczeństwo polega na tym, że chcąc zapobiec takiej sytuacji dokonuje się zakupu reometru, który jest w stanie wykonać...

  Ocena /5.0

  Autor /KerryKGR Dodano /28.03.2007 Znaków /2 999

  praca w formacie txt

Do góry