awatar

Profil użytkownika Kelly

Data rejestracji11 kwietnia 2011 Ostatnio online11 kwietnia 2011, 12:27

Statystyki

48 prac, w tym:

 • 48tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /48 prac/

 • Ocena brak

  POPYT NA RYNKU TOWARÓW I USŁUG PRZEMYSŁOWYCH

   

  Charakter popytu na towary przemysłowe stawia niepowtarzalne wyzwania – a także możliwości – przed menadżerem marketingu.

  >

  Ocena /

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING DÓBR I USŁUG PRZEMYSŁOWYCH

   

  Osoby zajmujące się marketingiem dóbr i usług przemysłowych obsługują największy rynek – wartość transakcji na nim znacznie przewyższa wartość rynku końcowego konsumenta. Na rynku towarów przemysłowych nawet pojedynczy klient może generować niezwykle wysoko poziom zakupów. Wszelkie...

  Ocena /

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /2 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE KLIENTÓW

   

  Zwracanie uwagi na nastawienie klienta:

  W momencie rozpoczęcia rozmowy a nawet wcześniej, powinniśmy zwrócić uwagę na nastawienie klienta. Zadajemy sobie pytanie, jak i dlaczego klient może się czuć w określony sposób, np.:

  ˇ Czy znamy albo rozpoznajemy danego klienta? ˇ Czy jego wygląd lub słowa...

  Ocena /

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /6 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA DÓBR PRZEMYSŁOWYCH

   

  Firmy nabywają szeroki wachlarz dóbr i usług. Klasyfikacja dóbr przemysłowych pozwala wybrać odpowiednie strategie marketingowe na rynku przemysłowym. Dobra te można podzielić w oparciu o to, w jaki sposób uczestniczą w procesie produkcyjnym i jaki jest ich względny koszt. Możemy wyróżnić trzy...

  Ocena /

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA MARKETINGU DÓBR I USŁUG PRZEMYSŁOWYCH

   

  Znaczenie systemu klasyfikacji dóbr ujawnia się szczególnie wyraźnie przy badaniu zróżnicowania wzorca marketingu w zależności od kategorii towaru. Strategia marketingowa właściwa dla pewnej kategorii dóbr może być całkowicie nieodpowiednia dla innej. Często potrzebna jest zupełnie inna strategia...

  Ocena /

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje sponsoringu

   

  Po dokonaniu rozróżnienia sponsoringu od najbliższych podobnych przedsięwzięć warto przedstawić jego rodzaje.

  Można wyróżnić kilka rodzajów sponsoringu.

   

  Podstawowym kryterium jest wyróżnienie sponsora ze względu na cel, jaki sponsor zamierza osiągnąć dzięki wspieraniu innych.

  Celem...

  Ocena /

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /7 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest sponsoring?

   

  Sponsoring to bezpośrednie lub pośrednie finansowanie lub współfinansowanie, wyrażane w pieniądzu, rzeczach lub usługach, dokonywane przez określony podmiot (sponsora) na rzecz wybranej osoby fizycznej, organizacji, instytucji lub innej struktury prawnej (sponsorowanego) w celu wykonania przez nią...

  Ocena /

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /2 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perspektywy rozwoju sponsoringu

   

  Charakterystyczną cecha rozwoju sponsoringu we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych jest rozszerzenie jego form na nowe dziedziny życia. Zarówno dane statystyczne dotyczące udziału poszczególnych dziedzin życia społecznego w sponsoringu, jak i analiza występujących trendów pozwalają określić dalsze...

  Ocena /

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /3 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój sponsoringu w ostatnich latach

   

  Sponsoring jest jedną z szybciej rozwijających się form promocji. Jego rozwój wynika w dużym stopniu z nasycenia rynku tradycyjną reklamą i ze spadającej jej skuteczności i efektywności. Przeprowadzone w ostatnich kilku latach w Polsce analizy stosunku konsumentów do reklamy wskazują na to, że...

  Ocena /

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /2 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność sponsoringowa Nationale Nederlanden.

   

  Firma Nationale Nederlanden jest holenderskim przedsiębiorstwem działającym w dziedzinie ubezpieczeń na życie. Na początku 1995 roku weszła na polski rynek i jako główne przedsięwzięcie promocyjne wybrała sponsoring, decydując się na wspieranie kultury.

  Wybrano sponsorowanie odbywającego się w...

  Ocena /

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /1 590

  praca w formacie txt

Do góry