awatar

Profil użytkownika Kaziu123

Data rejestracji6 czerwca 2011 Ostatnio online7 czerwca 2011, 0:49

Statystyki

51 prac, w tym:

 • 51tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /51 prac/

 • Ocena brak

  Wiek XIX i początek XX wieku - Nauka prawa międzynarodowego

  rozwój nauki PM w XIX wieku;

  powstanie w 1873 r. w Belgii dwóch międzynarodowych stowarzyszeń badające PM i popierające rozwój nauki o nim: Stowarzyszenie Reformy i Kodyfikacji Prawa Międzynarodowego (Stowarzyszenie PM od 1895 r.) oraz Instytut Prawa Międzynarodowego;

  Immanuel Kant „O...

  Ocena /

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek XIX i początek XX wieku - Konferencje haskie 1899 i 1907

  -duże znaczenie dla rozwoju PM;

  I pierwsza konferencja haska 1899 r. – zwołana z inicjatywy cara Mikołaja II; sprawa kodyfikacji i reformy prawa wojennego oraz prawa dotyczącego pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych; uzgodniono i podpisano trzy konwencje: o pokojowym załatwianiu sporów...

  Ocena /

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek XIX i początek XX wieku - Rozwój współpracy międzynarodowej i PM

  rozwój współpracy międzynarodowej doprowadził do utworzenia stałych organizacji międzynarodowych działających w takich dziedzinach jak: telegraf, poczta, ujednolicenie miar i wag, publikacji taryf celnych (związki celowe lub unie administracyjne); np. Powszechny Związek...

  Ocena /

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek XIX i początek XX wieku - Traktat paryski 1856

  a. traktat paryski kończący wojnę krymską był istotny dla rozwoju polityki międzynarodowej i PM. W wojnie Krymskiej Francja i Anglia stanęły po stronie Turcji w jej konflikcie z Rosją, oznaczało to całkowity rozpad „Świętego Przymierza”.

  b. Istotne postanowienia traktatu paryskiego: dopuszczenie...

  Ocena /

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek XIX i początek XX wieku - Ekspansja kolonialna

  intensywna ekspansja kolonialna; Anglia objęła zwierzchnictwo w Indiach, Birmie, Egipcie; Francja podbiła tereny Północnej i Zachodniej Afryki oraz Indochiny; Belgia objęła zwierzchnictwo w Kongo; Włochy objęły władzę w Afryce Wschodniej (Somalia i Abisynia);

  Chiny – po wojnie opiumowej stały...

  Ocena /

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek XIX i początek XX wieku - Ekspansja społeczności międzynarodowej

  wiek XIX – rozwój państw kapitalistycznych; rewolucja przemysłowa doprowadziła do nasilenia współpracy międzynarodowej; walki społeczne (solidaryzacja robotników w skali międzynarodowej) spowodowane wyzyskiem kapitalistów; ruchy narodowowyzwoleńcze w Polsce i na Bałkanach.

  Poszerzenie się...

  Ocena /

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek XIX i początek XX wieku - Doktryna Monroego

  a. wystąpienie Prezydenta Stanów Zjednoczonych Jamesa Monroe  w 1823 r., w którym sformułował zasadę nieinterwencji państw europejskich w sprawy amerykańskie; hegemonia Stanów Zjednoczonych nad kontynentem amerykańskim.

  Ocena /

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek XIX i początek XX wieku - Kongres wiedeński 1815

  a. zebrany po upadku Napoleona w celu ustalenia nowego porządku w Europie; kongres międzynarodowy z udziałem monarchów dokonał dzieła stabilizacji stosunków w Europie na kilkadziesiąt lat;

  b. ustalenia w stosunku do Niemiec i Polski: utworzono Związek Niemiec – luźne zrzeszenie państw pod władzą...

  Ocena /

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek XIX i początek XX wieku - Oddziaływanie rewolucji francuskiej

  a. wpływ na kształtowanie się ustroju politycznego i społ. – gospodarczego państw europejskich oraz na stosunki między nimi; upadek rządów feudalnych, walka o władze burżuazji; zasada suwerenności zaczęła nabierać nowego znaczenia, nie dotyczyła teraz suwerennych władców absolutnych a suwerennych...

  Ocena /

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od średniowiecza do XVIII wieku - Nauka PM w Polsce

  a. wielu zwolenników prawa naturalnego w Polsce – nauczanie prawa natury i prawa narodów na uniwersytetach i szkołach.

  b. Hieronim Stroynowski „Nauka prawa przyrodzonego, politycznego, ekonomiki politycznej i prawa narodów” – zwolennik prawa naturalnego; Tadeusz Morski „Myśli o potrzebie i sposobach...

  Ocena /

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /657

  praca w formacie txt

Do góry