awatar

Profil użytkownika Kaziu123

Data rejestracji6 czerwca 2011 Ostatnio online7 czerwca 2011, 0:49

Statystyki

51 prac, w tym:

 • 51tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /51 prac/

 • Ocena brak

  Procedura zawierania umów międzynarodowych - Ustalenie tekstu i podpisanie umowy

  a) Przygotowanie tekstu umowy – opracowania i uzgadniania tekstu umów dwustronnych dokonuje się w drodze wymiany not lub w toku rokowań między zainteresowanymi państwami; dla zawarcia umowy wielostronnej zwoływane są konferencje z udziałem pełnomocników. Uzgadnianie tekstu umowy następuje w drodze...

  Ocena /

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /2 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa międzynarodowa - Forma umów międzynarodowych

  a. Rozwój historyczny -  w epoce feudalizmu umowy m. zawierane były głównie przez monarchów, musiały one spełniać ogólne wymogi formalne; obecnie forma jest bardziej uproszczona, mimo to zachowane są dla umów o większym znaczeniu formy bardziej uroczyste:

  1) Tytuł umowy (np. traktat przymierza)

  2)...

  Ocena /

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŹRÓDŁA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Pojęcie źródeł PM

  różne znaczenia terminu „źródła PM” (proces normatywny, sposoby tworzenia prawa, działania ustalające prawo):

  w sensie materialnym (źródła wewnętrzne, realne, głębsze) źródłem prawa jest to co sprawia, że PM kształtuje się i nabywa moc obowiązującą; przyczyny sprawcze maja charakter...

  Ocena /

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /2 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres współczesny - Nauka PM w Polsce

  rozwój PM związany był z ośrodkami uniwersyteckimi; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i Instytut nauk Prawnych;

  Remigiusz Bierzanek, Henryk de Fiumel, Ludwig Gelberg, Wojciech Góralczyk, Stanisław Hubert, Marian Iwanejko.

  Ocena /

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres współczesny - Nauka prawa międzynarodowego

  pozytywiści D. Anzilotti, P. Fauchille, C.C. Hyde; kierunek prawa neonaturalnego podkreślający wartości etyczne wiążące się z normami PM; kierunek socjologiczny zwany realistycznym – prawo jako zjawisko społeczne; wpływ doktryny funkacjonalistycznej – funkcjonalna interpretacja przepisów PM;...

  Ocena /

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres współczesny - Okres powojenny

  zimna wojna między państwami kapitalistycznymi a blokiem państw socjalistycznych, zakończona w Europie w pracach Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 1 sierpnia 1975 r. podpisanie Aktu Końcowego w Helsinkach;

  rozrost organizacji międzynarodowych uniwersalnych i regionalnych;...

  Ocena /

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /1 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres współczesny - Druga wojna światowa

  pogwałcenie zobowiązań prawnomiędzynarodowych przez Niemcy w momencie napaści na Polskę we wrześniu 1939 r.

  druga wojna światowa była wstępem do stworzenia trwałego pokoju międzynarodowego: podpisanie w 1941 r. Karty Atlantyckiej (1 stycznia 1942 r.) przez Roosvelt’a i...

  Ocena /

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres współczesny - Okres międzywojenny

  Liga Narodów – antagonistyczne stosunki między kapitalistami a Rosją oraz zwycięzcami a zwyciężonymi po Wielkiej Wojnie; wielostronne konferencje w Genui 1922 r., w Lozannie w 1923 r. (traktat w Rapallo 1922 r. między Rosją a Niemcami o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych i gosp.)

  Negatywny...

  Ocena /

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres współczesny - Pierwsza wojna światowa

  nowy okres w stosunkach międzynarodowych otwarty przez wojnę 1914 – 1918 i rewolucje październikową w Rosji w 1917 r.; nowe zasady stosunków międzynarodowych obowiązujących po Wielkiej Wojnie (orędzie Woodrow’a Wilson’a z 22 stycznia 1918 r.; 14 punktów): zasada jawności umów międzynarodowych...

  Ocena /

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek XIX i początek XX wieku - Nauka PM w Polsce

  fakt, iż Polska pozbawiona niepodległości przestała być podmiotem PM wpłynął na zastój w tej dziedzinie prawa;

  F. Słotwiński – profesor prawa natury i prawa narodów UJ; F, Kasparek – historyk prawa międzynarodowego;

  Polska doktryna wojny narodowowyzwoleńczej XIX...

  Ocena /

  Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011 Znaków /326

  praca w formacie txt

Do góry