awatar

Profil użytkownika Kazik

Data rejestracji21 lipca 2011 Ostatnio online22 lipca 2011, 4:52

Statystyki

64 prac, w tym:

 • 64tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /64 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój intergracji gospodarczej w ramach WE / UE - Etapy tworzenia UGiP

  I – do końca 1993 roku – zakończył proces tworzenia wspólnego rynku oraz wiązał się ze zniesieniem ostatnich przeszkód w swobodnym przepływie kapitału;

  II – 01.01.1994 – 31.12.1998 – wiązał się powstaniem infrastruktury instytucjonalnej UGiP, sformułowaniem ram prawnych jednolitej polityki pieniężnej...

  Ocena /

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój intergracji gospodarczej w ramach WE / UE - TUE – 1992

  Poszerzenie obszaru działania EWG i zmiana nazwy na WE. Postanowienia dotyczące Unii Gospodarczej i Pieniężnej (UGiP).  Przewidziano, że działania państw członkowskich i WE na rzecz UGiP obejmą realizowanie polityki gospodarczej, opartej na ścisłej koordynacji polityk państw członkowskich na rynku...

  Ocena /

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój intergracji gospodarczej w ramach WE / UE - Plan Pierre’a Wernera

  Przewidywał utworzenie UGiP do 1980 roku i proponował rozbicie procesu dochodzenia do tej Unii na ściśle określone fazy oraz wprowadzenie ścisłego mechanizmu kwalifikacyjnego dla poszczególnych państw EWG do poszczególnych etapów tworzenia UGiP. Plan definiował UGiP jako obszar, na którym zapewniono by...

  Ocena /

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój intergracji gospodarczej w ramach WE / UE - EWG – 1957

  popieranie harmonijnego rozwoju działalności gospodarczej w całej Wspólnocie, stałej i zrównoważonej eskpansji, większej stabilizacji, przyśpieszonego wzrostu poziomu życia i bliższych stosunków między członkami EWG poprzez ustanowienie wolnego rynku i stopniowe zbliżanie polityk gospodarczych...

  Ocena /

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /1 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój intergracji gospodarczej w ramach WE / UE - EWWiS – 1951

  Celem tej wspólnoty było przyczynianie się do rozwoju gospodarczego, wzrostu zatrudnienia i poziomu życia w państwach członkowskich przez ustanawienie wspólnego rynku węgla i stali, co miano osiągnąć znosząc:

  opłaty przywozowe i wywozowe,

  podatki o podobnym znaczeniu oraz...

  Ocena /

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy integracji gospodarczej - Unia walutowa (pieniężna)

  Pełna liberalizacja przepływu kapitału między państwami członkowskimi (w wersji europejskiej także w stosunku do krajów trzecich), pełna integracja rynków usług bankowych i finansowych, nieodwołalne zamrożenie kursów walutowych tych państw, zaprowadzenie jednolitej polityki pieniężnej i walutowej...

  Ocena /

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy integracji gospodarczej - Unia gospodarcza

  W której jest zapewniony swobodny przepływ kapitału, zniesione są wszelkie bariery w świadczeniu w którymkolwiek z państw uczestniczących w nim usług, jak również może występować pewna – czasami daleko idąca – koordynacja polityk makroekonomicznych państw członkowskich. W wersji europejskiej obejmuje...

  Ocena /

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy integracji gospodarczej - Wspólny rynek

  Funkcjonuje w nim nie tylko unia celna, ale też przyjęte przez państwa partycypujące w tym przedsięwzięciu wspólne polityki w dziedzinie rolnictwa, transportu, prawa konkurencji, opodatkowania oraz polityki regionalnej.

  Ocena /

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy integracji gospodarczej - Unia celna

  Charakeryzuje się nie tylko usunięciem wszelkich ceł ceł i ograniczeń ilościowych w handlu pomiędzy państwami w niej uczestniczącymi, ale również tym, iż stosują one wspólną politykę handlową wobec państw trzecich. Regulacje dotyczące np. ceł lub plafonów są w unii celnej ujednolicone bez...

  Ocena /

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy integracji gospodarczej - Obszar wolnego handlu

  Charakteryzuje się usunięciem wszelkich ceł i ograniczeń ilościowych w handlu pomiędzy państwami objętymi jego zasięgiem. Państwa uczestniczące w nim nie prowadzą jednak wspólnej polityki handlowej (nie stosują jednolitych stawek celnych czy też kontyngentów wobec państw nieuczestniczących w...

  Ocena /

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /350

  praca w formacie txt

Do góry