awatar

Profil użytkownika Kate

Data rejestracji9 kwietnia 2011 Ostatnio online9 kwietnia 2011, 16:10

Statystyki

40 prac, w tym:

 • 40tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /40 prac/

 • Ocena brak

  Społeczeństwo internetowe

   

  Chcemy czy nie, funkcjonujemy w społeczeństwie, w którym nasze życie coraz bardziej zależy od komputerów. To radykalnie zmienia sposób, w jaki uczymy się, pracujemy czy wypoczywamy. Dynamiczne zmiany zachodzące w przemyśle informatycznym i telekomunikacyjnym w sposób gwałtowny i nieodwracalny zmieniają...

  Ocena /

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /26 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA C.G. JUNGA

   

  Carl Gustav Jung urodził się 26 lipca 1875 roku w Keßwil (kanton Turgowia) w Szwajcarii. Szkołę i studia medyczne ukończył Jung na Uniwersytecie Bazylejskim. Doktoryzował się na podstawie pracy O psychologii i patologii tzw. zjawisk tajemnych. Był psychiatrą, psychoanalitykiem , twórcą psychologii...

  Ocena /

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /29 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje potrzeb

   

  potrzeba – stan braku, którego uzupełnienie jest niezbędne dla równowagi psychicznej, czy też zadowolenia z życia. Wyodrębnia się potrzeby pierwotne, czyli takie bez zaspokojenia których niemożliwe jest normalne fizjologiczne funkcjonowanie organizmu. Termin potrzeba używany jest też do opisu...

  Ocena /

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /1 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawne aspekty mobbingu

   

  W społeczeństwach wysoko rozwiniętych, społeczność domaga się coraz więcej bezpieczeństwa i uczciwości. Bezpieczeństwo gwarantowane jest zapisem w Konstytucji RP. W Rozdziale II, zatytułowanym “Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela” poświęcone temu zagadnieniu są między...

  Ocena /

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /4 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto jest najczestrzą ofiarą mobbingu

   

  Czy ofiary molestownia moralnego odznaczają się jakimiś specyficznymi cechami osobowości? Na molestowanie moralne narażone są zazwyczaj osoby słabe lub wyjątkowo wrażliwe. Często są to również ludzie o silnej osobowości, nie wahający się otwarcie głosić swoje poglądy, jednostki zrealizowane i...

  Ocena /

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /1 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak walczyc z mobbingiem

   

  Mobbing jest patologią, na wystąpienie której ma wpływ wiele czynników. Przeciwstawienie się terrorowi psychicznemu w miejscu pracy lub zapobieganie, wczesne wykrywanie objawów mobbingu i likwidacja ich w najwcześniejszych stadiach wymaga podjęcia działań wspartych silnym systemem prawnym...

  Ocena /

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /3 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy wyróżnicające mobbing

   

  Wyróżnia się wiele cech, pozwalających rozpoznać mobbing. Poniżej wymienione są cechy mobbingu, które Leymann1 podzielił na 5 grup:

  Odziaływania zaburzające możliwości komunikowania się:

  Ograniczanie przez przełożonego oraz kolegów możliwości wypowiadania się

  Stałe przerywanie...

  Ocena /

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /1 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny mobbingu

   

  Wymienia się następujące grupy przyczyn sprzyjających wystąpieniu mobbingu:

  Przyczyny społeczne

  Cechy zarządzającego organizacją

  Szczególna pozycja ofiary mobbingu

   

  Z przyczyn społecznych wymienia się bezrobocie, stałe zagrożenie utratą pracy i skłonnościami do zmuszania...

  Ocena /

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /3 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mobbing

   

  Słowo mobbing pochodzi od angielskiego „mob” – tłum, motłoch, tłuszcza i oznacza tyle, co – napadać na kogoś, zaczepiać, nagabywać, atakować. Mobbing to coś więcej niż tylko zła atmosfera w pracy, coś o wiele gorszego niż okazjonalne niesprawiedliwe traktowanie czy złośliwa plotka. Mobbing to...

  Ocena /

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /2 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprzedzenie

   

  Uprzedzenia są zjawiskiem szeroko rozpowszechnionym, obecnym we wszystkich społeczeństwach świata. psychologowie społeczni definiują uprzedzenia jako Biocjonalny komponent postaw, a mówiąc dokładnie, ja-0 negatywną albo wrogą postawę wobec ludzi wyodrębnionych wyłącznie na podstawie grupowej...

  Ocena /

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /6 465

  praca w formacie txt

Do góry