awatar

Profil użytkownika Katarzyna

Data rejestracji9 marca 2011 Ostatnio online9 marca 2011, 16:01

Statystyki

60 prac, w tym:

 • 59tekstowych
 • 1multimedialnych

Dodane prace /60 prac/

 • Ocena brak

  W czym tkwi istota tragizmu "Antygony" Sofoklesa?

   

  Treść "Antygony" rozpoczyna się w momencie objęcia władzy w Tebach przez Kreona. Władca ten wydaje zakaz grzebania zwłok Polinejkesa, który sprowadził na ojczyznę wrogie wojska. Antygona łamie zakaz grzebiąc ciało brata, czym ściąga na siebie karę śmierci. Zamurowana żywcem wybiera śmierć...

  Ocena /

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /11 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adam Mickiewicz

  Cechy gatunkowe ballady na przykładzie kilku ballad Mickiewicza.

  W roku 1822 Mickiewicz opublikował swój pierwszy tom ballad i romansów, a data ta jest również uważana jako przełom romantyczny w Polsce. Zawierały one znacznie odmienną wizję literatury od dotąd panującej – klasycznej. Szukała...

  Ocena /

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /14 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jacek Soplica - nowy typ bohatera

  Głównym przedstawicielem patriotyzmu jest w Panu Tadeuszu - Jacek Soplica.jest to bohater jakiego nie spotykaliśmy dotychczas w poznanych utworach romantycznychznamienną cechą tej postaci jest dynamiczność jej charakteru i osobowościpoznajemy go jako “zawadiackiego paliwodę”, którego gorąca miłość...

  Ocena /

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /2 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hymn “SMUTNO MI BOŻE” Juliusza Słowackiego

  HYMN- jest gatunkiem znanym już w antyku. Jest to utwór liryczny o podniosłym charakterze , sławiący Boga, bohaterskie czyny, wielkie idee. W tradycji europejskiej utrwaliło się tworzenie hymnów o treści religijnej lub patriotycznej, będących wyrazem uczuć zbiorowych.    I tu już widać różnicę w...

  Ocena /

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /4 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historiozofia w “Nieboskiej Komedii” Z. Krasińskiego

  Historiozofia w genezie “Nieboskiej komedii”:na przyczyny napisania dzieła złożyły się:powstanie listopadowe w Polsce i nieobecność w nim poetyobserwacje poety związane z ówczesną sytuacją polityczną w Europie - wydarzenia rewolucyjne w państwach zachodnioeuropejskich (Francja VII 1830 oraz VI 1832) i...

  Ocena /

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /4 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Pieśń Filaretów”

  Utwór utrzymany w tonie klasycznej retoryczności, pieśń biesiadna (według przypisu autora pierwsza strofa jest naśladownictwem burszowej, tzn. wesołej studenckiej, pieśni niemieckiej) w której uczta staje się okazją do wezwań i pouczeń.

  Wiersz napisany prawdopodobnie równocześnie z „Odą”, pod koniec...

  Ocena /

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /2 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "FERDYDURKE" Witold Gombrowicz.

  Witold Gombrowicz to jeden z najwybitniejszych prozaików polskich XX wieku, pisarz o światowej renomie, którego książki zostały przełożone na różne języki, dramaty są stale grane w teatrach wielu krajów. Tę pozycję pisarstwo Gombrowicza zawdzięcza przede wszystkim ogromnym walorom intelektualnym...

  Ocena /

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /14 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Ferdydurke" Gombrowicza jako rzecz o formie.

  Gombrowicz w swojej twórczości, wiele razy zajmował się tematem formy, rozumianej jako wszelkie sposoby wyrażania siebie, gesty czyny, mówienie, decyzje, postawa, styl i sposób bycia; czyli jest to ogólna postawa wobec życia i kształt, jaki przyjmuje człowiek wobec reszty świata...

  Ocena /

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /2 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Faraon" Bolesława Prusa

  Powieść, ukończona, jak głosi data na jej rękopisie, 2 maja 1895 r. o godz. 3 po południu, była drukowana w „Tygodniku Ilustrowanym" od dnia 5 października 1895 r. do końca roku następnego. Wydanie książkowe ukazało się w roku 1897. Powieść zaskoczyła zarówno czytelników jak i krytyków. Znano...

  Ocena /

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /8 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Echa romantyzmu i pozytywizmu w literaturze okresu międzywojennego.

  W literaturze międzywojennej pisarze, jak w dawniejszych latach, ukazywali swoja troskę o los kraju i jego pomyślny rozwój. Zjawiskiem szczególnej wagi w literaturze tych lat było powstanie literatury rewolucyjnej, w której wyrazem patriotycznej troski był konsekwentny program społecznej przebudowy. Na...

  Ocena /

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /5 609

  praca w formacie txt

Do góry