awatar

Profil użytkownika Karol123

Data rejestracji20 kwietnia 2011 Ostatnio online20 kwietnia 2011, 4:18

Statystyki

40 prac, w tym:

 • 40tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /40 prac/

 • Ocena brak

  Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Rousseau Jean Jacques (1712-1778)

  Jeden z najwybitniejszych filozofów francuskiego oświecenia. Urodzony w Szwajcarii, w młodym wieku opuścił rodzinną Genewę i udał się na wędrówkę do Włoch i Francji. W Paryżu zaczął zdobywać wykształcenie, zajmując się literaturą, muzyką i filozofią.

  Wg niego rozwój cywilizacji uczynił z...

  Ocena /

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /3 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Voltaire, Wolter, właściwie François Marie Arouet (1694–1778)

  Francuski publicysta, filozof, dramaturg, poeta, historyk i prozaik. Wychowanek kolegium jezuickiego, szybko zyskał sławę jako tragediopisarz oraz dowcipny poeta satyryczny. Czołowa postać oświecenia, członek Akademii Francuskiej. Umysł niezależny, dwukrotnie naraził się władzy: pod zarzutem autorstwa...

  Ocena /

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /3 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Oświecenie

  Okres w rozwoju kultury i literatury europejskiej od końca XVII w. do schyłku XVIII w. (w Polsce do początków XIX w. - tzw. klasycyzm postanisławowski). Na Zachodzie, szczególnie we Francji, łączył się z kryzysem tradycyjnych norm, instytucji społecznych, pojęć i wartości, burząc upadający system...

  Ocena /

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /1 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia Kartezjusza - Kartezjanizm

  1) koncepcja filozoficzna R. Descartes'a, którą cechowały:

  a) sceptycyzm metodyczny oraz dążność do jasności i wyrazistości w poznaniu, opartym na metodzie analitycznej.

  b) próba znalezienia pewności w samowiedzy, której podstawą jest przekonanie o istnieniu jaźni, Boga i ciał

  Jaźń

  pojęcie...

  Ocena /

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /2 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia Kartezjusza - Descartes René, Kartezjusz (1596-1650)

  Wybitny filozof, racjonalista oraz matematyk i fizyk francuski. Prekursor współczesnej kultury umysłowej, postulował metodę rozumowania wzorowaną na myśleniu matematycznym (sceptycyzm metodologiczny), twórca kartezjanizmu oraz słynnej sentencji "cogito ergo sum" - myślę, więc jestem, głosił...

  Ocena /

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodologiczny empiryzm F. Bacona - Bacon Francis, baron of Verulam (1561-1626)

  Angielski filozof, prawnik i mąż stanu. Wielokrotny członek parlamentu, od 1618 lord kanclerz, 1621 wicehrabia Saint Albans - w tymże roku utracił urzędy oskarżony o łapownictwo; resztę życia spędził w odosobnieniu. Nawiązywał do myśli starożytnej, zwłaszcza Demokryta i empirycznych tradycji...

  Ocena /

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /2 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stoicyzm, a Epikureizm - Epikureizm

  1) hellenistyczny system filozoficzny, którego twórcą był Epikur i który wypływał z dwóch źródeł:

  A) kultu życia i pragnienia szczęścia.

  B) z trzeźwej postawy umysłu, ufającego temu, co mu bezpośrednio jest dane i operują cego wyłącznie konkretnymi wyobrażeniami.

  Epikureizm głosił:

  -...

  Ocena /

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /4 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stoicyzm, a Epikureizm - Stoicy, stoicyzm

  Nawiązująca do cyników grecka szkoła filozoficzna założona w III w. p.n.e. przez Zenona z Kition, który nauczał w ateńskim Portyku Malowanym - Stoa Pojkile, stąd nazwa szkoły.

  Rozróżnia się trzy etapy jej rozwoju:

  1) stara szkoła Zenona.

  2) średnia szkoła na wyspie Rodos (II-I w. p.n.e.).

  3)...

  Ocena /

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /2 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metafizyka Arystotelesa - Arystotelizm

  1) Filozofia Arystotelesa.

  2) Koncepcje i nurty filoz. nawiązujące do całości lub części poglądów Arystotelesa.

  W starożytności arystotelizm reprezentowali początkowo działający w Likejonie w IV/III w. p.n.e. tzw. perypatetycy: Teofrast z Eresos, Eudemos z Rodos, Dikajarchos z Messyny, Arystoksenos z...

  Ocena /

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /2 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metafizyka Arystotelesa - Arystoteles (384-322 p.n.e.)

  Filozof grecki. Pochodził ze Stagiry, stąd zwana bywa Stagirytą. Ok. 366-347 p.n.e. kształcił się w Akademii Platońskiej. 343-340 p.n.e. przebywał na dworze macedońskim jako wychowawca Aleksandra III Wielkiego, później w Stagirze. 335 p.n.e. powrócił do Aten, gdzie założył szkołę filozoficzną:...

  Ocena /

  Autor /Karol123 Dodano /20.04.2011 Znaków /10 163

  praca w formacie txt

Do góry