awatar

Profil użytkownika Karmazyn

Data rejestracji31 stycznia 2012 Ostatnio online

Statystyki

31 prac, w tym:

 • 31tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /31 prac/

 • Ocena brak

  Szympansy

  Szympans jest naszym najbliższym krewnym w królestwie zwierząt i niewątpliwie mamy z nim wspól­nych przodków. Należy on do niewielu gatunków, które potrafią posługiwać się narzędziami, aby ułatwić sobie życie. Szympans należy do grupy zwierząt zwanych wielkimi małpami, do której zalicza się...

  Ocena /

  Autor /Karmazyn Dodano /31.01.2012 Znaków /8 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Goryle

  Goryl jest największą małpą człe­kokształtną. Należy do gatunków zwierząt najbliżej spokrewnionych Z człowiekiem. Obecnie stał się gatunkiem zagrożonym. W pewnym okresie swojej przeszłości ewo­lucyjnej goryle najprawdopodobniej były małpami nadrzewnymi. Zwierzęta te są dobrze przystosowane...

  Ocena /

  Autor /Karmazyn Dodano /31.01.2012 Znaków /7 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gibbony i siamang

  Rozdzielone na odrębne gatunki gibbony po­chodzą od wspólnego przodka, żyjącego przed blisko 2 milionami lat. Z dziewięciu gatunków - osiem jest mniej więcej podobnych rozmia­rów, chociaż różnią się zdecydowanie ubarwie­niem. Zasiedlane przez nie środowiska nie po­krywają się ze sobą...

  Ocena /

  Autor /Karmazyn Dodano /31.01.2012 Znaków /8 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orangutan

  Orangutan to jeden gatunek, mimo że rozdziele­nie na' dwie izolowane od siebie populacje -jedną na Borneo, drugą na Sumatrze - powo­duje, że te osobniki wyraźnie się różnią. Oran­gutan sumatrzański jest smuklejszy, o bardziej spłowiałej, dłuższej sierści i pociągłej twarzy. Orangutan jest...

  Ocena /

  Autor /Karmazyn Dodano /31.01.2012 Znaków /5 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małpy Nowego Świata - Małpy szerokonose

  Wszystkie małpy Nowego Świata należą do rzędu Primates. Istnieją dwie rodziny: Callitrichidae - marmozety i tamaryny. 21 gatunków zgrupowanych w pięciu rodzajach. Wśród gatunków: marmozeta lwia, miko czarny i ustiti. Cebidae - płaksowate. 30 gatunków zgrupowanych w 11 rodza­jach...

  Ocena /

  Autor /Karmazyn Dodano /31.01.2012 Znaków /18 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pawiany płaszczowe

  Pawiany płaszczowe, nazywane inaczej anubisami, żyją w stadach liczących kilkaset osobników. Samce pawianów płaszczowych, niemal dwukrot­nie większe od samic, posiadają na karku i barkach gęstą sierść, tworzącą grzywę. Samice i młode samce grzywy takiej nie posiadają, od dorosłych samców...

  Ocena /

  Autor /Karmazyn Dodano /31.01.2012 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nosacz

  Nosacz zasiedla lasy mangrowe i lasy w pobli­żu rzek na indonezyjskiej wyspie Borneo. Ponieważ są one często zalewane, małpa ta potrafi dobrze pływać. Samce są dwa razy większe niż samice i mają wielkie, zwisające nosy. Wielkość nosa przy­ciąga uwagę samic, gdyż jest oznaką wieku i siły samca...

  Ocena /

  Autor /Karmazyn Dodano /31.01.2012 Znaków /2 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małpy wąskonose - Małpy Starego Świata

  Małpy Starego Świata zasiedlają tereny Afryki i Azji. Są one okreś­lane jako małpy wąskonose, a ich ewolucja i rozprzestrzenianie się zaczęły się stosunkowo niedawno. Tak jak człowiek, małpy Starego Świata mają chwytne kończyny. Spłaszczone paznokcie na palcach rąk i nóg zastąpiły pazury...

  Ocena /

  Autor /Karmazyn Dodano /31.01.2012 Znaków /14 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryjówki nadrzewne

  Ryjówki nadrzewne zaliczane były kiedyś do rzędu Insectívora, wraz z ryjówkami właści­wymi. Później sądzono, z uwagi na pewne podobieństwo anatomiczne, że są one spo­krewnione z naczelnymi. W końcu, ze wzglę­du na wyjątkowość tych ssaków, wyłączono je z tych grup i stworzono dla nich...

  Ocena /

  Autor /Karmazyn Dodano /31.01.2012 Znaków /2 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyraki

  Uważa się, że wyraki są linią łączącą małpiatki z małpami. Na wyspach w południowo-wschod­niej Azji żyją trzy gatunki tych ssaków naczelnych, zasiedlające lasy deszczowe, zarośla i plantacje. Wyraki mają bardzo długie tylne kończyny -dwa razy dłuższe od tułowia - co umożliwia im wykonywać...

  Ocena /

  Autor /Karmazyn Dodano /31.01.2012 Znaków /1 799

  praca w formacie txt

Do góry