awatar

Profil użytkownika karanga

Data rejestracji21 listopada 2013 Ostatnio online25 listopada 2013, 14:15

Statystyki

210 prac, w tym:

 • 210tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /210 prac/

 • Ocena brak

  Uraz akustyczny

  Uraz akustyczny jest najpowszechniejszą z chorób zawodowych w Polsce. Jest to wynik pracy w środowisku, w którym ekspozycja na hałas przekracza dopuszczalne normy. Za granicę hałasu szkodliwego dla narządu słuchu uznaje się natężenie 85 dB. Upośledzenie słuchu jest na ogół funkcją czasu- ekspozycji na...

  Ocena /

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /1 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OTOTOKSYCZNOŚĆ LEKÓW

  Toksyczny wpływ niektórych powszechnie stosowanych leków na narząd słuchu jest znany już od drugiej połowy XIX w. Obecnie w użyciu znajduje się szeroki asortyment leków mających działanie ototoksycz-' ne. Należą do nich m.in. leki moczopędne (kwas etakrynowy, furosemid), salicylany, wiele antybiotyków...

  Ocena /

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /2 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostre zapalenie ucha środkowego

  Przyczyną jest zwykle zakażenie górnych dróg oddechowych wnikające z nosogardła przez trąbkę słuchową. Objawy: ból ucha, uczucie pełności w uchu związane z wypełnieniem jamy bębenkowej wysiękiem, upośledzenie słuchu o typie zaburzenia przewodzenia. W otoskopie widoczne jest żywe przekrwienie błony...

  Ocena /

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /2 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewlekłe zapalenie ucha środkowego

  W niektórych przypadkach ostrego zapalenia ucha środkowego ból i temperatura ustępują, ale zakażenie trwa dalej, perforacja błony bębenkowej się nie goi, a wyciek utrzymuje się. Czynnikami sprzyjającymi są:

  a) zbyt późne rozpoczęcie leczenia ostrego zapalenia ucha środkowego, b) nieodpowiednio dobrany...

  Ocena /

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powikłania ropnego zapalenia ucha środkowego

  Rozprzestrzenienie się zakażenia poza ściu ny kostne ucha środkowego może nastąpić zarówno w ostrym zapaleniu, jak i w przewlekłym. Ciężkie wewnątrzczaszkowe powikłania ostrego zapalenia ucha środkowego czę|giej zdarzają Mę u dzieci, w wieku rzałym zaś są yone następstwem zaostrzeń...

  Ocena /

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /3 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA DROŻNOŚCI NOSA

  Zaburzenie drożności jam nosa jest problemem diagnostycznym i terapeutycznym, którego rozwiązanie w wielu przypadkach znacznie wykracza poza granice otolaryngologii. Dolegliwość tę może powodować wiele przyczyn zarówno lokalnych, jak i ogólno-ustroj owych. Uczucie zaburzenia drożności nosa może...

  Ocena /

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /6 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szumy w uszach

  Pod tym pojęciem kryją się najrozmaitsze objawy subiektywne opisywane przez chorych, jako dzwonienie, dźwięczenie, brzęczenie, syczenie, huczenie, tętnienie, czy wreszcie szumy i świsty. Są to zwykle iluzje słuchowe o różnym modelu akustycznym i różnym natężeniu, lokalizowane przez pacjentów w uszach...

  Ocena /

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /3 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia snu

  W budowie anatomicznej ucha wyróżniamy trzy części składowe: ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne. W obrębie ucha wewnętrznego, w jego części przedniej zwanej ślimakiem, znajduje się receptor obwodowy zmysłu słuchu. Jest to początek drogi słuchowej, której ośrodek zlokalizowany jest w polu...

  Ocena /

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /12 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawroty głowy

  Zawroty głowy — wrażenie dezorientacji położenia w otaczającej nas przestrzeni połączone ze złudzeniem ruchu wirowego otaczających nas przedmiotów lub własnego ciała. Ponieważ termin „zawrót głowy” nie ma ścisłego odpowiednika pojęciowego, należy tak kierować wyw.adem, aby pacjent opowiedział nam...

  Ocena /

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /5 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCIEKI Z UCHA

  Wyciek z ucha jest zawsze stanem patologicznym i powinien być oceniony przez:

  a) badanie otoskopowe — oceniające stan ucha zewnętrznego i środkowego, b) badanie bakteriologiczne i mikologiczne wydzieliny — oceniające jednocześnie wrażliwość wyhodowanych drobnoustrojów na antybiotyki.

  Wycieki z ucha mogą...

  Ocena /

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /2 258

  praca w formacie txt

Do góry