awatar

Profil użytkownika Kaputa

Data rejestracji31 stycznia 2012 Ostatnio online

Statystyki

32 prac, w tym:

 • 32tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /32 prac/

 • Ocena brak

  Rezerwaty Przyrody w Azji Północnej

  Północna część Azji to przede wszystkim należą­ca do Federacji Rosyjskiej Syberia, na terytorium której położonych jest kilka okręgów i republik au­tonomicznych. W czasach Związku Radzieckiego w tym rejonie powstało szereg rezerwatów, któ­rych zadaniem była ochrona zagrożonych gatun­ków lub...

  Ocena /

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki narodowe we Włoszech

  W 1997 roku we Włoszech były 172 obszary chro­nione. Pierwszy park narodowy, Gran Paradiso założono w 1922 roku w górach w północno-za­chodniej części kraju. Obecnie przylega on do fran­cuskiego parku Vanoise, a pracownicy obu tych parków ściśle ze sobą współpracują. W 1923 roku w Apeninach...

  Ocena /

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwaty przyrody w Azji

  Gwałtowne zwiększenie liczby ludności Azji w XX wieku dopro­wadziło do degradacji środowiska naturalnego w wielu regionach tego kontynentu. W walkę o za­chowanie niektórych zagrożonych azjatyckich gatunków włączyli się ekolodzy z całego świata. W 1900 r. w Azji był tylko jeden obszar oficjalnie...

  Ocena /

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Park Narodowy Fiordland

  Na Wyspie Południowej znajdują sią dwa obszary wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Przyro­dy i Kultury UNESCO. Pierwszym z nich jest Park Narodowy Fiordland - położony na południowym zachodzie wyspy i zajmujący 12000 km2 - naj­większy park narodowy Nowej Zelandii. Znany jest ze wspaniałych ptaków...

  Ocena /

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Park Narodowy Te Urewera

  Największy park narodowy Wyspy Północnej -Urewera - jest dzikim, porośniętym gęstym lasem obszarem górskim z rzadkimi gatunkami roślin. W południowej części parku znajduje sią jedno z najpiękniejszych jezior Nowej Zelandii - Jezioro Waikaremoana.

  Ocena /

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki narodowe we Francji

  Francuskie niziny zostały niemal całkowicie zmie­nione przez rozwój intensywnego rolnictwa. Obec­nie 58 procent powierzchni kraju zostało zakwali­fikowane jako użytki rolne. Wciąż jednak można jeszcze znaleźć we Francji niedostępne tereny gór­skie zamieszkane przez liczne gatunki dzikich zwierząt...

  Ocena /

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona przyrody w Korei

  Korea, podobnie jak wiele innych państw azja­tyckich, również ma długie tradycje w ochronie przyrody, ale pierwszy oficjalny park narodowy został założony dopiero w 1961 roku w Korei Południowej. Do 1990 roku liczba obszarów chro­nionych wzrosła do 17 i obecnie zajmują one około 6 procent powierzchni...

  Ocena /

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chiny - Rezerwat Arjin Shah

  Największy obszar chroniony w Chinach to rezerwat Arjin Shah obejmujący 40 tys. km2 po­wierzchni. Jest on rzadko odwiedzany ze względu na swoje położenie z dala od głównych traktów, na północnym krańcu surowej Wyżyny Tybetań­skiej. Znaleźć tam można niezwykłe krajobrazy krasowe i dziwacznie...

  Ocena /

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apo Park Narodowy

  Największy obszar chroniony Filipin to poło­żony na wyspie Mindanao Park Narodowy Góry Apo o powierzchni 728 km2. Nazwa pochodzi od wygasłego wulkanu, którego charakterystyczny stożek dominuje nad całą okolicą. W parku żyje zwierzyna płowa, rzadkie filipińskie orły, latające lemury, makaki i dzikie...

  Ocena /

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Japonia - Park Narodowy Fudżi-Hakone-Izu, Park Narodowy Daisetsu-zan, Park Narodowy Shiretoko

  Azja wschodnia to obszar piękny krajobrazowo z bardzo zróżnicowanym środowiskiem. W roku 1990, wg IUCN, było tam 390 obszarów chronio­nych, z których 3/4 znajdowało się na obszarze Chin. W Japonii znalazło się 65 obszarów chronio­nych. Japończycy kładą mniejszy nacisk na zacho­wanie pierwotnego...

  Ocena /

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /1 079

  praca w formacie txt

Do góry