awatar

Profil użytkownika Kacper

Data rejestracji3 czerwca 2011 Ostatnio online3 czerwca 2011, 2:18

Statystyki

70 prac, w tym:

 • 70tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /70 prac/

 • Ocena brak

  Warianty przechodzenia od dyktatury do demokracji, jakie zdarzyły się w XX wieku

  1) Transformacja pod obcą kuratelą, dokonana przy pomocy czynnika zewnętrznego - czyli niedemokratyczne państwo, przegrywa wojnę i w warunkach okupacji jest przekształcane w demokrację (wojna w USA - północ południe, południe pod okupacja północy stało się demokracją).

  2) Za pomocą rewolucji (buntu)...

  Ocena /

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /3 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSOBY PRZEJŚCIA OD SYSTEMU NIEDEMOKRATYCZNEGO DO DEMOKRATYCZNEGO

  Systemy niedemokratyczne były bardzo silnie umocowane. Legitymizacja tych systemów była silna. Władza pochodząca od bogów jest kwestią wieków a nawet tysiącleci. Nie było bezpośredniego pomysłu, aby to zmienić.

  Demokracje XX-go wieku pojawiały się skokowo (raptownie) a nie ewolucyjnie. Były gotowe...

  Ocena /

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy systemu totalitarnego

  1) System totalitarny jest oparty na politylizacji życia. W systemie totalitarnym nie chodzi oto, aby obywatele zajmowali się swoimi sprawami. W systemie totalitarnym obywatel powinien a nawet musi zajmować się polityką. W systemie totalitarnym wszyscy powinni angażować się w politykę.

  2) Drugą cechą...

  Ocena /

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy systemu autorytarnego

  Najistotniejszą cechą systemu autorytarnego jest podział sfery swobodnego działania społeczeństwa pod warunkiem, że społeczeństwo nie miesza się do polityki.

  Inną cechą systemu autorytarnego jest to, że elita władzy biorąc sobie władzę nie przedstawia wizji przyszłości...

  Ocena /

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównanie systemów autorytarnych na podstawie dwóch przypadków: Hiszpanii i Polski

  W Hiszpanii był system autorytarny od 1936r. (od początku wojny domowej w Hiszpanii). System autorytarny w Hiszpanii był za czasów generała Franco.

  W Polsce system autorytarny był od 1926r. (Od zamachu majowego) do wybuchu II wojny światowej.

  Autorytarny system hiszpański był efektem wojny domowej. Był...

  Ocena /

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cztery podstawowe strukturalne różnice między autorytarnymi systemami tradycyjnymi a systemami nowoczesnymi

  1) Pierwsza różnica dotyczy legitymizacji władzy.

  W tradycyjnych systemach autorytarnych ta legitymizacja władzy związana jest z zasadą dynastyczności. W nowoczesnych systemach autorytarnych występuje charyzma wodza albo nacjonalizacja.

  2) Druga różnica dotyczy formy państwa.

  Te tradycyjne systemy...

  Ocena /

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Są współcześnie przynajmniej dwa typy systemów autorytarnych

  autorytarne systemy tradycyjne.

  systemy nowoczesne.

  Podstawą tego podziału jest historia.

  Autorytarne systemy tradycyjne istniały w przeszłości zanim powstały systemy demokratyczne.

  Systemy nowoczesne powstały w wyniku kryzysu demokracji XX wieku.

  Ocena /

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy systemów autorytarnych

  Wspólnym mianownikiem wszystkich systemów autorytarnych jest to, że elita władzy świadomie dokonuje podziału władzy.

  W systemach autorytarnych działalność gospodarcza jest pozostawiona do sprawowania obywatelom, którzy chcą się ją zajmować.

  Cechą systemów autorytarnych, która...

  Ocena /

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MANDAT PREZYDENCKI

  1. Konstytucja nie określa terminu objęcia urzędu przez nowo wybranego prezydenta. Należy przyjąć, że objecie urzędu powinno mieć miejsce następnego dnia po ostatnim dniu kadencji poprzednika. Jeżeli natomiast urząd prezydenta został opróżniony przed upływem kadencji, nowo wybrany prezydent powinien...

  Ocena /

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /1 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKIE WYBORY DO PARLAMENTU I WYBORY PREZYDENCKIE

  Bardzo ważnym czynnikiem, od którego zależy pozycja prezydenta w państwie, jest sposób obsadzania tego urzędu. W państwach demokratycznych możliwe są trzy rozwiązania w tym zakresie:

  wybór przez parlament

  wybór przez specjalnie powołany w tym celu organ państwowy

  wybory powszechne...

  Ocena /

  Autor /Kacper Dodano /03.06.2011 Znaków /2 691

  praca w formacie txt

Do góry