awatar

Profil użytkownika Juras123

Data rejestracji27 czerwca 2011 Ostatnio online28 czerwca 2011, 3:26

Statystyki

63 prac, w tym:

 • 63tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /63 prac/

 • Ocena brak

  Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - ERP (Enterprise Resource Planning)

  ERP to kolejny krok w rozwoju metody MRP i przez wielu zwane, zgodnie z tradycją, MRP III (Money Resource Planning - Planowanie Zasobów Finansowych). ERP jest uważane za specyfikację lat dziewięćdziesiątych. Głównym celem ERP jest możliwie najpełniejsza integracja wszystkich szczebli zarządzania...

  Ocena /

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /2 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki

  Szybkość zmian zachodzących w otoczeniu wymusza na przedsiębiorstwach ciągłe dostosowywanie się, której alternatywą jest przegrywanie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

  Dziś już nie wystarczy tanio wytwarzać produkty o wysokiej jakości, trzeba także zwracać uwagę na obsługę klienta oraz...

  Ocena /

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /2 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - „Outsourcing”

  „Outsourcing” jest to strategia polegająca na zlecaniu usług logistycznych na zewnątrz, jednocześnie rezygnując z własnych struktur logistycznych.W panującej obecnie sytuacji przedsiębiorstwa są zmuszone do tego, by koncentrować się przede wszystkim na dziedzinach, które są domeną ich działania...

  Ocena /

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /1 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - „Wirtualne wytwarzanie”

  W ostatnich latach pojawiła się koncepcja tzw. „wirtualnego wytwarzania” (virtual manufacturing). Wirtualne wytwarzanie polega na wykorzystaniu zewnętrznych zasobów przy produkcji wyrobów. Przy takim podejściu przedsiębiorstwo zatrzymuje funkcje projektowe i marketingowe, natomiast produkcja, częściowo lub w...

  Ocena /

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /2 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - „Wirtualna integracja”

  „Wirtualna integracja” oznacza skoncentrowanie się na potrzebach klientów, przyspieszeniu obrotów zapasami, bliskiej współpracy z dostawcami podzespołów oraz przerzuceniu czynności nie należących do głównego strumienia działalności.Przykładem takiego podejścia jest firma Dell, zajmująca się montażem...

  Ocena /

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - ECR (Efektywna Obsługa Konsumenta)

  Automatyzacja przepływu informacji daje efekty ekonomiczne tylko wtedy gdy jest połączona z jednoczesnym usprawnieniem przepływu towarów. Na stykach kontaktów z partnerami handlowymi występują nieefektywne operacje przekazywania informacji o towarach, jak i samych towarów. Prace nad analizą tych barier...

  Ocena /

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /5 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - Zintegrowane łańcuchy logistyczne

  Kierunkiem, w którym podążają obecnie organizacje pragnące utrzymać konkurencyjność, jest zacieśnianie współpracy w ramach Zintegrowanych Łańcuchów Logistycznych, w których procesy wychodzą poza granice przedsiębiorstw i rozciągają się od dostawców surowców i podzespołów poprzez producentów i...

  Ocena /

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /8 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja klasycznych systemów planowania

  Planowanie nie jest now  ide . Ju  w  9 6 roku Henri Fayol zaliczy  je (pod nazw  „przewidywanie”) do pi ciu wyodr bnionych przez siebie funkcji administracyjnych przedsi biorstwa. „Przewidywa ” znaczy o, wed ug niego, snu  okre lone przypuszczenia co do przysz o ci i przygotowywa  j . Przewidywanie jest ju  pocz...

  Ocena /

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /1 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest logistyka?

  W latach 90 naszego stulecia nastąpiło upowszechnienie w praktyce gospodarczej i literaturze ekonomicznej pojęcia “logistyka”. Historia tego słowa sięga dalekiej przeszłości i wiąże się z greckim – logos lub logicos (oznaczające liczenie, sztukę liczenia, prawidłowe myślenie) oraz z językiem...

  Ocena /

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /17 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe obszary działań logistycznych w przedsiębiorstwie

  1. prognozowanie popytu na wyroby finalne przedsiębiorstwa

  podstawa do planowania: zaopatrzenia, transportu zewnętrz. i wewnętrz., zagospodarowanie magazynów

  2. zaopatrzenie materiałowe produkcji

  wybór dostawców, planowanie zakupów, kontrola jakości surowców kupowanych,

  negocjowanie cen

  3. manipulacje...

  Ocena /

  Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011 Znaków /1 465

  praca w formacie txt

Do góry