awatar

Profil użytkownika jozefin

Data rejestracji2 sierpnia 2012 Ostatnio online2 sierpnia 2012, 13:41

Statystyki

105 prac, w tym:

 • 105tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /105 prac/

 • Ocena brak

  NORTHUMBERLANDA BUNT 1408

  Henry Percy (1342-1408), pierwszy hrabia Nort-humberland, nigdy nie wybaczył królowi Henrykowi IV (1367-1413) klęski pod Shrew-sbury (1403) (patrz percy'ego bunt mos). Northumberland podporządkował się wtedy królowi angielskiemu. W 1405 przystał do nowego sprzysiężenia, zmierzającego do de­tronizacji...

  Ocena /

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORWEGIA, INWAZJA NIEMIEC HITLEROW­SKICH NA NORWEGIĘ 1940

  Na początku ŚWIATOWEJ WOJNY II Norwegia ogłosi­ła neutralność. Niemcy nie respektując tego oświadczenia, 9 kwietnia 1940 wprowadzili okręty wojenne do wszystkich większych portów norweskich, a Luftwaffe zbombardo­wała norweskie lotniska i radiostacje, statki wysadziły na wybrzeża desanty, które...

  Ocena /

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORWESKI NAJAZD NA SZKOCJĘ 1263

  Kró­lowie szkoccy planowali odebranie Norwe­gom Hebrydów, udało się to dopiero Aleksan­drowi III (1241-1286). Latem 1263 król Norwegii Haakon IV (1204-1263) wysiał do Largs (Szkocja) wielką flotę złożoną ze stu okrętów. Aleksander sprytnie przeciągnął negocjacje aż do jesieni, kiedy to zwykłe o tej...

  Ocena /

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWOGRODU PODBÓJ PRZEZ MOSKWĘ 1471-1479.

  Wielki książę Iwan III kontynu­ował dzieło ojca, Wasyla II (1415-1462) -powiększał i wzmacniał Księstwo Moskiew­skie (patrz rosyjska wojna domowa 1425-1453). Odwiecznym rywalem Księstwa Moskiewskiego był położony na północnym wschodzie Nowogród - ogromny ośrodek handlowy z wielkimi...

  Ocena /

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NUMANTYJSKA WOJNA 137-133 p.n.e.

  W czasie CELTYBERYJSKICH WOJEN rzymska armia zdobyła Numancję. Numancja była ufortyfikowanym miastem celtyberyj-skim położonym na wzgórzu w pobliżu obecnej Sorii, w Hiszpanii, w pobliżu gór­nego biegu rzeki Durius (Duero). W 153 Numacjanie pobili Rzymian. W latach 141-140 oblegali wysłane przeciw nim...

  Ocena /

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OFFY WOJNY 771-796

  Offa (wzmian. 757-796), został królem Mercji po krótkiej, zakończonej powodzeniem wojnie domowej (757) z mordercami jego kuzyna, króla Ethelbalda (wzmian. 716-757), po czym objął władzę bezpośrednią lub pośrednią nad dużą częścią anglosaskiej Anglii na południe od obecnego Yorkshire. W 774...

  Ocena /

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGA REBELIA 1480

  Mimo niepowodzenia rebelii Macdonaldów z 1411 klan ten nadal przysparzał kłopotów władcom Szkocji. Po­rozumienie króla i „Pana wysp" skłoniło jego nieślubnego syna Angusa Oga do wznie­cenia buntu przeciw obu stronom porozu­mienia - ojcu i rządowi; bunt podzielił mieszkańców zachodniej części...

  Ocena /

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKTAWIANA WOJNA Z ANTONIUSZEM 33--30 p.n.e.

  Między dwoma potężnymi człon­kami II triumwiratu rzymskiego - Oktawia­nem (63 p.n.e.-14 n.e.), później cesarzem Augustem a Antoniuszem (83P-30 p.n.e.) doszło do rywalizacji o władzę. Gdy Ok­tawian odmówił Antoniuszowi pomocy w działaniach przeciw Fartom (patrz rzy­mian wojna z paktami 55-36 p.n.e.)...

  Ocena /

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKTAWIANA WOJNA Z POMPEJ USZEM 40-36 p.n.e.

  Pompejusz Sekstus, zwany Młodszym (75-35), najmłodszy syn Pompe-jusza Wielkiego (106-48), po klęsce i śmierci ojca w RZYMSKIEJ WOJNIE DOMOWEJ WIELKIEJ uciekł do Egiptu, a potem do Hiszpanii i prowadził tam dalej walkę z Ju­liuszem Cezarem (100-44). Po śmierci Ceza­ra został w 43 dowódcą floty rzymskiej...

  Ocena /

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONIN WOJNA 1467-1477.

  W Japonii w ok-tesie śiedmomecza do ogromne) potęgi dosz­ły wielkie rody (klany), władające ogrom­nymi posiadłościami ziemskimi uprawianymi przez chłopów pańszczyźnianych. Yoshimasa (1435-1490), szogun Ashikaga, postanowił w 1464 wycofać się z czynnego życia; będąc bezdzietnym, ogłosił swym...

  Ocena /

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 460

  praca w formacie txt

Do góry