awatar

Profil użytkownika jotek

Data rejestracji5 lutego 2012 Ostatnio online31 marca 2012, 10:22

Statystyki

87 prac, w tym:

 • 87tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /87 prac/

 • Ocena brak

  SZLICHTYNOWIE, rodzina lwow. drukarzy

  SZLICHTYNOWIE, rodzina lwow. drukarzy w 2 poł. XVIII w. Rozpoczął jej działalność na przełomie 1755 i 1756 JAN, kontynuowali po jego śmierci (po 1767, przed 20 II 1770) synowie: 1771-74 ŁUKASZ, a nast. KAZIMIERZ; 1785 drukarnię Sz. zamknięto, zapewne w wyniku konkurencji większej i nowocześniejszej...

  Ocena /

  Autor /jotek Dodano /31.03.2012 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZLICHTYNG, Schlichting, JONASZ

  SZLICHTYNG, Schlichting, JONASZ, ur. 1592 w Sączkowie pod Śmiglem, zm. 1 XI 1661 w Żelechowie (Śląsk), brat Jerzego, pisarz ariański. Pochodził z osiadłej w ziemi wschowskiej rodziny szlach.; po ukończeniu Akad. Rakowskiej przebywał za granicą, studiując m. in. w Altdorfie i Lejdzie, gdzie...

  Ocena /

  Autor /jotek Dodano /31.03.2012 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZLENGEL WŁADYSŁAW

  SZLENGEL WŁADYSŁAW, ur. 1914 w Warszawie, zm. w kwietniu 1943 tamże, poeta, aktor estradowy. Pisał teksty satyr, i piosenkarskie do kabaretów (m. in. głośne Tango notturno), drukował wiersze w „Szpilkach", „Naszym Przeglądzie", „Sygnałach". Brał udział w obronie Warszawy, później dzielił los żyd...

  Ocena /

  Autor /jotek Dodano /31.03.2012 Znaków /1 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZLACHTA W ROKU 1831, wiersz G. Ehrenberga

  SZLACHTA W ROKU 1831 (inc. „Gdy naród na pole wystąpił z orężem"), wiersz G. Ehrenberga (7 zwrotek 8-wersowych), powst. zapewne latem 1836, prwdr. 1848 w Dźwiękach minionych lat. Dokonaną z pozycji klasowych krytykę powstania łączy z przekonaniem o historiotwórczej roli ludu i wiarą w przyszłe...

  Ocena /

  Autor /jotek Dodano /31.03.2012 Znaków /3 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANDSTAETTER ROMAN

  BRANDSTAETTER ROMAN, ur. 3 I 1906 w Tarnowie, dramatopisarzi poeta. Studiował 1924-29 filologię pol. na UJ1929-31 przebywał w Paryżu, prowadząc studia nad działalnościąspoł.-polit. Mickiewicza. W 1935 odbył podróż doGrecji i Turcji. W okresie wojny przebywał na Bliskim Wschodzie,1947-48 attache kult. w...

  Ocena /

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /2 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAHMER MIECZYSŁAW

  BRAHMER MIECZYSŁAW, ur. 26 I 1899 w Krakowie, historykliteratury, romanista, komparatysta. Studiował filologięrom. i pol. na UJ oraz w Paryżu i we Włoszech, habilitował się1931 na UJ. W1931-37 był wykładowcą języka i literatury pol.na uniw. w Rzymie, a 1939 i od 1949 prof. historii literatury wł.i...

  Ocena /

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAMY RAJU

  BRAMY RAJU, powieść J. Andrzejewskiego, wyd. w Warszawie1960. Jest to powieść hist. (albo dłuższe opowiadanie)osnute wokół motywu krucjaty dziecięcej z 1212. Posługującsię uwzniośloną stylowo narracją przypowieści moralnej, pi-sarz odtwarza okoliczności zawiązania się krucjaty i zbliżaczytelnika...

  Ocena /

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA POLSCY

  BRACIA POLSCY, radykalny odłam pol. — reformacji, powstały1562-65 w wyniku rozłamu w kościele kalw.j b.p.utworzyli wówczas tzw. Zbór Mniejszy. Nazwa arianie (odpodważającej dogmat Trójcy Św. doktryny Ariusza z IV w.),nadana b.p. przez przeciwników, przetrwała w tradycji pol.;w XVII w., zwł. za granicą...

  Ocena /

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /6 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOWRING JOHN

  BOWRING JOHN, ur. 1792, zm. 1872 w Exeter (Devonshire),ang. poeta, publicysta, tłumacz; propagator literatury polskiej.Obdarzony zdolnościami językowymi, podjął ogromne dziełoprzekł., wydając antologie poezji wielu krajów, m. in. słowiańskich.Bogaty materiał do działalności B. przynoszą...

  Ocena /

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /1 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOURRILLY JEAN

  BOURRILLY JEAN , ur. 1 V 1911 w Marsylii, zm. 27 XI 1971w Paryżu, franc. tłumacz i historyk literatury polskiej. Z wykształceniaanglista (studia w Ecole Normale Superieure, lektorat w Cambridge),zetknął się z językiem pol. w czasie II wojny świat, w obozie jenieckim, w którym przebywał 1940-45 razem z...

  Ocena /

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /1 725

  praca w formacie txt

Do góry