awatar

Profil użytkownika jotek

Data rejestracji5 lutego 2012 Ostatnio online31 marca 2012, 10:22

Statystyki

87 prac, w tym:

 • 87tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /87 prac/

 • Ocena brak

  BORKOWSKA ALEKSANDRA, z CHOMĘTOWSKICH

  BORKOWSKA ALEKSANDRA, z CHOMĘTOWSKICH,ur. 1828 w Usarzowie (Sandomierskie), zm. 24 II 1898 w Warszawie,redaktorka, pisarka dla młodzieży, działaczka społeczna.1861-65 redagowała (z J. Śmigielską) „Kółko Domowe",1868-96 —»,, Kronikę Rodzinną"; 1889-92 czł. redakcji—»,, Wieczorów Rodzinnych". W kwestii...

  Ocena /

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORCHARDT KAROL OLGIERD

  BORCHARDT KAROL OLGIERD, ur. 25 III 1905 w Moskwie,kapitan żeglugi wielkiej, pisarz. Ukończył Szkołę Morskąw Tczewie, studiował też prawo na USB. Pływał na wielustatkach pol., m. in. w czasie II wojny światowej. W 1951-71wykładowca w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Autorgawędziarskich opowieści...

  Ocena /

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /1 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONCZYK NORBERT

  BONCZYK NORBERT, ur. 6 VI1837 w Miechowicach (obecniedzielnica Bytomia), zm. 19 II 1893 w Bytomiu, śl. poeta,działacz nar.; ksiądz. Pochodził z rodziny górniczej. Z literaturąpol., zwł. romantyczną, zetknął się podczas nauki w gimn.w Gliwicach (na lekcjach J. Schneidra). We Wrocławiu studiował1858-62...

  Ocena /

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /2 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOŁDYN

  BOŁDYN, powieść J. Putramenta, wyd. w Warszawie 1969.Akcja utworu rozgrywa się podczas okupacji niem. (jesień1943 - wiosna 1944) w powst. z inicjatywy komunistów zgrupowaniupartyzanckim na pn.-wsch. pograniczu Polski. W obraztrudnych warunków życia i walk leśnych oddziału, zakończonychwydarciem się z...

  Ocena /

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /2 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOLESŁAWIUSZ, Bolesławczyk, KLEMENS

  BOLESŁAWIUSZ, Bolesławczyk, KLEMENS, ur. w 1 ćwierciXVII w., być może w Bolesławiu, zm. 2 II 1689 w Kaliszu, pisarzrel, tłumacz. Prof. studium zakonnego reformatów, kaznodzie-ja.  Autor poematu Przeraźliwe echo trąby ostatecznej (Poz.1670 lub Kr. 1674), zawierającego wizję Sądu...

  Ocena /

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOLESŁAW ŚMIAŁY. Dramat w trzech aktach

  BOLESŁAW ŚMIAŁY. Dramat w trzech aktach, utwór dram. S.Wysspiańskiego, wyst. w Krakowie 1903 (za dyrekcji J. Kotarrciskiego),wyd. tamże t.r. Dramat obejmuje końcowy epizoddziejowego konfliktu między królem Bolesławem Śmiałyma bpem Stanisławem, zakończony śmiercią biskupa i upadkiemkróla. Akcja B.Ś...

  Ocena /

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /2 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOLESKI ANDRZEJ, pierwotne nazwisko Baumfeld

  BOLESKI ANDRZEJ, pierwotne nazwisko Baumfeld, ur. 5IV1877 w Przemyślu, zm. 10 X 1965 w Łodzi, historyk literaturyi krytyk. W 1894-1903 studiował na UJ początkowo filologięsłow., później medycynę. Nauczyciel w szkołach średnich,1910-14 współpracownik wielu czasopism lit. („Krytyka",„Prawda", „Sfinks"...

  Ocena /

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOJKO JAKUB, pseud. Kuba, Stary Kuba, Kuba Gabrielczyk, Maciej Zając z Luszowic

  BOJKO JAKUB, pseud. Kuba, Stary Kuba, Kuba Gabrielczyk,Maciej Zając z Luszowic, ur. 7 VII 1857 w Gręboszowie(Tarnowskie), zm. 7 IV 1943 tamże, pisarz, publicysta, działaczludowy. Pochodził z rodziny chłopskiej. Ukończył szkołę wiejską,bogatą wiedzę hist. i lit. zdobywał drogą...

  Ocena /

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /2 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOJANOWSKI JAN

  BOJANOWSKI JAN, żył w końcu XVI i na pocz. XVII w.,poeta. Studiował w Akad. Krak. (stopień bakałarza 1614);służąc w pułku braci Sieniawskich odbył w 1621 kampanięchocimską, którą opisał w dedykowanym M. Sieniawskiemupoemacie Naumachia chocimską ... przeciwko Turkom w Wołoszech(1622), złożonym...

  Ocena /

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOJARSKI WACŁAW, pseud. Jan Marzec, Wojciech Wierzejski, Marek Zaleski

  BOJARSKI WACŁAW, pseud. Jan Marzec, Wojciech Wierzejski,Marek Zaleski, ur. 30 X 1921 w Warszawie, zm. 5 VI1943 tamże, poeta, prozaik. Uczeń warsz. gimnazjów im. św.Stanisława Kostki, oraz im. W. Górskiego, nast. liceum im. J.Zamoyskiego (ukończ. 1940). Wtymże roku podjął tajne studiapolonist. na UW, które...

  Ocena /

  Autor /jotek Dodano /13.02.2012 Znaków /1 873

  praca w formacie txt

Do góry