awatar

Profil użytkownika jessica

Data rejestracji12 stycznia 2012 Ostatnio online12 stycznia 2012, 19:21

Statystyki

48 prac, w tym:

 • 48tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /48 prac/

 • Ocena brak

  Kształt i wygląd jajników

  Jajnik jest kształtu migdałowatego i forma ta jest charakterystyczna zwłaszcza dla jajnika młodej kobiety. W jajniku odróżniamy dwie nieco wypukłe powierzchnie, przyśrodkową i boczną (facies tnedialis el lateralis); dwa końce, górny jajowodowy i dolny, nieco węższy, maciczny (extremitas tubaria et...

  Ocena /

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie jajników

  Po ukończeniu ontogenetycznych zmian położenia jajniki, prawy i lewy, układają się wewnątrzotrzewnowo w części bocznej jamy miednicy; układają się one do przodu od odbytnicy i ku tyłowi od więzadła szerokiego macicy. Zwykle znajdujemy je około 2 cm do przodu od stawu krzyżowo-biodrowego i...

  Ocena /

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jajniki

  Jajniki (ovańa) lub gruczoły płciowe żeńskie czyli gonady żeńskie są to narządy pozornie gruczołowe, przeznaczone do wytwarzania jaj (ova). Stanowią one najistotniejsze części układu płciowego żeńskiego i są dlań tym, czym jądra dla układu płciowego męskiego; stąd też powstała nazwa...

  Ocena /

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochwa

  Pochwa (vagina) powstaje z dolnego odcinka kanału maciczno-pochwowego wysianego początkowo nabłonkiem mezodermalnym. Do końcowego odcinka kanału wrasta następnie entodermalny nabłonek zatoki moczowo-płciowej. W 4 miesiącu nabłonek wypełnia światło pochwy całkowicie, podobnie jak część szyjki...

  Ocena /

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macica

  Macica (ulerus) rozwija się z górnego odcinka kanału maciczno-pochwowego Ponadto w jej część górną włączone są końcowe odcinki parzystych części przewodów przyprąncrczowych wskutek objęcia ich przez rozrastającą się mezenchymę i mięśnió macicy. Ten górny odcinek macicy jest z tego powodu...

  Ocena /

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jajowody

  Jajowody (tubae uteńnae) zaczynają się różnicować w 2 miesiącu życia zar W 3 miesiącu wewnętrzna warstwa ich ściany tworzy cztery fałdy podłużne; pó wyrastają z nich fałdy drugo- i trzeciorzędne. W 4 miesiącu różnicuje się mięśni gładka, warstwa wewnętrzna okrężna i zewnętrzna...

  Ocena /

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ WIĘZADEL JAJNIKA

  Jajnik, podobnie jak jądro, zmienia swój pierwotny kształt wrzecionowaty na migdałowaty. Dzieje się to na skutek zanikania górnego i dolnego odcinka gruczołu. Z odcinka górnego powstaje więzadło wieszadłowe jajnika (lig. susperisorium ouarii). Podobne więzadło występuje przejściowo i u górnego...

  Ocena /

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /1 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZSTĘPOWANIE JAJNIKA

  Również jajnik, podobnie jak jądro, zmienia położenie w ciągu swego rozwoju zstępując ku dołowi. Zstępowanie jajnika (descensus 01 arii) jest jednak znacznie krótsze niż jądra, gdyż jajnik ze swego pierwotnego położenia w okolicy piersiowo-lędźwiowej przesuwa się tylko do miednicy małej...

  Ocena /

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ JAJNIKA

  Jajnik (ouarium)> podobnie jak jądro, powstaje z gonady niezróżnicowanej. Jego różnicowanie rozpoczyna się w 2 miesiącu życia zarodka. Do 5 miesiąca polega ono głównie na znacznym rozroście sznurów płciowych gonady na grubość . Tylko w pobliżu wnęki jajnika sznury te są cieńsze, łączą się z...

  Ocena /

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /3 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DROGA JAJA

  Jaja (oua), które obustronnie powstają w gruczole płciowym, w jajniku (ovariwn), przez jamę otrzewnej kierują się do jajowodu (tuba uterina). Wprawdzie odległość z jajnika do ujścia brzusznego jajowodu jest bardzo nieznaczna, a poza tym ta krótka droga jest zabezpieczona specjalnymi urządzeniami...

  Ocena /

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /2 867

  praca w formacie txt

Do góry