awatar

Profil użytkownika Jerry

Data rejestracji4 października 2011 Ostatnio online4 października 2011, 5:24

Statystyki

70 prac, w tym:

 • 70tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /70 prac/

 • Ocena brak

  Ruch po okręgu i zasady dynamiki

  RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU:

  ruchem jedn. po okręgu nazywamy ruch w którym prędkość liniowa ma wartość stałą ,a wektor prędkości jest styczny do toru w każdym jego punkcie (tor jest okręgiem)

  V(szybkość)=s/t | V=2?r/T=2?rv-częstotliwość | w(prędkość kątowa)=?/t | v=w?r | ar=V2/r=4?2r/T2v2

  -I...

  Ocena /

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Żarówka

  Żarówka, elektryczne, temperaturowe źródło światła, w którym ciałem świecącym jest rozżarzony na skutek prze-pływu prądu, zazwyczaj do temperatury ok. 2500-3000 K drut z trudno topliwego materiału (pierwotnie grafit, obecnie wolfram) umieszczony w bańce szklanej. Żarówki mniejszej mocy wykonywane są...

  Ocena /

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /4 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związek energii z masą na podstawie badań A. Einsteina

  JAK EINSTEIN ZWIĄZAŁ ENERGIĘ Z MASĄ I CO Z TEGO WYNIKA?

  Albert Einstein urodził się o 11.30 14 marca 1879 roku w połudnowoniemieckim mieście Ulm w rodzinie żydowskiej. Był to jeden z najwybitniejszych umysłów ścisłych naszych czasów. Zajmował się fizyką kwantową. Zajmował się wieloma teoriami...

  Ocena /

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /2 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjawisko Fotoelektryczne - wzory

  Zjawiskiem fotoelektrycznym zewnętrznym nazywamy emiję elektronów z ciała oświetlanego promieniowniem elektromagnetycznym.

  1.Dla danej fotokatody ilość emitowanych fotoelektronów jest proporcjonalna do natężenia padającego na fotokatodę światła.

  2.Dla każdego metalu istnieje pewna najniższa...

  Ocena /

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /1 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowanie silnika elektrycznego prądu stałego - trakcja elektryczna

  Jednym z licznych zastosowań silnika elektrycznego prądu stałego są silniki trakcyjne w lokomotywach, elektrycznych zespołach trakcyjnych oraz tramwajach i trolejbusach. Silnik trakcyjny to nic innego jak silnik zainstalowany w pojeździe, który napędza zestawy kołowe (1 zestaw kołowy to dwa koła...

  Ocena /

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /14 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowanie naczyń połączonych

  Zasadę naczyń połączonych wykorzystuje się w wielu urządzeniach. Rurka wodowskazowa umieszczana przy zbiornikach-zazwyczaj nieprzezroczystych zamkniętych naczyniach służy do wskazywania poziomu cieczy w zbiorniku. Stosuje się ją np. w kotłach. Taką rurkę stosuje się również w czajniku elektrycznym...

  Ocena /

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenie promieniowaniem

  Promieniowaniem nazywamy zjawisko polegające na wysyłaniu i przekazywaniu energii na odległość. Energia ta może być wysyłana w postaci: cząstek (promieniowanie korpuskularne), światła (fotony), ciepła (promieniowanie cieplne) oraz fal elektromagnetycznych. Źródłem promieniowania elektromagnetycznego...

  Ocena /

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /17 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą wagi Mohra

  Opis przyrządu:

  Waga Mohra to belkowa waga umożliwiająca szybkie pomiary gęstości cieczy. Jedno z ramion podzielone jest na 10 równych działek o długości “a”. Na końcu tego ramienia ( na działce 10) zawieszony jest szklany nurek. Za pomocą śruby przy podstawie możemy ustawić wagę w pozycji...

  Ocena /

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /1 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyznaczanie gęstości ciał stałych za pomocą piknometru

  Opis przyrządu:

  Piknometr – naczynie (zwykle szklane) przeznaczone do pomiaru gęstości cieczy i ciał stałych poprzez ważenie. Typowy piknometr ma postać małego naczynka o objętości 1 – 100 cm2 zamkniętego doszlifowanym korkiem z przenikającą go kapilarą, niekiedy zaopatrzonego w termometr. Ciała...

  Ocena /

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /2 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyznaczanie ciepła właściwego aluminium

  Opis przyrządów:

  1. Kalorymetr wodny z wyposażeniem składającym się z mieszadła i termometru oraz piecyka do podgrzewania badanego ciała wraz z układem zasilającym, służy do pomiaru ilości ciepła pobranego lub oddawanego przez ciało albo układ ciał; służy m.in. do wyznaczania ciepła...

  Ocena /

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /3 089

  praca w formacie txt

Do góry