awatar

Profil użytkownika jekengice

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

46 prac, w tym:

 • 46tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /46 prac/

 • Ocena brak

  Adaptacja istniejącego mieszkania m 5 w budynku wielorodzinnym dla osoby niepełnosprawnej

  Adaptacja istniejącego mieszkania m 5 w budynku wielorodzinnym dla osoby niepełnosprawnej - 2004/2005 Spis treści: I. Część opisowa 1. Podstawa i cel opracowania………………………4 2. Podstawowe parametry i wytyczne……………………4 3. Ogólna charakterystyka całego budynku…………..5 3.1. Lokalizacja, kultura i rekreacja…………….5 3.2. Plan orientacyjny……………….……….……6 3.3. Opis ogólny budynku…………..…….……….….6 3.4. Dane techniczne budynku…………………....7 3.4.1.Konstrukcja budynku i elewacje…………...7 3.4.2. Lobby wejściowe………………………….8 3.4.3. Korytarze do wind i klatki schodowe……...8 3.4.4. Zagospodarowanie terenu…………………8 3.4.5. Komunikacja pionowa………....…………8 4. Opis inwentaryzacyjny...

  Ocena /

  Autor /jekengice Dodano /27.12.2007 Znaków /40 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renty jako strumienie płatności. Procent składany.

  OLSZTYŃSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZAŻADZANIA W OLSZTYNIE PRZEDMIOT MATEMATYKA PROWADZĄCY ĆWICZENIA TEMAT PROJEKTU: RENTY JAKO STRUMIENIE PŁATNOŚCI. PROCENT SKŁADANY. WYKONAWCA PROJEKTU: Tryb studiów: niestacjonarny Kierunek: zarządzanie i marketing Rok: Grupa: OLSZTYN 2007 Zad. 3 Pan Kowalski otrzymał od swego wuja darowiznę w wysokości 4200 zł. na cele oświatowe. W sporządzonej umowie zobowiązał się do przeznaczenia otrzymanych pieniędzy wyłącznie na opłacenie kursu języka tureckiego. Otrzymana suma została wpłacona na konto o efektywnym oprocentowaniu 12% w stosunku rocznym. Zakładając iż roczny koszt kursu wynosi 800zł (płatne z góry) i przez cały rozpatrywany okres nie ulegnie zmianie, a pan Kowalski zaczął naukę zaraz po otrzymaniu darowizny, odpowiedz na pytania: a) Jaka kwota będzie...

  Ocena /

  Autor /jekengice Dodano /19.12.2007 Znaków /1 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje ( różniczkowanie)

  Definicja granicy ciągu liczbowego i jej własności: lim{noo} an=a  {0} {NoN} {n≥No} |an-a|. Własności: 1) Jeżeli ciąg ma granicę, to ma ją tylko jedną. 2) Jeżeli ciąg {an} ma granicę to każdy podciąg wybrany z tego ciągu ma również taką samą granicę. 3) Każdy ciąg zbieżny jest ograniczony. 4) Każdy ciąg monotoniczny i ograniczony jest zbieżny. Podstawowe własności funkcji. Funkcja jest: 1) rosnąca w ADf  {x1,x2A} x1<x2  f(x1)<f(x2). 2) niemalejąca w ADf  {x1,x2A} x1<x2  f(x1)≤f(x2). 3) malejąca w ADf  {x1,x2A} x1<x2  f(x1)>f(x2). 4) nierosnąca w ADf  {x1,x2A} x1<x2  f(x1)≥f(x2). 5) stała w ADf  {x1,x2A} x1x2  f(x1)=f(x2). 6) parzysta  {xDf} (-x)Df  f(-x)=f(x) wykres f parzystej jest symetryczny względem osi y. 7)...

  Ocena /

  Autor /jekengice Dodano /04.11.2007 Znaków /3 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka proza białoruskiego pisarza Antona Ławickiego (Jadwihin Sz)

  ??????????? ??????? ????? (????????? ???????? ?). ??????? ?. (?????????? ??? ? ????????? ??????????? ????? ???????) ??????? ? ?????????? ?????????? ?? ????????, ????????, ???????????, ???????????, ????? ?????? ? ?????? ?????????? ???????. ????? ?? ?? ??????????, ???????? ? ?????? ?????. ?????? ?????????? ??????????? ??????? ?????????? ???????????, ??????????????? ???????? ??????, ?????????, ???????, ?????, ?????????? ????? ? ????? ? ??????????????? ??????? ?????????? ????????????. ? ?? ??????????? ??????????, ??????????, ?????????? ??????????, ???????????? ? ????? ?????? ????????? ??????. ??????? ?? ? ????????? ???????? ?'???????? ??????? ?????, ??????, ???? ????? ???????? ? ???? ??????? ? ??????? ???????? ??????. ???, ? ????? ????????????? ????? "?????? ???", "3 ????????? ?????????", "??????", "???????? ????", "????" ?????? ????????? ? ?????? ???'...

  Ocena /

  Autor /jekengice Dodano /16.10.2007 Znaków /3 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwazyjne i nie inwazyjne osuszanie obiektów budowlanych

  Spis treści: 1. Wstęp. 2. Przyczyny zawilgocenia budynków 3. Klasyfikacja metod osuszania. 3.1. Osuszanie naturalne: 3.2. Sztuczne osuszanie nieinwazyjne 3.2.1. Osuszanie gorącym powietrzem 3.2.2. Osuszanie absorpcyjne 3.2.3. Osuszanie kondensacyjne 3.2.4. Osuszanie mikrofalowe 3.2.5. Podsumowanie. 3.3. Osuszanie inwazyjne. 3.3.1. Podział metod. 3.3.2. Metoda podcinania murów. 3.3.3. Podmurowywanie ław fundamentowych od spodu 3.3.4. Wciskanie nierdzewnej blachy metalowej 3.3.5. Otwory Knappena 3.3.6. Metoda elektroosmozy 3.3.7. Aktywne ekrany wentylacyjne 3.4. Techniki iniekcyjne 3.4.1. Iniekcja grawitacyjna 3.4.2. Iniekcja niskociśnieniowa 3.4.3. Iniekcja wysokociśnieniowa 3.4.5. Metoda elektroiniekcji 3.4.6. Metoda termoiniekcji. 3.4.7. Metoda magnetokinetyczna. 3.4.8. Podsumowanie 2 1. Wstęp. Osuszanie...

  Ocena /

  Autor /jekengice Dodano /12.10.2007 Znaków /24 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza matematyczna- UKW

  1.CAŁKI WŁAŚCIWE ZALEŻNE OD PARAM. Niech f będzie jakąś funkcją o wartościach rzeczywistych, określoną w prostokącie P=x ciągłą względem zmiennej dla każdego .Wtedy dla każdego określona jest całka .Przyporządkowując każdemu liczbę określamy funkcję I w przedziale . Funk.tą naz c.zal.od para. TW O CIĄGŁOŚCI(cał właś zal od para) Jeżeli f jest funkcją ciągłą w prostokącie P=x, to całka I(t) zależna od parametru t jest funkcją ciągłą w . TW O POCHODNEJ(cał właś zal od para) Niech f będzie funkcją ciągłą w prostokącie P=x i niech ma w tym prostokącie ciągłą pochodną cząstkową(względem parametru t) .Wtedy całka I(t)zależna od parametru t ma pochodną I’(t)ciągłą w i I’(t)= . TW O ZAMIANIE KOLEJNOŚCI CAŁKOWANIA Niech funkcja f będzie ciągła prostokącie P=x wówczas . TW O CIĄGŁ CAŁ WŁAŚ ZALEŻ OD...

  Ocena /

  Autor /jekengice Dodano /28.08.2007 Znaków /2 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymagania dotyczące budynków wynikające z Kodeksu Pracy

  I. Prawo i kodeks pracy. II. Budynki. III. Pomieszczenia pracy. IV. Wymagania wynikające z kodeksu pracy. Wymiary Podłoga Oświetlenie Dostęp do stanowiska pracy Ogrzewanie Wentylacja i klimatyzacja Wilgotność I. Prawo i kodeks pracy. Prawo pracy obejmuje przepisy określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, będących stronami stosunku pracy. W szczególności w zakres prawa pracy wchodzą regulacje dotyczące m.in.: powstania i ustania stosunku pracy, obowiązki i uprawnienia pracownika i pracodawcy, czas pracy, urlopy, ochronę pracy, bezpieczeństwo i higienę pracy, rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy. Podstawowym źródłem prawa pracy jest kodeks pracy – wielokrotnie nowelizowana ustawa z 1974 r. (Dz.U.98.90.575 ze zm.). II. Budynki Budynek, jego układ funkcjonalny i przestrzenny, ustrój konstrukcyjny oraz...

  Ocena /

  Autor /jekengice Dodano /23.08.2007 Znaków /2 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciągi liczbowe i ich własności. granice ciągów liczbowych.

  WYKŁAD 1 CIĄGI LICZBOWE I ICH WŁASNOŚCI. GRANICE CIĄGÓW LICZBOWYCH. Ciągiem nazywamy każdą funkcję, określoną nadzbiorze liczb naturalnych lub na jego podzbiorze. Wartość ciągu dla argumentu n oznaczać będziemy (itp. np. ); natomiast ciąg jako funkcję oznaczamy Ciąg nazywamy: nieskończonym, D = zbiór nieskończony; liczbowym, Zw jest podzbiorem R; ograniczonym z góry, jeżeli. M R, taka, n ; ograniczonym z dołu, , tzn. MR , taka,  n ; ograniczonym, istnieje liczba rzeczywista M>0, taka, n ; Niech ( ) będzie rosnącym, nieskończonym ciągiem liczb N. Podciągiem ciągu nazywać będziemy ciąg o wyrazach Otoczeniem liczby x o promieniu nazywamy przedział . Liczbę nazywamy punktem skupienia zbioru , jeżeli w każdym otoczeniu punktu leżą punkty zbioru A, różne od . nie musi być elementem zbioru A) Liczbę nazywamy punktem...

  Ocena /

  Autor /jekengice Dodano /30.07.2007 Znaków /2 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Блины

  ??? ????????? ????? ???????? ?????, ???? ?? ? ??? ?? ??? ??? ? ??? ??????? ????? ???????????? ??????, ?? ??? ??????????? ?????? ???, ??? ???? ????? ??????? ?????, ??? ?????? ????? ??? ????? ?????, ? ??????? ?? ?????? ?????, ???? ???????: ???? ??????? ? ????? ?????? ???????? ????? ???????; ? ??? ?? ????????? ?????? ???????? ??????? ??????. ????? ????? ??? ????? ?????? ???, ?? ????????? ???? ???????, ?? ?????? ??????, ?? ??????, ??? ??????????, ????????????????? ab ovo...

  Ocena /

  Autor /jekengice Dodano /27.07.2007 Znaków /2 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy akustyki wnętrz

  Podstawy akustyki w biurze O tym, że akustyka wnętrza ma kluczowe znaczenie dla człowieka wiedzieli już starożytni. Budując amfiteatry używali technik, jak rezonatory helmholtza, do których my dopiero w XX dorobiliśmy aparat matematyczny i nauczyliśmy się wykorzystywać w bardziej przemyślany sposób. W XX w. rozwój wiedzy o akustyce zwiększył nie tylko świadomość dotyczącą projektowania i budowy sal koncertowych, ale również wpływu akustyki na środowisko człowieka, w którym przebywa. Bardzo istotnym elementem stało się badanie wpływu hałasu i czasu pogłosu na komfort wypoczynku czy pracy. Określone zostały parametry i normy, które zapewniają bezpieczeństwo, gdyż, jak się okazało, zła akustyka może mieć negatywny wpływ nie tylko na zdrowie ale nawet na nasze życie. W dzisiejszych czasach rozwój miast sprawił, że większa...

  Ocena /

  Autor /jekengice Dodano /06.07.2007 Znaków /3 068

  praca w formacie txt

Do góry