awatar

Profil użytkownika jas

Data rejestracji25 lutego 2011 Ostatnio online25 lutego 2011, 18:10

Statystyki

20 prac, w tym:

 • 20tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /20 prac/

 • Ocena brak

  MOSIN-NAGANT - karabin

  Skonstruowany w 1891 r. przez puł­kownika armii rosyjskiej Siergieja Mosina i Belgów braci Nagant, stał się podstawowym typem karabinu armii rosyjskiej. W czasie I wojny światowej 3 min tych karabinów wyprodukowano w Stanach Zjedno­czonych i dostarczono Rosji. W 1930 r. karabiny zmodyfikowano i pod nazwą wz...

  Ocena /

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONTE CASSINO - bitwa 1944 r.

  Wzgórze (516 m n.p.m.) z klaszto­rem benedyktynów na szczycie, wraz ze wzgórzami 593 i 575 część masywu górskiego w środkowej części Półwyspu Apenińskiego, na którym rozciągała się kluczowa część niemieckiego systemu umoc­nień linii *Gustawa zamykającej kierunek na Rzym. Od 12 stycznia 1944 r...

  Ocena /

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /3 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONACHIUM - układ 1938 r.

  Konferencja szefów rządów Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch miała rozwiązać problem niemiec­kich żądań terytorialnych wobec *Czechosłowacji i zapobiec wybu­chowi wojny w Europie. Adolf Hitler po zaanektowaniu Au­strii (*Anschluss) w kwietniu 1938 r. zaczął domagać się przyłączenia do...

  Ocena /

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /1 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOŁOTOW WIACZESŁAW (1890-1986) - polityk

  Działacz rosyjskiego ruchu rewolu­cyjnego, w 1921 r. został sekreta­rzem KC RKP(b), a w 1926 r. -członkiem Biura Politycznego WKP(b). W tym okresie zdecydo­wanie poparł Stalina w walce o wła­dzę, co później zagwarantowało mu najwyższe stanowiska państwowe.

  W 1930 r. objął urząd premiera Związku...

  Ocena /

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /3 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITSUBISHI KI-67 HIRYU („Peggy") - samolot

  Japoński samolot bombowy skon­struowany w 1942 r. w celu zastą­pienia starzejącego się *Mitsubishi Ki-21. Szybki, zwrotny i lepiej opancerzony niż poprzednik, używany był w operacjach lądowych i morskich: od października 1944 r. zwalczał aliancką żeglugę w pobli­żu Formozy (Tajwanu) oraz doko­nywał...

  Ocena /

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /1 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITSUBISHI KI-51 („Sonia") - samolot

  Japoński samolot szturmowy przy­stosowany do startu z krótkich, nierównych lotnisk polowych. Roz­począł służbę w 1940 r. Wykorzy­stywany był powszechnie w wal­kach na Pacyfiku jako szturmowiec i samolot rozpoznawczy. Wyposa­żony w bombę o wadze 250 kg, używany był w ostatnim okresie wojny przez lotników...

  Ocena /

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITSUBISHI KI-46 („Dinah") samolot

  Samolot rozpoznawczy, jeden z naj­bardziej udanych w japońskim lotnic­twie, oblatano w listopadzie 1939 r., ale produkcja seryjna rozpoczęła się dopiero w 1941 r. Główną zaletą tych samolotów była duża prędkość i zwrotność, co wobec słabego uzbro­jenia obronnego ratowało je przed my­śliwcami...

  Ocena /

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITSUBISHI G4M HAMAKI („Betty") - samolot

  Skonstruowany w 1939 r. średnibombowiec japoński miał wielewad, zwłaszcza brakowało silnegouzbrojenia obronnego i opancerzenianajbardziej żywotnych części (m.in.zbiorników paliwa). W efekcie byłłatwym celem dla amerykańskich sa­molotów myśliwskich, których poci­ski z reguły powodowały pożari...

  Ocena /

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITSUBISHI G3M („Neli") - samolot

  Budowę japońskiego średniego bom­bowca dalekiego zasięgu rozpoczęto w całkowitej tajemnicy w 1933 r. z inicjatywy szefa wydziału technicz­nego Biura Lotnictwa Japońskiej Ma­rynarki Wojennej Isoroku *Yamamo-to. Według jego planów ten samolot miał współdziałać z samolotami my­śliwskimi i torpedowymi...

  Ocena /

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /1 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITSCHER MARC (1887-1947) - wiceadmirał

  Pionier amerykańskiego lotnictwa morskiego, w 1942 r. dowodził lotni­skowcem *Homet, z którego wystar­towały samoloty bombowe *B-25 do rajdu na Tokio i kilka innych mias t japońskich. Od kwietnia 1943 r. do­wodził lotnictwem floty stacjonują­cym na Wyspach Salomona. a później objął dowództwo zespołu...

  Ocena /

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /649

  praca w formacie txt

Do góry