awatar

Profil użytkownika Janusz

Data rejestracji31 stycznia 2012 Ostatnio online

Statystyki

18 prac, w tym:

 • 18tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /18 prac/

 • Ocena brak

  Silniki Diesla dwusuwowe

  W jednym z typów dwusuwowego silnika wyso­koprężnego nie ma zaworów wlotowych i wyloto­wych. Zamiast tego poruszający się tłok odsłania znajdujące się w ścianach cylindra otwory wloto­wy oraz wylotowy wtedy, gdy znajduje się w koń­cowym etapie suwu pracy. Przez otwór wlotowy do cylindra dostaje...

  Ocena /

  Autor /Janusz Dodano /31.01.2012 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chłodzenie w silnikach Diesla

  W silniku Diesla wytwarza się znaczne ilości ener­gii, która rozgrzewa cylindry i tłoki. Gdyby po­zwolono na nieograniczony wzrost temperatury wewnątrz silnika, to spadłaby znacznie jego efek­tywność. Przy tym cieplne rozszerzanie się części uniemożliwiłoby ich swobodny ruch, co skończy­łoby się...

  Ocena /

  Autor /Janusz Dodano /31.01.2012 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silniki Diesla czterosuwowe

  Każdy pełny ruch tłoka wzdłuż cylindra nazywa­my suwem. W silniku czterosuwowym mieszanka eksploduje raz na cztery suwy tłoka. Najpierw tłok wędruje w dół cylindra, zasysając powietrze po­przez otwarty zawór wlotowy umieszczony w gło­wicy. Pod koniec tego suwu zawór wlotowy się za­myka. Teraz...

  Ocena /

  Autor /Janusz Dodano /31.01.2012 Znaków /1 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silniki Diesla

  Silnik Diesla wziął swą nazwę od nazwiska konstruktora -niemieckiego inżyniera Rudolfa Diesla, który omal nie zginął podczas eksplozji jego prototypu. Silniki Diesla, zwane też silnikami wysoko­prężnymi, napędzają wiele rodzajów pojaz­dów, generatorów i maszyn. Silnik ten jest odmianą silnika...

  Ocena /

  Autor /Janusz Dodano /31.01.2012 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapłon w silniku Diesla

  W silniku benzynowym mieszanka jest przygoto­wywana w gaźniku, zasysana do cylindra, spręża­na i w odpowiednim momencie zapalana iskrą ze świecy zapłonowej. W silniku Diesla do cylindra zasysa się samo powietrze i spręża sieje tak silnie, że jego temperatura wzrasta nawet do 2480°C. W tym momencie do...

  Ocena /

  Autor /Janusz Dodano /31.01.2012 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silniki spalinowe czterosuwowe

  Cykl pracy silnika czterosuwowego składa się z czterech suwów. Na początku, w suwie ssania tłok porusza się ku dołowi zasysając mieszankę poprzez jeden lub kilka otwartych zaworów wlo­towych bezpośrednio do górnej części cylindra. Przestrzeń pod tłokiem nie jest tu wykorzystywa­na, w...

  Ocena /

  Autor /Janusz Dodano /31.01.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silnik Wankla

  By zwiększyć efektywność silnika, czyniono wicie przeróżnych prób ograniczenia liczby elementów poruszających się ruchem posuwisto-zwrotnym. Najszerzej znanym efektem tych prac jest silnik Wankla. Zasada jego pracy jest w ogólnym zary­sie podobna do pracy silnika czterosuwowego, jednakże zamiast tłoka...

  Ocena /

  Autor /Janusz Dodano /31.01.2012 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silniki spalinowe dwusuwowe

  Najprostszym rozwiązaniem silnika spalinowego jest silnik dwusuwowy. Silniki tego rodzaju mon­towane są dziś w wielu motocyklach oraz więk­szości spalinowych pił i kosiarek do trawy. Do nie­dawna jeszcze używano go do napędzania małych samochodów. Cykl pracy takiego silnika składa się z dwóch...

  Ocena /

  Autor /Janusz Dodano /31.01.2012 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silniki turbośmigłowe i dwuprzepływowe

  W silniku turbośmigłowym turbina obraca zwy­kłym śmigłem osadzonym na jej wale, które pro­dukuje potrzebną siłę ciągu. Samoloty napędzane takimi silnikami są powolne. Nowocześniejsze sil­niki turboodrzutowe dwuprzepływowe łączą w so­bie cechy (i zalety) zarówno napędu śmigłowego, jak i...

  Ocena /

  Autor /Janusz Dodano /31.01.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopalacze w samolotach odrzutowych

  Większość samolotów odrzutowych jest wyposa­żona w dopalacz, pozwalający na zwiększenie pręd­kości w razie potrzeby. Dopalacze dodają paliwa do gazów spalinowych zaraz po opuszczeniu przez nie turbiny. Paliwo to spala się, podnosząc pręd­kość gazów opuszczających silnik przez dyszę...

  Ocena /

  Autor /Janusz Dodano /31.01.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt

Do góry