awatar

Profil użytkownika janek

Data rejestracji8 marca 2011 Ostatnio online8 marca 2011, 22:44

Statystyki

46 prac, w tym:

 • 46tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /46 prac/

 • Ocena brak

  DTP - przełom w małej poligrafii

  Skrótem DTP (ang. Desktop publi­shing) określa się wykorzystanie komputerów osobistych do pisania, ilustrowania i składania tekstów, które następnie mogą zostać wydrukowane, dając publikacje często charakteryzujące się najwyższą jakością. Publikacje opracowane przy pomocy kompu­tera różnią...

  Ocena /

  Autor /janek Dodano /31.01.2012 Znaków /3 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciągły rozwój internetu

  Na początku World-Wide Web był w całości tek­stowy. Zamiast operowania myszą, naciskało się strzałki i szukało odpowiedniego hasła. Niektóre usługi dalej świadczone są w takiej formie, przy użyciu inerfejsu opartego w całości na tekście. Jednak na początku lat 90. zespół pracujący na...

  Ocena /

  Autor /janek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy dyskusyjne w internecie

  Każdy, kto jest podłączony do Internetu, może odbierać i wysyłać informacje za pośrednictwem Usenetu. Jednak zdarza się, że do danej grupy tra­fiają niewłaściwe informacje lub powtarzane są wiadomości, na które regularny odbiorca wielo­krotnie już się natknął. Żeby tego uniknąć, najlepiej...

  Ocena /

  Autor /janek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowania Internetu

  Ogólnie rzecz ujmując, to co zwykle określa się mianem Internetu jest jedynie jednym z jego wielu zastosowań, takich na przykład jak World-Wide Web, Usenet czy e-mail. Są one swoistymi aplikacjami, którymi można się posługiwać przy pomocy Internetu, tak jak edytor tekstu jest apli­kacją, którą...

  Ocena /

  Autor /janek Dodano /31.01.2012 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest Usenet?

  Usenet służy do wymiany wiadomości z innymi ludźmi na całym świecie. W przeciwieństwie do poczty elektronicznej, która ma charakter prywat­ny, przez Usenet posyłane są informacje otwarte, dostępne dla wszystkich użytkowników. Stanowi on coś w rodzaju tablicy ogłoszeń, z tą jednak różnicą, że...

  Ocena /

  Autor /janek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój internetu

  Jeden z najważniejszych fragmentów Internetu powstał w połowie lat osiemdziesiątych, kiedy to amerykańska fundacja National Science Fundation (NSF) umożliwiła naukowcom dzielenie się wynikami swoich badań za pośrednictwem pięciu nowoczesnych centrów komputerowych. W tym czasie użytkownikami Internetu...

  Ocena /

  Autor /janek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest Internet?

  Internet jest siecią komputerową, która łączy między sobą mniejsze sieci komputerowe na całym świecie. Szybki rozwój Internetu w ostatnich latach stanowi prze­łom w technologii komunikacji. Na początku lat dziewięćdziesiątych Inter­net zaczął się gwałtownie rozrastać. Było to spowodowane...

  Ocena /

  Autor /janek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narzędzia multimedialne

  Istnieje wiele różnych programów umożli­wiających zaprojektowanie własnej aplika- multimedialnej. Są to programy dla pro­fesjonalistów, jak i dla zastosowań domo­wych. Umożliwiają łączenie tekstu z obra­zem, animacją, dźwiękiem, a także utwo­rzenie połączeń hypertekstowych. W pakie­tach...

  Ocena /

  Autor /janek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyświetlanie obrazów w komputerze

  by przygotować komputer do pracy w pełni multimedialnej należy zapewnić wyświetlanie obrazów dobrej jakości w pełnym kolorze. Kolorowe monitory wy­świetlają kolor poprzez złożenie trzech podstawowych barw: czerwonej, niebie­skiej i zielonej. W kolorowym monitorze trzy wiązki elektronów uderzają w...

  Ocena /

  Autor /janek Dodano /31.01.2012 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykorzystanie multimediów

  Pełna multimedialność to wykorzystanie w programie zarówno obrazów statycznych, jak i dynamicznych (animacje, wideo), testu pisanego, mówionego, muzyki i innych dźwięków. Dobry program przeka­zuje informacje za pomocą wszystkich me­diów w odpowiednich proporcjach. Na przykład sekwencje wideo...

  Ocena /

  Autor /janek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 894

  praca w formacie txt

Do góry