awatar

Profil użytkownika jamendo

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

97 prac, w tym:

 • 97tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /97 prac/

 • Ocena brak

  Narodowy przewoźnik PLL LOT i interpretacja tanich linii lotniczych

  HISTORIA: 1920 Inauguracja pierwszego połączenia lotniczego Warszawy ze światem. 1921 Na krótki czas powstaje Poznańskie Towarzystwo Lotnicze "Aerotarg", które w maju i czerwcu organizuje pierwszą polską regularną linię lotniczą Poznań - Warszawa. 1922 Zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Polska Linia Lotnicza "Aerolloyd". 5 września - uruchomienie regularnej linii lotniczej z Gdańska do Warszawy i dalej do Lwowa. 1925 Przekształcenie "Aerolloyd" w Spółkę Akcyjną "Aerolot" i przeniesienie bazy technicznej z gdańskiego lotniska Wrzeszcz na warszawskie lotnisko mokotowskie. W Poznaniu powstaje przedsiębiorstwo transportu lotniczego Aero Sp. z o.o., które wiosną rozpoczyna działalność przewozową na linii Poznań - Łódź - Warszawa 1928 Wydział Lotnictwa Cywilnego w Ministerstwie Komunikacji opracowuje program gruntownych...

  Ocena /

  Autor /jamendo Dodano /19.11.2007 Znaków /27 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agroturystyka WSG Bydgoszcz

  SZKODY W ŚRODOW PRZYROD SPOWODOWANE PRZEZ TURYSTYKĘ: ZABÓR ZIEMI I WODY=INFRASTRUKT. TURYST. POCHŁANIAJACA WIELE GRUNTÓW I ZUŻYWAJĄCE OGROMNĄ ILOŚĆ WODY DLA CELÓW EKSPLOATACYJ. I URZĄDZEŃ TOWARZYSZĄCYCH. UBOŻENIE KRAJOBRAZU=ZABUDOWANA TURYSTYCZNA NIEZGODA Z NATURALNYM KRAJOBRAZEM REGIONU LUB KANONAMI TRADYCYJNEJ ARCHITEKTURY. ZANIECZY POWIET= MOTORYZACJA I KONWENCJONALNA TECHNOLOGIA GRZEWCZA. ZANIECZYSZCZENIA WÓD; PLAŻ I MÓRZ= ŚCIEKI Z OBIEKTÓW HOTELA, ŚMIECI, WYCIEKI ROPY. DEGRADACJ GLEB;EROZJE OSUWANIE ZBOCZY= NARCIARSTWO ZJAZDOWE, WZMOZONA TURYSTYKA PIESZA;BUDOWA INFRASTRUK TURYSTYCE,CIĘŻKI SPZRET BUDOWLANY. NISZCZENIE ROŚLINNOŚCI:ZMIAN SKŁADU GATUNKOWEGO,WYPARCIE GATUNKÓW RODZINNYCH=DEPTANIE, ŁAMANIE GAŁĘZI DRZEW, ZBIERANIE ROŚLIN I GRZYBÓW, NARCIARSTWO, WZMOZONA TURYSTYKA PIESZA. SZKODY W ŚWIECIE ZWIERZĄT=PŁOSZEN ZWIERZAT, GINIĘCIE...

  Ocena /

  Autor /jamendo Dodano /13.11.2007 Znaków /2 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka ruchu turystycznego

  charakterystyka ruchu turystycznego W literaturze poświęconej turystyce można spotkać wiele definicji ruchu turystycznego. Cechą wspólną tych teorii jest określenie ruchu turystycznego jako przemieszczania się ludzi. Często autorzy podkreślają, iż jest to przemieszczanie się niewymuszone przez czynniki zewnętrzne i odnosi się do określonego obszaru, kierunku oraz okresu w którym trwa. G. Gołembski charakteryzuje ruch turystyczny jako ogół dobrowolnych, czasowych przemieszczeń przestrzennych poza miejsce stałego zamieszkania, podejmowanych dla realizacji celów rekreacyjnych, poznawczych, zdrowotnych i rozrywkowych. Natomiast według T. Łobożewicza i G. Bieńczyka, ruch turystyczny jest zjawiskiem złożonym i umożliwia bardzo różnorodny podział według różnych kryteriów. Najczęściej używanym kryterium podziału ruchu turystycznego jest czas...

  Ocena /

  Autor /jamendo Dodano /25.10.2007 Znaków /3 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo Zachodnio-Pomorskie

  Województwo Zachodnio-Pomorskie położone jest w północno-zachodniej części Polski. Graniczy z Niemcami oraz z województwami: pomorskim, wielkopolskim i lubuskim. Powierzchnia wynosi 22902 km2 (7,3% powierzchni kraju) a liczba mieszkańców - 1730 tys. (4,5% ludności Polski). Dzieli się ono na 17 powiatów, 3 miasta są na prawach powiatu oraz 114 gmin. Na terenie województwa znajduje się 61 miast. Stolicą - ośrodek administracyjny województwa jest Szczecin. Główne miasta to: Szczecin, Koszalin, Stargard Szczeciński, Kołobrzeg i Świnoujście. I WALORY PRZYRODNICZE Województwo Zachodnio-pomorskie jest wspaniałym terenem, na którym znajduje się wiele walorów przyrodniczych.  Parki Narodowe Drawieński Park Narodowy Drawieński Park Narodowy leży w środkowo - zachodniej Polsce na pograniczu województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i...

  Ocena /

  Autor /jamendo Dodano /22.10.2007 Znaków /30 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biznes plan WSG Bydgoszcz

  PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE STUDIUM PRZYPADKÓW BIZNES PLAN FIRMY TURYSTYCZNEJ Schemat podstawowy / wyjściowy I. Cel firmy – działania firmy II. Firma – jej profil (usługi, produkcja) III. Profil firmy IV. Oferty, usługi, produkcja – specjalność, wyróżnik – główne produkty, usługi V. Klient / użytkownik / konsument - korzyści VI. Rynek - charakterystyka VII. Marketing – cele, zadania, kierunki VIII. Reklama – plan działania IX. Sprzedaż – założenia, prognozy X. Plan finansowy - cele, zadania XI. Potrzeby finansowe (materialne, kadrowe, intelektualne,….) – plan BIZNES PLAN Firmy turystycznej A→Ω” Poland/ Kujawsko-pomorskie I. CEL - działania firmy (jednym zdaniem) 1. Charakterystyka działalności: Scharakteryzuj istotę działalności w najbliższym roku. Podaj konkretne dane: zatrudnienie, obszar działania i...

  Ocena /

  Autor /jamendo Dodano /11.10.2007 Znaków /10 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki rozwoju turystyki międzynarodowej WSTiH 2008

  CZYNNIKI ROZWOJU TURYSTYKI MIĘDZYNARODOWEJ WPROWADZENIE DO TURYSTYKI MIĘDZYNARODOWEJ - 7.10.2008 r. Turystyka międzynarodowa to kategoria turystyki obejmująca ogół czynności osób, które podróżują i przebywają poza krajem stałego zamieszkania w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych dłużej niż 24 godziny i nie dłużej niż rok. Turystyka międzynarodowa i zagraniczna Niektórzy polscy autorzy nie różnicują pojęć turystyki międzynarodowej i zagranicznej. Wodejko uważa, że określenie ?zagraniczny? odnosi się do jednego państwa (np.. zagraniczny ruch przyjazdowy do Polski) podczas, gdy określenie ?międzynarodowy? dotyczy regionów, ewentualnie grupy państw. W literaturze międzynarodowej pojęcia te stosowane są wymiennie. Turystyka międzynarodowa jako element międzynarodowej wymiany handlowej ? Turystyka międzynarodowa to część...

  Ocena /

  Autor /jamendo Dodano /05.10.2007 Znaków /3 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie jakością usług turystycznych

  1. Polityka zarządzania jakością składa się: 2. Co to jest zintegrowany system? Kilka systemów ISO 3. Jak można budować zintegrowany system? Wprowadzać każdy system z osobna, następnie zająć się jego budowaniem oraz wprowadzaniem w życie. 4. Metody zintegrowanego zarządzania jakością w regionach Jest to współpraca pomiędzy organizacjami na każdym szczeblu zarządzania w danym regionie. 5. Elementy piramidy Przywództwo (zaangażowanie kierownictwa w poprawę jakości) Koncentracja na klientach Ciągłe doskonalenie (Zawsze można coś poprawić) Koncentracja na faktach (wyklucza intuicyjne zarządzanie jakością) Powszechne uczestnictwo (zaangażowanie wszystkich pracowników) 6. Czy TQM jest systemem? Nie, jest filozofią 7. Czy w Polsce jest certyfikat ISO 14001? Nie 8. Gdzie powstało TQM? W USA 9. Gdzie rozwinęło się TQM? W...

  Ocena /

  Autor /jamendo Dodano /05.09.2007 Znaków /9 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka Beskidów

  Beskid Żywiecki Ta grupa beskidzka jest według mnie jedną z najpiękniejszych i dlatego warto ją poznać . Charakteryzuje się stosunkowo dobrze zachowanymi walorami przyrodniczymi. Nie napotka się tu tłumów turystów korzystających z różnorakich środków ułatwiające dostanie się tu. Stosunkowo najbardziej uczęszczane są rejony Babiej Góry (1725n.p.m) . Jest to najwyższy szczyt tej części Beskidów. Wybierając się tu możemy zobaczyć właściwie wszystkie piętra przyrodnicze . Szczególną sławą cieszą się wschody i zachody słońca . Szczyt jest także granicą państwową i nie należy jej przekraczać .Właściwie cały opisany obszar znajduje się na terenie BPN (Babiogórskiego Parku Narodowego) , w związku z tym przy wejściu do Parku należy uiścić stosowną opłatę . Turyści wędrujący na Babią Górę najczęściej wybierają się tam z...

  Ocena /

  Autor /jamendo Dodano /01.09.2007 Znaków /4 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka walorów turystycznych polski - parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty.

  22% obszaru Polski ma walory wypoczynkowe, 231 obszarów wypoczynkowych. Obszary te podzielono na 3 kategorie: 1. Najwybitniejsze znaczenie: wybrzeże Szczecińskie, Koszalińskie, Gdańskie z Mierzeją Helską, obszary nadmorskie związane z Mierzeją Wiślaną, Pojezierze Kaszubskie, Iławskie, Jezioro Brodnickie, Pojezierze Olsztyńskie (część płd), Pojezierze Mrągowskie, Kraina Wielkich Jezior, Puszcza Piska, Pojezierze Suwalskie z Puszczą Augustowską, Sudety Jeleniogórskie, Wałbrzyskie i Kłodzkie, Beskid Śląski, Żywiecki i Mały, Tatry, Górce, Pieniny, Beskid Sądecki, Beskid Niski i Bieszczady Zachodnie. 2. Zalew Szczeciński, obszary leśno-jeziorne w okolicy Lęborka i Wajcherowa, Bory Tucholskie, Zalew Wiślany, Pojezierze Lubuskie, rejon Kazimierza Dolnego i Nałęczowa, Góry Świętokrzyskie i Roztocze. 3. Puszcza Bukowa Goleniowska, Puszcza Notecka...

  Ocena /

  Autor /jamendo Dodano /11.08.2007 Znaków /3 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obsługa ruchu turystycznego - notatki

  OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO DOKUMENTY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO: 1. Służą do zabezpieczenia i określenia odpowiedzialności ze strony klienta i biura podróży 2. Ułatwiają porozumienie klient – Biuro podróży 3. Zapewniają realizacje imprezy 4. Dla pieniędzy (rozliczenia finansowe) Fazy: 1. faza akwizycji (foldery) 2. faza realizacji 3. faza rozliczenia imprezy DOKUMENTY: 1. DOKUMENTY GRANICZNE 2. DOKUMENTY FINANSOWE 3. DOKUMENTY KOMUNIKACYJNE 4. DOKUMENTY EKSPLOATACYJNE 5. DOKUMENTY INFORMACYJNE 6. DOKUMENTY DODATKOWE GRANICZNE: - PASZPORT -dokument upoważniający do wielokrotnego przekraczania granicy państwa - WIZA – dokument zezwalający na wjazd i pobyt w kraju wydającym dana wizę ( wizy dzielimy na wielokrotnego i jednokrotnego wjazdu) FINANSOWE: - VOUCHER – dokument kredytowego zlecenia wystawiany przez Biuro...

  Ocena /

  Autor /jamendo Dodano /02.08.2007 Znaków /1 490

  praca w formacie txt

Do góry