awatar

Profil użytkownika jajo

Data rejestracji27 lutego 2011 Ostatnio online27 lutego 2011, 23:58

Statystyki

20 prac, w tym:

 • 20tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /20 prac/

 • Ocena brak

  NEURATH KONSTANTIN von (1873-1956) - polityk

  Niemiecki dyplomata, minister spraw zagranicznych w rządzie Franza von *Papena od 1932 r. Adolf Hitler po objęciu urzędu kanclerza pozostawił go na stano­wisku, gdyż liczył, że dobre kon­takty Neuratha w Londynie złago­dzą brytyjskie reakcje na nazistow­ską politykę. W 1938 r. zastąpił go Joachim von...

  Ocena /

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEPTUN - kryptonim

  Kryptonim morskiej części operacji „Overlord", czyli inwazji wojsk alianckich na *Normandię, która rozpoczęła się 6 czerwca 1944 r. Operacja „Neptun" oficjalnie zakończyła się 30 czerwca 1944 r., gdy na terytorium Francji było już 850 279 żołnierzy alianckich, 148 803 pojazdy, 570 505 t...

  Ocena /

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NELSON - okręt

  Brytyjski pancernik, zwodowany 3 września 1925 r., budowany był zgodnie z postanowieniami wa­szyngtońskiego traktatu morskie­go, który ustanowił limit wyporno­ści 35 000 t dla okrętów tej klasy. Z tego względu konstruktorzy, aby zmniejszyć wagę, zdecydowali się zgrupować główną artylerię w czę­ści...

  Ocena /

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /1 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEGER - żywa torpeda

  Niemiecki pojazd wodny, skon­struowany w 1944 r. przez inż. Mohra; składał się z dwóch torped elektrycznych G7 ustawionych jedna nad drugą. W górnej torpedzie w miejsce ładunku wybucho­wego zamontowano kabinę dla sternika osłoniętą kopułą z pleksi-glasu, dolna zaś była klasyczną torpedą. Drogę do...

  Ocena /

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /1 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATTER, Bachem BA 349 - samolot

  Niemiecki samolot rakietowy skon­struowany w sierpniu 1944 r., prze­znaczony był do zwalczania alianc­kich bombowców. Startował z pio­nowej wyrzutni, napędzany silnikiem rakietowym Walter HWK 109-509 o sile ciągu 19,62 kN, który wynosił go do góry z prędko­ścią 676 km/h. Po czterech minutach paliwo...

  Ocena /

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASHORN (HORNISSE) (Sd Kfz 164) - działo samobieżne

  W budowie działa samobieżnego, zamówionego w 1942 r., niemieccy konstruktorzy wykorzystali części podwozia czołgów *PzKpfw III i IV. Silnik i połączony z nim układ przeniesienia napędu usytuowali z przodu kadłuba, co pozwoliło wy­gospodarować miejsce na przedział bojowy z tyłu pojazdu. Początkowe...

  Ocena /

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /1 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARWIK - bitwa 1940 r.

  Norweskie miasto i port, główną bazę przeładunkową szwedzkiej ru­dy żelaza, zaatakowało 9 kwietnia 1940 r. ok. 2 tys. żołnierzy niemiec­kich z 3 dywizji górskiej (dowódca gen. Eduard Dietl), desantujących się z pokładów 10 niszczycieli do­wodzonych przez kmdr. Friedricha Bontego. Opór stawiły 2 stare...

  Ocena /

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /2 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAKAJIMA KI-84 HAYATE („Frank") - samolot

  Samolot myśliwski, uznany za naj­lepszy ze wszystkich używanych przez Japonię w wojnie na Dalekim Wschodzie, powstał w 1942 r. Pro­totyp oblatano w marcu 1943 r. Po zakończeniu prób w specjalnej jed­nostce, sformowanej w październi­ku 1943 r. do testowania nowych samolotów w warunkach bojo­wych, wiosną 1944...

  Ocena /

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAKAJIMA KI-44 SHOKI (,Tojo") - samolot

  Myśliwiec przechwytujący armii japońskiej, oblatany w sierpniu 1940 r. Pierwsze próby nie wypadły zadowalająco: prędkość w locie po­ziomym i prędkość wznoszenia by­ły za małe. Po poprawieniu linii ae­rodynamicznej samolot został za­akceptowany przez dowództwo armii, ale ze względu na priorytet, jaki...

  Ocena /

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAKAJIMA KI-43 HAYABUSA („Oscar") - samolot

   Prace projektowe nad skonstruowa­niem samolotu myśliwskiego, który mógłby zastąpić *Nakajima Ki-27, zespół Hideo Itokawy rozpoczął w 1937 r.

  Dowództwo armii japoń­skiej żądało, aby nowy myśliwiec osiągał prędkość 500 km/h, pręd­kość wznoszenia 16,6 m/s, zasięg 800 km, uzbrojony był w 2...

  Ocena /

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /1 605

  praca w formacie txt

Do góry