awatar

Profil użytkownika IzaakGgG

Data rejestracji16 lipca 2013 Ostatnio online30 lipca 2013, 17:35

Statystyki

301 prac, w tym:

 • 301tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /301 prac/

 • Ocena brak

  PALEOZOIK, paleozoiczna era

  Pierwsza, najstarsza era w dziejach Ziemi, trwająca od ok. 570 min do ok. 245 min lat temu. Dzieli się na 6 okresów: kambr, ordowik, sylur, dewon, karbon i perm. Świat organizmów roślinnych: na początku p, (kambr, ordowik, sylur) dominują glony w morzach. Pod koniec syluru pojawiają się pierwsze...

  Ocena /

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŁECZKA OKRĘŻNICY, Escherichia coli, E. coli

  Bakteria gramujemna z rodziny Entero-bacteriaceae. Ze względu na swój wygląd - morfologię - zaliczana jest do pałeczek, nie wytwarza przetawalników, o rozmiarach 0,6 x 2-3 j.im. Występuje pojedynczo lub w parach. Względny beztlenowiec, to znaczy, że w warunkach tlenowych niezbędną energię do życia...

  Ocena /

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /2 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OWOCNIK

  Część grzybni wytwarzana u niektórych workowców i podstawczaków do celów rozrodczych. Owocnik powstaje ze zbitych strzępek, które tworzą plektenchymę (tkanka rzekoma). w obrębie owocnika można wyróżnić hyme-nofor z warstwą rodzajną, w której powstają haploidalne zarodniki workowe (u workowców) lub...

  Ocena /

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OWOCOLISTEK

  Przekształcony liść u roślin nasiennych, Owocolistek jest odpowiednikiem makrosporofila paprotników. Z tkanek owocolist-ka rozwijają się zalążki, a w nich powstają przed-rośla żeńskie (gametofity). U nagonasiennych owocolistkiem jest łuska szyszki żeńskiej, u okrytonasiennych owocolistki - jeden...

  Ocena /

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OWODNIA

  Jedna z błon płodowych u owodniowców, Owodnia rozwija się jako fałd ektoder-my i mezodermy wokół ciała zarodka. Jamę owodni wypełnia płyn owodniowy, który chroni zarodek przed urazami mechanicznymi.

  Ocena /

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OWODNIOWCE

  Organizmy, u któiych w rozwoju zarodkowym pojawiają się błony płodowe: owodnia, omocznia i kosmówka. Wytworzenie błon płodowych uniezależniło rozwój tych zwierząt od środowiska wodnego, gdyż zamknięte w obrębie jaja płodowego wody płodowe zapewniają zarodkowi mikrośrodowisko wodne. Do...

  Ocena /

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OWSIK

  Niewielki pasożytniczy nicień. Bytuje w jelicie grubym człowieka, szczególnie u dzieci. Cały cykl życiowy owsika zachodzi u jednego organizmu (jednodomowość, monokseniczność).

  Samica składa jaja w fałdach odbytu, co powoduje świąd i jest przyczyną drapania. Przy niezachowaniu higieny (zwłaszcza...

  Ocena /

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OZON (O3)

  Nietrwała odmiana alotropowa tlenu, zbudowana z trzech jego atomów. Wiązania pomiędzy atomami-tlenu w ozonie mają długości 1,28A (angstrem) i tworzą kąt ok, 117°. Stanowi gaz, o charakterystycznym zapachu, temperaturze wrzenia -112,3°C i topnienia -249,6°C, W temperaturze 300°C ulega rozpadowi do tlenu...

  Ocena /

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PACHYTEN

  Stadium profazy i podziału mejotycznego występujące między zygotenem i diplote-nem. W p. chromosomy homologiczne są całkowicie skoniugowane w biwalenty; każdy biwalent składa się z 4 chromatyd tworzących tetradę. Charakterystycznym procesem zachodzącym w p. jest crossing-over, który prowadzi do...

  Ocena /

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PACIORKOWCE

  Duża grupa bakterii tworząca rodzaj Streptococcus. Należą do niej komórki Gram-dodatnie o kształtach kulistych lub owalnych, nieurzęsione i nieruchliwe, rosnące w warunkach tlenowych lub względnie beztlenowych. Układają się w postaci dwoinek lub paciorków (łańcuszków) o różnej długości.

  P...

  Ocena /

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt

Do góry