awatar

Profil użytkownika indicate

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

95 prac, w tym:

 • 95tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /95 prac/

 • Ocena brak

  Andragogika

  ,, WYMIEŃ I OPISZ ZMIANY REGERESYWNE I PROGRESYWNE JAKIE ZACHODZĄ W CZŁOWIEKU PODCZAS ŻYCIA’’ Człowiek dorosły, mimo starzenia się organizmu, ma duży potencjał rozwojowy, ale potencjał ten jest tylko szansą, której wykorzystanie zależy od wielu czynników. Rozwój psychiczny w wieku dojrzałym nie podlega już jak w dzieciństwie wpływowi zaprogramowanego genetycznie rozwojowi organizmu oraz intensywnej akulturacji w formie wychowania w rodzinie i nauki szkolnej. Wyznaczają go głownie zmienne wymagania środowiska, związane z pracą, wychowaniem dzieci itp., a także indywidualne aspiracje samej jednostki. W wieku dojrzałym rozwój idzie nieraz w parze z regresem, gdy odbywa się poprzez zaangażowanie w jedne rodzaje aktywności kosztem innych. Dochodzi tu jeszcze dodatkowy czynnik w postaci regresu fizycznego, jest to proces nieunikniony, uwarunkowany...

  Ocena /

  Autor /indicate Dodano /24.11.2007 Znaków /11 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie Agresja i przemoc – natura zjawiska

  1.Agresja i przemoc – natura zjawiska Analizując zagadnienia agresji przemocy psychologowie najczęściej posługują się pojęciem działania agresywnego .Definiują je jako zachowanie , którego celem spowodowanie psychicznej lub fizycznej szkody . ( Anderson 1997 497 ) . Agresja jest więc działaniem intencjonalnym , ukierunkowanym na zranienie lub sprawienie bólu i moze miec dwoisty charakter – werbalny i fizyczny . Przykładami zachowań agresywnych mogą być : Zadawanie ciosów napastnikowi , które w istocie miały nas tylko bronić ; Zwymyślanie adwersarza przez uczestnika dyskusji w sytuacji, gdy zabrakło mu argumentów rzeczowych w sporze słownym ; Pocięcie foteli w wagonie kolejowym etc.,etc. Z agresją wiąże się bezpośrednio pojecie przemocy . Według Joachima Kondzieli ( 1974 :62) przemoc to takie wywieranie wpływu na ludzi , w wyniku którego...

  Ocena /

  Autor /indicate Dodano /16.11.2007 Znaków /31 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy nauczyciel powinien być sprawiedliwy czy wyrozumiały?

  Potrzeba autorytetu jest silna, zwłaszcza u młodych ludzi, poszukujących dla siebie miejsca, roli. Dla jednych autorytetem może zostać człowiek wykształcony, otwarty, któremu można zaufać, który jest szczery i bezstronny, który potrafi przekazać swoje doświadczenie, wiedzę i wartości w przystępny sposób, zainspirować i na którego można się powołać. A czy będzie to ksiądz, lekarz, sportowiec, rodzic czy gwiazda rocka to już tylko wybór każdego człowieka. Ważne jest, żeby autorytet nie był oparty na władzy, strachu, ale na szacunku i zaufaniu. Potrzebne jest też chyba trochę dystansu, żeby w kontakcie z autorytetem nie zabić swojej indywidualności. Takim autorytetem może być z powodzeniem nauczyciel. Jaki powinien być? Myślę, że bez dyskusyjnie powinien posiadać obie cechy zawarte w temacie pracy. Z myślą o tej pracy zaliczeniowej...

  Ocena /

  Autor /indicate Dodano /25.10.2007 Znaków /3 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ankieta

  ANKIETA ANKIETA ? to technika gromadzenia dokumentów czy informacji, polegające na wypełnianiu odpowiedniego kwestionariusza zazwyczaj o wysokim stopniu standaryzacji w obecności lub też nie samego ankietera. PYTANIA W ANKIECIE- są zawsze konkretne, ścisłe i jedno problemowe najczęściej pytania są zamknięte i zaopatrzone w tzw. kafeterie czyli zestaw wszystkich możliwych odpowiedzi. Ankieta Mozę być wypełniana przez samego respondenta lub samego badającego. Polega na pokreśleniu odpowiedzi lub stwierdzeniu określonych znaków przy odpowiednich zadaniach kafeterii. Zadania bywają zamknięte lub półotwarte oraz koniunktywne i dysjunktywne. KAFETERIĄ ZAMKNIĘTĄ - nazywamy ograniczony zestaw możliwych odpowiedzi po za które odpowiadający nie może wyjść lecz tylko wybiera wśród możliwości jakie daje sformułowany zestaw. KAFETERIĄ PÓŁOTWARTĄ...

  Ocena /

  Autor /indicate Dodano /11.10.2007 Znaków /2 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształcenie nauczycieli i jego znaczenie dla funkcjonowania systemów oświatowych

  Aby dokładnie zrozumieć istotę tematu podjętej przeze mnie pracy należy rozpocząć od określenia samego terminu kształcenia, którym będę się posługiwać podczas pisania. Kształcenie to ogół świadomie organizowanych czynności i procesów umożliwiających ludziom uzyskanie wiedzy i orientacji w otaczającej rzeczywistości społecznej. Zmierza ono do możliwie wszechstronnego rozwoju osobowości, kształtowania określonych uzdolnień, zainteresowań i ogólnej sprawności umysłowej. Wynikiem kształcenia jest wykształcenie. Mówiąc o kształceniu nauczycieli, mamy na myśli nie tylko samo kształcenie, ale raczej „dokształcenie”- rozumiane jako rozwinięcie, poszerzenie swojej dotychczas zdobytej wiedzy. Ale także kształcenie osobowości. Warto też wspomnieć o pojęciu systemu oświatowego. Jest to ogół powiązanych ze sobą placówek i instytucji...

  Ocena /

  Autor /indicate Dodano /02.10.2007 Znaków /8 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele i zadania pedagogiki resocjalizacyjnej.

  1. CELE I ZADANIA PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ. 1. Pedagogika resocjalizacyjna: Pedagogika resocjalizacyjna jest działem pedagogiki specjalnej, zajmującym się teorią i praktyką wychowania jednostek społecznie niedostosowanych. Pedagogikę resocjalizycjną interesuje wychowanie resocjalizujące, osoby wykolejone społecznie, to jest swoiście pojęte społeczne niedostosowanie. W centrum zainteresowań specjalnej pedagogiki resocjalizacyjnej znajduje się nie tylko wychowanie osób w dużym stopniu wykolejonych, ale i tych, u których stwierdza się wstępne stadia zaburzeń w zachowaniu się. 2. Obszar praktycznego działania i zakres badań teoretycznych pedagogiki resocjalizacyjnej: Obszar i działanie jest szerokie. Obejmuje:  teren szkoły  zakład specjalny dla społecznie niedostosowanych  zakład karny  sądownictwo dla nieletnich  opiekę...

  Ocena /

  Autor /indicate Dodano /28.09.2007 Znaków /3 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje opieki

  FUNKCJE OPIEKI FUNKCJA HOMEOSTATYCZNA Funkcja homeostatyczna opieki - to jej najbardziej pierwotne, funda-mentalne, a równocześnie kreatywne następstwa, dokonujące się w osobie podopiecznego. Oznacza to, że wielorakie czynności opiekuna podejmowane dla zaspokajania ponadpodmiotowych potrzeb podopiecznego doprowadzają w sposób ciągły do osiągania określonego stanu ich zaspokojenia, co jest równoznaczne z przywracaniem i utrzymywaniem w jego biopsychicznej strukturze chwiejnej równowagi, jako podstawowej właściwości i absolutnego warunku istnienia. Jej pierwotność polega na tym, ze zgodnie z naturą i warunkami istnienia żywego organizmu jawi się nam jako niezmiennie konieczne i stałe wyprzedzenie wszelkich innych funkcji opieki. Jest ona równocześnie pierwszym fundamentalnym ogniwem calego łańcucha dalszych niezmiernie doniosłych następstw...

  Ocena /

  Autor /indicate Dodano /09.09.2007 Znaków /5 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badań pedagogicznych - pojęcia metodologiczne

  WG ZACZYŃSKIEGO Co to jest badanie naukowe? Badanie naukowe jest celowym, obiektywnym, dokładnym i wyczerpującym? poznawaniem wycinka rzeczywistości. Wynikiem badania jest określony obraz badanej rzeczywistości. W badaniu należy przestrzegać rygorystycznych szeregów warunków metodologicznych, które chronią nas przed subiektywnym postrzeganiem rzeczywistości Eliminacja działań czynnika subiektywnego zachodzi poprzez stosowania metod poznawania. Etapy badania naukowego -Gromadzenie materiału faktograficznego -Analiza i synteza danych -Sprawdzanie poprawności wniosków Co to jest metoda badań pedagogicznych? Metoda- określone sposoby poznawania wybranego wycinka rzeczywistości, które cechują się tym ze są -Celowe -Planowe -Obiektywne -Dokładne -Wyczerpujące Metoda badawcza ? jest to sposób poznania naukowego Wg Kotarbińskiego ? to sposób systematycznie...

  Ocena /

  Autor /indicate Dodano /21.08.2007 Znaków /3 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doktryny pedagogiczne

  J.F. HERBART (1776-1841) Dzieło „Podręcznik pedagogiki“ pierwszy podręcznik, ur.się w Niemczech, studiował na Uniwerystecie Jena, 1797-1800 był nauczycielem domowym, wychowywał 3 synów, napisał relacje dla ojca dzieci. Mają 26lat - 1802 dzięki obserwacją z wychowania uzyskał habilitację z pedagogiki, od tego momentu powstały Katedry. 1809 prof.na Uniwersytecie w Królewcu tam uczył przez 24lata, stworzył eksperymentalną szkołę pedagogiczną, powrócił do Niemiec, w 1833 został filozofem w Getynga do śmierci. 1) DZIEŁO – 1835 „Zarys wykładów pedag.” Wznowione w 1841. Od 1850 wywierała wpływ na refleksje pedagogiczną, książka ta nazwana została brewiażem dla nauczyciela. Każdy nauczyciel powinien ją znać na pamięć. Powinien zająć się nauczaniem poszczególnych przedmiotów. Książka skł.się z paragrafów. 2) KONCEPCJE –...

  Ocena /

  Autor /indicate Dodano /20.08.2007 Znaków /3 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie stopnia rozwoju umysłowego dziecka metodą eksploracyjną J. Piageta

  Autor badania: Agnieszka Lxxxxxx i Ewelina Mxxxxxx Osoba badana: Michał - 4 lata i Julia ? 5 lat Cel badania: ustalenie poziomu operacyjności myślenia dziecka Przebieg badania: Badanie pierwsze Eksperyment 1: badanie stałości ilości nieciągłych Michał potwierdził, że do dwóch większych szklaneczek wsypałam równą ilość ryżu (sam wyrównywał poziom). Po przesypaniu do z jednej dużej dwóch mniejszych, na pytanie ?Czy nadal jest tyle samo??: zastanawia się w skupieniu, na jego twarzy widać wyraźnie wysiłek umysłowy, ale zwleka z odpowiedzią. Powtarzam pytanie, przypominając mu, że na początku w obu szklankach ryżu było tyle samo ryżu, Michał mówi wtedy: ?No to chyba jest tyle samo, jak tu (tzn. w szklaneczkach mniejszych)?. Pytam go, czy potrafi powiedzieć, skąd to wie, mówi niezbyt pewnie ?Tak?, ale, mimo dalszych zachęt z...

  Ocena /

  Autor /indicate Dodano /13.08.2007 Znaków /9 781

  praca w formacie txt

Do góry