awatar

Profil użytkownika illishZek

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

68 prac, w tym:

 • 68tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /68 prac/

 • Ocena brak

  Ocena ryzyka w inwestowaniu identyfikacja oraz metody ograniczenia

  OCENA RYZYKA w INWESTOWANIU, IDENTYFIKACJA ORAZ METODY OGRANICZENIA Podejmując jakąkolwiek decyzję, zawsze wiąże się ją z ryzykiem. Działanie w warunkach ryzyka jest nieodłącznym atrybutem każdej gospodarki. Obserwując rozwój człowieka i jego otoczenia, łatwo spostrzec, że ryzyko istniało zawsze i nie było, i nie ma działań człowieka, które nie byłoby związane z ryzykiem. Ryzyko towarzyszy zatem działaniom (ryzyko związane z realizacją określonych zamierzeń), ale i stanom (ryzyko związane z zachowaniem istniejącego stanu rzeczy, czyli niepodjęciem lub zaniechaniem określonych działań). Takie pojmowanie istoty ryzyka jest zrozumiałe i łatwo wytłumaczalne. Każda decyzja jest związana z przewidywaniem określonego stanu w przyszłości. Niestety, nigdy nie można w sposób absolutnie pewny ustalić, jak ukształtują się w przyszłości...

  Ocena /

  Autor /illishZek Dodano /11.12.2007 Znaków /2 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarzadzanie produkcją i usługami - podsumowanie wersja sciagi

  ZARZĄDZANIE: 1-zarządzanie określono jako sztukę realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi/ 2- zarządzanie jako „dokładne poznanie tego, czego oczekuje się od ludzi, a następnie dopilnowanie tego, by wykonali to w najlepszy i najtańszy sposób”/ 3- zarządzanie można zdef jako zestaw działań obejmujący planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie skierowanych na zasoby organizacji i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów w sposób sprawny i skuteczny. ORGANIZACJA: zasoby: finansowe, rzeczowe, inf., ludzkie. KIEROWANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI: w ostatnim czasie stało się ciekawą i stawiającą wyzwania częścią życia org. Zaczynają się uwidaczniać 3kier, które w por z tendencjami ostatnich paru dziesięcioleci można nazwać niemal rewolucyjnymi: zwiększenie zaangażowania i uczestnictwa pracowników na wszystkich szczeblach org./...

  Ocena /

  Autor /illishZek Dodano /29.11.2007 Znaków /20 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie zasobami ludzkimi na podst. Gryffina - KONSPEKT

  KONSPEKT GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI –jako działania organizacyjne nastawione na przyciąganie, rozwój i utrzymanie efektywności działalności siły roboczej w literaturze Rieki W. Gryfina „Podstawy zarządzania organizacjami” wg rozdziału 13 s. 418. 1. Gospodarowanie zasobami ludzkimi w kontekście otoczenia (s.419)  Strategiczne znaczenie gospodarowania zasobami ludzkimi.  Prawne i społeczne otoczenie. 1.1 Strategiczne znaczenie gospodarowania zasobami ludzkimi. 1.2 Prawne otoczenie gospodarowania zasobami ludzkimi. 1.2.1 Równe szanse zatrudnienia (s.422). 1.2.1.1 Część ustawy o prawach obywateli z 1964r. z tytułu płci. 1.2.1.2 Negatywny wpływ kryteriów selekcji. 1.2.1.3 Komisja ds. Równych Szans Zatrudnienia. 1.2.1.4 Ustawa o dyskryminacji o zatrudnieniu ze względu na wiek. 1.2.2 Wynagrodzenia i świadczenia...

  Ocena /

  Autor /illishZek Dodano /24.11.2007 Znaków /3 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biznes plan piekarni

  1. CZĘŚĆ FORMALNO - PRAWNA 2. CZĘŚĆ MARKETINGOWA CHARAKTERYSTYKA BRANŻY MISJA FIRMY WIZJA FIRMY CELE ORGANIZACJI OPIS PRODUKTU INNOWACJE PRODUKTU PORTRET KLIENTA SEGMENTACJA RYNKU ANALIZA KONKURENCJI PROJEKT KAMPANII REKLAMOWO – PROMOCYJNEJ DYSTRYBUCJA 3. CZĘŚĆ ORGANIZACYJNO – WYTWÓRCZA PRODUKT PROCES WYTWÓRCZY WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ PROJEKT POMIESZCZEŃ PRODUKCYJNYCH I POZAPRODUKCYJNYCH ANALIZA DOSTAWCÓW STRUKTURA ORGANIZACYJNA 4. ANALIZA KOSZTÓW SPRZEDAŻ KOSZTY WYPOSAŻENIA PRODUKCJI KOSZT WYPOSAŻENIA MAGAZYNU KOSZTY WYPOSAŻENIA JADALNI WYPOSAŻENIE SZATNI KOSZTY WYPOSAŻENIA BIURA INNE KOSZTY KOSZTY PROMOCJI WYNAGRODZENIE DLA PRACOWNIKÓW WODA MEDIA SAMOCHÓD DOSTAWCY OGÓLNIE 5. WNIOSKI

  Ocena /

  Autor /illishZek Dodano /17.11.2007 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interwencjonizm państwowy okresu 1933 – 1939 i jego odmiany – amerykańska i niemiecka

  Wielka depresja zmieniła sposób myślenia Amerykanów, którzy odkryli, że liberalna idea wolności ekonomicznej może być nieszczęściem. Zobaczyli także jej bezradność wobec depresji. W chwili „krachu na giełdzie” prezydentem był republikanin Herbert Hoover. Ten kompetentny urzędnik i znany filantrop w obliczu katastrofy nie rozumiał, że epoka czystego liberalizmu mija. Cały czas wierzył, że gospodarka powinna odrodzić się sama dzięki naturalnym mechanizmom ekonomicznym. Powtarzał nieustannie, że uzdrowienie gospodarki jest „tuż za rogiem”, a tym czasem było coraz gorzej - produkcja wciąż spadała, bezrobocie rosło, na ulicach pojawiali się masowo żebracy. Naturalne mechanizmy rynkowe przestały działać. Podczas wyborów prezydenckich w roku 1932 Amerykanie głosowali na demokratę Franklina Roosevelta, który wystąpił z programem aktywnego...

  Ocena /

  Autor /illishZek Dodano /19.10.2007 Znaków /4 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywództwo w organizacji

  Z przywództwem możemy się spotkać w każdej działalności gospodarczej zarówno prywatnej, państwowej czy życiu codziennym. Warto zatem pokusić się o przybliżenie tego pojęcia, jak również innych kategorii z nim związanych. Definicje słowa przywództwo możemy rozpatrywać w dwóch aspektach- jako proces i jako właściwość. Pierwsza z tych kategorii charakteryzuje to zagadnienia jako proces, który nie wymusza wpływu w toku kierowania i koordynowania działań uczestników skoordynowanej grupy, zmierzającej do osiągnięcia celów danej organizacji. Właściwością przywództwa zaś jest zestaw cech lub charakterystyk przypisanych tym, którzy są powszechnie postrzegani i uznawani za efektywnych przy wywieraniu tego rodzaju wpływu na inne jednostki. Z powyższych Przywództwo w organizacji zdań wprost wynika, iż przywódcą nie jest tylko kierownik w...

  Ocena /

  Autor /illishZek Dodano /18.10.2007 Znaków /3 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy produkcji zwierzęcej

  WYKŁAD 1 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT Chów – utrzymywanie zwierząt w celu otrzymywania od nich doraźnych korzyści. Hodowla – dążenie do poprawy cech, parametrów, które użytkujemy; świadomy działanie w celu poprawy ilości, jakości posiadanych zwierząt, uzyskiwanych parametrów. Produkcja zwierzęca – ukierunkowanie na surowiec, produkt, który interesuje, poprawa efektywności produktów. Gatunek – grupa zwierząt spokrewnionych ze sobą, które kojarzone dają płodne potomstwo. Rasa – grupa zwierząt należących do konkretnego gatunku pod względem konkretnych cech użytkowych, cechy te przekazują potomstwu. Kierunek użytkowania – sposób, w jaki dane zwierze jest wykorzystane. WYKŁAD 2 WYKORZYSTANIE ZWIERZĄT Hodowla zwierząt: • Dla pozyskiwania produktów zwierzęcych • Wykorzystanie zwierząt do celów...

  Ocena /

  Autor /illishZek Dodano /27.08.2007 Znaków /14 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona konsumenta w Polsce

  Ochrona konsumenta w Polsce Ochrona konsumentów ma w Polsce duże znaczenie. Oprócz celów wyznaczonych przez rząd istnieją zobowiązania w ramach prawa Unii Europejskiej, które wymagają, aby w oparciu o przepisy prawne cele te były realizowane w praktyce. Punktem wyjściowym obecnej polskiej polityki konsumenckiej było dostosowanie polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej do momentu przystąpienia Polski do Unii 1 maja 2004 roku. W Polsce ochroną konsumentów zajmują się zarówno państwowe jak i prywatne, wspierane przez państwo organizacje. Na szczeblu rządowym ochrona konsumentów leży w gestii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który podlega bezpośrednio premierowi. Ma on swoją siedzibę w Warszawie a biura w innych dużych miastach. Urząd ten pełni również zadania z zakresu nadzoru nad działalnością gospodarczą oraz zwalczania...

  Ocena /

  Autor /illishZek Dodano /07.08.2007 Znaków /11 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywowania w przedsiębiorstwie X

  . Funkcjonowanie systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie X w latach 2007-10 3.1. Krótka charakterystyka badanego podmiotu Firma ProfiPlast jest przedsiębiorstwem typowo produkcyjnym, które zostało utworzone na fundamentach i bazie firmy Plastmet s.c, jakiej aktywna obecność na rynku wynosi 20 lat. ProfiPlast charakteryzuje się w wytwarzaniu produktów i profili z materiałów takich, jak między innymi PCV oraz PP, a także produkowaniem wyrobów na urządzeniach, zwanych fachowo wtryskarkach. Swoje oferty firma ta kieruje przede wszystkim do przedsiębiorstw szkutniczych, a także stoczni, zwłaszcza jachtowych. Tak więc głównym odbiorcą firmy ProfiPlast jest pewna, ściśle określona grupa docelowa, którą tworzą zakłady produkujące jachty, żaglówki czy łodzie. Odbiorcy ci wykorzystują wyroby proponowane przez opisywaną firmę do produkcji...

  Ocena /

  Autor /illishZek Dodano /02.08.2007 Znaków /2 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów gospodarcze i społeczne konsekwencje wielkich odkryć geograficznych.

  SKUTKI GOSPODARCZE: * napływ produktów kolonialnych np. przyprawy, owoce oraz surowców, jakich w Europie brakowało. Zaczęto zakładać plantacje trzciny cukrowej - robotnicy, tubylcy, później murzyni w Ameryce. Początkiem przemysłu cukrowniczego w Europie było przywiezienie trzciny cukrowej z Ameryki. * bawełna - plantacje i uprawę rozpoczęli Amerykanie, surowiec był przewożony do Europy i tutaj był przerabiany (p. bawełniany) * tytoń - do Europy przywieźli go Holendrzy, wyrabiało się z niego tabakę, tytoń do żucia, t. fajkowy, cygara i od połowy XIX w. papierosy. * kukurydza - przywieziona z Am. do Eur., była bardziej wydajniejsza od zbóż * ziemniaki - przywiezione z Boliwii do Eur., uprawa w Europie zaczęła się w XVIII w., W Polsce (wielkopolska) - upowszechniły się w XIX w. Europę nawidzały klęski głodu w czasie nieurodzaju. Dopiero...

  Ocena /

  Autor /illishZek Dodano /14.06.2007 Znaków /2 180

  praca w formacie txt

Do góry