awatar

Profil użytkownika Hyrek

Data rejestracji31 stycznia 2012 Ostatnio online

Statystyki

31 prac, w tym:

 • 31tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /31 prac/

 • Ocena brak

  Dostęp do sztuki

  Wraz z pojawieniem się nowych mediów, takich jak radio, telewizja, kino i internet zdecydowanie zwiększył się dostęp przeciętnego człowieka do sztuki. W związku z tym wzmocniło się też jej od­działywanie. Dzięki mediom sztuka trafiła „pod strzechy" i w pewnym sensie poprawiła komfort życia...

  Ocena /

  Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twórcy sztuki

  Sztukę tworzą konkretni ludzie. Od mniej więcej 200-300 lat twórca zaczął być coraz wyraźniej wyróżniany. Umocniło się przekonanie, że sztuka stanowi rodzaj platformy pomiędzy uzdolnioną artystycznie jednostką, a resztą społeczeństwa. Droga do sławy, a tym samym do kontaktu z sze­roką...

  Ocena /

  Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele sztuki

  Jednym z celów sztuki jest przykuć uwagę publicz­ności. Może to być pojedyncza osoba, na przykład czytelnik książki, czy widz telewizyjny, ale może też być to większa grupa ludzi - widownia w kinie, w teatrze, w sali koncertowej czy przechodnie ob­serwujący przedstawienie teatru ulicznego. W naszej...

  Ocena /

  Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012 Znaków /3 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odbiór sztuki

  Każdy z nas jest na swój sposób wrażliwy na sztu­kę. Można lubić malarstwo, poezję, określoną epokę lub muzykę. Możliwości jest nieskończenie wiele. Dzieło sztuki oddziałuje na człowieka na wielu poziomach. W literaturze pociągać nas może sama intryga, ciekawi jesteśmy „co będzie dalej"...

  Ocena /

  Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka wczesnych cywilizacji

  U podstaw rozwoju cywilizacji legły dwa odkrycia. Pierwszym było wykształcenie się osiadłego rol­nictwa. Nadwyżki żywności umożliwiły tworzenie się miast. Ludzie, którzy nie musieli się już zajmo­wać rolą, osiedlali się w tych ośrodkach i stworzyli klasę rzemieślników i robotników - w ten...

  Ocena /

  Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest sztuka?

  Sztuka zaspokaja potrzeby este­tyczne jednostki Pełni jednak również pewne funkcje społeczne -na przykład sztuka sakralna po­budza wiarę. Dzieła sztuki mogą też podnosić prestiż jednostek i całych społeczeństw. Trudno jest dyskutować o roli sztuki w spo­łeczeństwie bez próby odpowiedzi na...

  Ocena /

  Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są rytuały inicjacyjne?

  Większość uroczystości religijnych ma wymiar zarówno indywidualny, jak i społeczny. Chodzi tli o te wydarzenia w życiu religijnym jednostki, które stanowią dla niej ważny moment w życiu, a jed­nak ich przebieg wyznaczany jest przez reguły na-rzucane przez całe społeczeństwo. Doskonałym przykładem...

  Ocena /

  Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta narodowe

  Uroczystości towarzyszą często również wielu wy­darzeniom z życia narodu czy państwa. Koronacja monarchy czy zaprzysiężenie prezydenta to rytuały ze ściśle przestrzeganym ceremoniałem. Stałym elementem tych uroczystości jest udział tłumów widzów i transmisje w mediach. Do uroczystości...

  Ocena /

  Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta świeckie

  Nadejście Nowego Roku obchodzone jest często jako element świąt religijnych, jednak dzień ten jest ważny także z innych powodów. W społeczeń­stwach świeckich obchodzi się to wydarzenie rów­nie uroczyście, spotykając się z rodziną i najbliż­szymi przyjaciółmi. Na świecie panują różne...

  Ocena /

  Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diwali - święto światła

  Najbardziej kolorowym świętem hinduizmu jest Diwali - święto światła. Jak wiele świąt religij­nych także i to jest przede wszystkim świętem rodzinnym, jednak ma ono też piękną oprawę ze­wnętrzną, której głównym elementem są sztuczne ognie wystrzeliwane o zmierzchu. Dzień po Di wali to...

  Ocena /

  Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012 Znaków /406

  praca w formacie txt

Do góry