awatar

Profil użytkownika hugonboss

Data rejestracji21 listopada 2013 Ostatnio online21 listopada 2013, 15:51

Statystyki

195 prac, w tym:

 • 195tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /195 prac/

 • Ocena brak

  NERWICA FOBII

  Fobie cechują się występowaniem nieracjonalnego lęku wobec określonych przedmiotów, działań, sytuacji, czego skutkiem jest przemożne pragnienie uniknięcia tych zjawisk. Od dość powszechnie występującej u ludzi skłonności do unikania niektórych zjawisk (np. gryzoni, pająków i in.) fobie różnią się...

  Ocena /

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agorafobie

  Agorafobie cechują się występowaniem lęku bycia samym lub w miejscu publicznym, z którego ucieczka >mogłaby być trudna lub pomoc niedostępna w przypadku nagłej niewydolności (tłum, ruchliwa ulica, plac, tunel, most, środek lokomocji publicznej). W grupie fobii socjalnych charakterystyczny jest...

  Ocena /

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NERWICA NATRĘCTW (NERWICA OBSESYJNO-KOMPULSYWNA)

  Charakterystyczne dla niej są: obsesje — natrętne myśli, wyobrażenia, fantazje, wątpliwości, które przeżywane są jako przymusowe, obce, często przeszkadzające, bezsensowne, z próbami przeciwstawiania się im, oraz kompulsje powtarzane z poczuciem przymusu pewne działania, pozornie celowe, ale nie...

  Ocena /

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NERWICA HISTERYCZNA

  Słowu histeria nadawano w ciągu wieków różne znaczenia. Obecnie rozumie się pod tym mianem zaburzenia, w których pacjent wykazuje zmianę, lub utratę funkcji w sferze somatycznej (postać konwersyjna) lub psychicznej (postać dysocjacyjna).

  Konwersje sugerują chorobę organiczną i wymagają jej wykluczenia...

  Ocena /

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amnezja

  Amnezja polega na nagłej niezdolności do przypominania sobie ważnych informacji o-sobistych, niezdolność ta jest na tyle rozległa, że nie można jej traktować jako zwykłe zapomnienie. Fuga psychogenna cechuje się nagłą, nieoczekiwaną ucieczką, z niemożnością przypomnienia sobie przeszłości, z...

  Ocena /

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NERWICA DEPRESYJNA

  Charakterystyczny jest tu przewlekły stan przygnębienia lub utraty zainteresowań. W stosunku do psychozy afektywnej depresja cechuje się tu mniejszym nasileniem, związkiem z przewlekłą sytuacją traumatyzującą, niepowodzeniami. Czasem rozwija się w przebiegu przewlekłej nerwicy lękowej. Sposób...

  Ocena /

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NERWICA HIPOCHONDRYCZNA

  Charakterystyczna jest nierealistyczna interpretacja objawów fizycznych, jako nienormalnych, i nadmierne zajmowanie się swym stanem zdrowia, z lękiem i obawą płynącą z podejrzewania u siebie choroby, czy to o-kreślonych narządów czy ogólnej. Badania stanu cielesnego nie dają podstaw do potwierdzenia...

  Ocena /

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NERWICA DEREALIZACYJNA

  Jak wskazuje nazwa, istotny jest tu zespół derealizacji (który może też występować poza nerwicą). Cechuje się on szczególnym poczuciem „dziwności”, oddalenia, obcości samego siebie, wątpliwość co do własnej identyczności, normalności otoczenia i siebie. Czasem poczucie zmiany wyrażane jest...

  Ocena /

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INNE NERWICE

  Rozpoznanie nerwicy bywa stawiane niekiedy w zaburzeniach czynnościowych (bez podłoża organicznego), w powstawaniu których wyraźną rolę odegrały czynniki psy-;; chogenne. Nie zawsze rozpoznanie to jest w pełni usprawiedliwione, a czasem jest mylące, odwracać może bowiem uwagę od innych niż nerwicowe...

  Ocena /

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NERWICA ROSZCZENIOWA

  Nie stanowi określonego obrazu klinicznego. Ważne jest w tej nerwicy pojawianie się różnych objawów nerwicowych, ale także e-lementów agrawacji i symulacji, w sytuacji gdy choroba może stać się podstawą do uzyskania określonych korzyści, najczęściej ekonomicznych (odszkodowanieHrenta,** alimenty)...

  Ocena /

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt

Do góry