awatar

Profil użytkownika Hortensja

Data rejestracji30 stycznia 2013 Ostatnio online30 stycznia 2013, 22:21

Statystyki

212 prac, w tym:

 • 212tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /212 prac/

 • Ocena brak

  System

  Skoordynowany układ elementów, zbiór tworzący pewną całość uwarunkowaną stałym, logicznym uporządkowaniem jego części składowych.

  Ocena /

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System kanalizacji

  Układ (s.) kanałów ściekowych i urządzeń pomocniczych, którymi przekazywane są ścieki i wody ze spływów powierzchniowych do oczyszczalni ścieków lub do odbiornika ścieków.

  Ocena /

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sygnały dźwiękowe ostrzegawcze związane z odpalaniem ładunków materiałów wybuchowych

  S.d., które powinny być słyszalne w strefiezagrożeniaodłamkamikamienia:

  sygnał pierwszy – jeden ciągły ton, oznaczający „uprzedzenie”, nadawany po ukończeniu ładowania materiałów wybuchowych, lecz przed wykonaniem obwodu strzałowego; na sygnał ten wszystkie osoby niezatrudnione do wykonywania...

  Ocena /

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strzelanie doświadczalne

  Strzelanie eksperymentalne w celach badawczych lub praktycznych przeprowadzane przez służbę strzałową kopalni pod nadzorem kierownika ruchu zakładu górniczego, w miarę potrzeby przy udziale → rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego.

  Ocena /

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strzelanie masowe

  S. za pomocą dużych ładunków środków strzałowych umieszczanych w → wyrobiskach strzałowych, np. s. długimi otworami, komorowe, podporowe; na zrzut, wyrzut.

  Ocena /

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Studnia

  Najczęściej pionowe (choć bywa też skośne, kierunkowe) → ujęcie wód podziemnych: wyrobisko, otwór wiercony lub kopany sięgający z powierzchni do → poziomu wodonośnego i przystosowany za pomocą urządzeń technicznych (obudowa, naczynie, kołowrót, pompa, rurociąg) do stałego poboru lub chłonięcia...

  Ocena /

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Studnia odwadniająca

  Otwór wykonany w górotworze z powierzchni terenu lub w spągu górniczego wyrobiska podziemnego z zainstalowanym w nim na stałe lub okresowo urządzeniem do pompowania wody celem wywołania depresji jej zwierciadła i odwodnienia górotworu.

  Ocena /

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substancja niebezpieczna

  Jedna lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi albo środowiska; substancją niebezpieczną może być surowiec...

  Ocena /

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substancja zanieczyszczająca powietrze

  Każda s. emitowana do atmosfery w wyniku procesów naturalnych lub działalności ludzi, która wpływa szkodliwie na człowieka lub środowisko.

  Ocena /

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Surowce

  Produkty naturalne pochodzenia mineralnego, roślinnego lub zwierzęcego przeznaczone do dalszego przetwarzania w celu uzyskania produktów bezpośrednio użytecznych.

  Ocena /

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /173

  praca w formacie txt

Do góry