awatar

Profil użytkownika Horacy123

Data rejestracji2 lipca 2011 Ostatnio online3 lipca 2011, 2:11

Statystyki

69 prac, w tym:

 • 69tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /69 prac/

 • Ocena brak

  Wczesne więzi społeczne - Wzorce przywiązania

  W latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku, w Ugandzie, M. Ainsworth prowadziła badania (obserwacje w warunkach naturalnych), dotyczące rozwoju przywiązania. Były one głównie skoncentrowane na określeniu momentu, w którym możliwym staje się zaobserwowanie wybiórczości zachowań przywiązaniowych i...

  Ocena /

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /9 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesne więzi społeczne - Fazy formowania się przywiązania

  Przywiązanie kształtuje się do trzeciego roku życia na bazie relacji z matką (bądź główną osobą sprawującą opiekę nad dzieckiem), przechodząc kolejne fazy rozwoju. Pierwsze trzy fazy przebiegają w pierwszym roku życia dziecka, a ostatnia rozpoczyna się około trzeciego roku życia. W fazie...

  Ocena /

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /9 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesne więzi społeczne

  W swojej pracy na temat zdrowia psychicznego dzieci w odniesieniu do opieki macierzyńskiej Bowlby stwierdził że, „osiągnięcie zdrowia psychicznego wymaga aby niemowlę i małe dziecko doświadczyło ciepłej, intymnej i nieprzerwanej relacji z matką (lub jej stałym substytutem” (Bowlby, 1951, s.13, za...

  Ocena /

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie wczesnych więzi społecznych dla rozwoju emocjonalnego dziecka

  Jakość wczesnych więzi uczuciowych dziecka i ich konsekwencje dla późniejszego funkcjonowania społecznego i emocjonalnego to problem ważny dla rozumienia różnorodnych nieprawidłowości występujących w zachowaniu dzieci i adolescentów. W chwili obecnej coraz większym problemem społecznym stają się...

  Ocena /

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /4 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA PRZYWIĄZANIA J. BOWLBY’EGO - Przywiązanie w okresie życia dorosłego

  Przywiązanie u osób dorosłych można określić jako stałą tendencję danej jednostki do szukania i utrzymywania bliskości i kontaktu z inną konkretną jed-nostką lub kilkoma innymi konkretnymi jednostkami,  które są dla niej źródłem subiektywnego poczucia bezpieczeństwa.

  Każda osoba dorosła...

  Ocena /

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /4 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA PRZYWIĄZANIA J. BOWLBY’EGO - Przywiązanie w okresie adolescencji

  Wiek dorastania jest dla rozwoju przywiązania, podobnie jak dla wielu in-nych aspektów funkcjonowania psychospołecznego jednostki, okresem przej-ściowym. Na początku tego okresu młodzi ludzie podejmują ogromne starania, aby stać się mniej zależnymi od opieki ze strony rodziców – swoich głównych postaci...

  Ocena /

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /3 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA PRZYWIĄZANIA J. BOWLBY’EGO - Przywiązanie w dzieciństwie

  Rozwój przywiązania w dzieciństwie odbywa się w ścisłym związku ze zmianami i nabywaniem przez dziecko nowych kompetencji w dziedzinie rozwo-ju motorycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego. J. Bowlby wyróż-nił tylko cztery fazy rozwoju przywiązania, które umiejscowił w pierwszych trzech latach...

  Ocena /

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /11 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA PRZYWIĄZANIA J. BOWLBY’EGO - PRZYWIĄZANIE W POSZCZEGÓLNYCH OKRESACH ROZWOJOWYCH

  Poniżej zostanie omówiony normatywny rozwój więzi przywiązania, typowe modele zachowań związanych z przywiązaniem i funkcjonowanie systemu przy-wiązania na przestrzeni życia ludzkiego. Omówienie to zostanie przeprowadzone z podziałem na okres dzieciństwa, okres adolescencji i okres życia...

  Ocena /

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA PRZYWIĄZANIA J. BOWLBY’EGO - ZASADNICZE ELEMENTY I POJĘCIA TEORII PRZYWIĄZANIA

  Wyjaśnienie podstawowych pojęć. Do głównych pojęć teorii przywiązania należą powiązane ze sobą terminy „przywiązanie”, „zachowania związane z przywiązaniem” i „system przywiązania”. Odpowiadają one zasadniczo trzem komponentom teorii przywiązania: komponentowi psychodynamicznemu, kom-ponentowi...

  Ocena /

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /16 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA PRZYWIĄZANIA J. BOWLBY’EGO - KONTEKST POWSTANIA TEORII PRZYWIĄZANIA

  Punktem wyjścia refleksji, która doprowadziła J. Bowlby’ego do stworzenia teorii przywiązania, były jego własne doświadczenia i obserwacje na polu pracy klinicznej, a także wyniki szeregu badań  przeprowadzanych w latach czterdzie-stych i pięćdziesiątych XX w. w Stanach Zjednoczonych i w Europie...

  Ocena /

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /7 051

  praca w formacie txt

Do góry