awatar

Profil użytkownika Herakles

Data rejestracji23 lutego 2012 Ostatnio online24 lutego 2012, 6:32

Statystyki

73 prac, w tym:

 • 73tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /73 prac/

 • Ocena brak

  Stokłosa polna

   

  Wygląd: trawa do 100 cm wysokości, jednoroczna, rosnąca w luźnych kępach lub pojedynczo. Liście z pochwami rurkowatymi, zamkniętymi na stronie brzusznej, długo ko-smkowato owłosionymi. Blaszki liściowe szerokości 2--5 mm, długie na 5-20 cm. miękko owłosione. Języczki liściowe 2-4 mm...

  Ocena /

  Autor /Herakles Dodano /24.02.2012 Znaków /815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stokłosa gałęzista

   

  Wygląd: trawa trwała, rosnąca w małych kępkach. Źdźbło wyprostowane lub wznoszące, 50-120 cm wysokości. Pochwy liściowe rurkowato wąskie, gęsto i długo zaostrzonymi uszkami. Języczek liściowy 1-3 mm długości, drobno piłkowany, skórzasty.

  Blaszki liściowe zaostrzone, długości 10-25 cm i...

  Ocena /

  Autor /Herakles Dodano /24.02.2012 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stokłosa prosta

   

  Wygląd: trawa trwała, rosnące w gęstych kępach.  Liście wąskie w żółtawozielone lub szarozielone, blaszki liściowe długości do 30 cm, luźno owłosione, długo i cienko zaostrzone, ne, liście odziomkowe w czasie suszy często zwinięte, na brzegach orzęsione. Języczek liściowy długości 1-3 cm...

  Ocena /

  Autor /Herakles Dodano /24.02.2012 Znaków /1 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwiaty na przykładzie traw

   

  W porównaniu z barwnie kwitnącymi roślinami takowymi trawy mają kwiatostany raczej niepozorne ale nie pozbawione urody. Długie kłosy, wiechy kłosokształtne lub wiechy naszych traw łąkowych stanowią pod względem morfologicznym szczególne organy roślin, których nie da się przeoczyć, nawet wówczas gdy...

  Ocena /

  Autor /Herakles Dodano /24.02.2012 Znaków /8 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trawy - nasze najważniejsze rośliny uprawne

   

  Trawy stwarzają bezpośrednio lub pośrednio niezbędne do życia podstawy - również dla ludzi. Bardzo wiele gatunków traw jest roślinami paszowymi dla zwierząt hodowlanych, dostarczających produktów spożywczych i materiałów do przeróbki technicznej. Każdy but skórzany reprezetuje przetworzoną biomasę...

  Ocena /

  Autor /Herakles Dodano /24.02.2012 Znaków /12 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rośliny trawiaste w systematyce roślin

   

  Rośliny trawiaste można określić jako rośliny typowe. Wfykazują one jasno określoną budowę z klasycznym podziałem na korzenie, pęd i liście, podobnie jak większość innych roślin lądowych. Posiadają chlorofil, są więc zdolne do fotosyntezy, rozwijają kwiaty i rozmnażają się z nasion...

  Ocena /

  Autor /Herakles Dodano /24.02.2012 Znaków /3 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trawy - Informacje ogólne

   

  Dwie rodziny, trawy i turzycowate, obejmujące razem ok. 14000 gatunków rozprzestrzenionych na catym świecie, potocznie traktowane są jako rośliny trawiaste. Jakkolwiek trawy z 600 rodzajami są znacznie bogatsze w formy niż turzycowate, dzielące się jedynie na 90 rodzajów, to jednak trawy odznaczają się...

  Ocena /

  Autor /Herakles Dodano /24.02.2012 Znaków /14 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA FITOSOCJOLOGICZNA BORÓW SOSNOWYCH I BAGIENNYCH

   

  Zbiorowiska związku Dicrano-Pinion to bory suche i bory świeże, występujące na podłożu piaszczystym, na mineralnych glebach bielicowych i bielicach o różnym stopniu wilgotności, a także bory bagienne spotykane na glebach torfowych torfowisk wysokich.

  Bory sosnowe odgrywają znaczną rolę wśród...

  Ocena /

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /1 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA FITOSOCJOLOGICZNA LASÓW BUKOWYCH

   

  Buczyny należą do związku Fagion i są to mezo- i eutroficzne lasy liściaste i mieszane, których drzewostan tworzy głównie buk, a w zespołach o charakterze górskim często buk z jodła i świerkiem, a w niektórych wypadkach może przeważać jawor.

  Lasy te występują na glebach żyznych dość...

  Ocena /

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA FITOSOCJOLOGICZNA OLSÓW

   

  Do grupy olsów (Alnion glutinosae) należą bagienne lasy olszy czarnej oraz bardzo zbliżone do nich składem florystycznym i ekologią podmokłe zarośla głównie wierzbowe.

  Wspólną cechą tych zespołów, rozwijających się na torfach niskich i glebach zabagnionych, jest kształtowanie się ich płatów pod...

  Ocena /

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /516

  praca w formacie txt

Do góry