awatar

Profil użytkownika henio

Data rejestracji10 kwietnia 2011 Ostatnio online11 kwietnia 2011, 1:18

Statystyki

40 prac, w tym:

 • 40tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /40 prac/

 • Ocena brak

  Szkoła frankfurcka: kultura masowa i „przemysł kulturalny”

  Szkoła fr- krytyka k masowej- połączenia rozrywki czasu wolnego, reklamy, handlu, stylu życia mass mediów

  Zakładali ze technologia i świadomość technologiczna wytwarzają nowe zjawisko w formie ujednoliconej i fałszywej kultury masowej która zabija wszelki krytycyzm

  Adorn i Horkheimer: poj k masowa ->...

  Ocena /

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA MASOWA I KULTURA POPULARNA

  Max Horkheimer- 1 użył terminu kultura masowa- 1941r.

  Dwight Macdonald- od 1944r szybka kariera terminu

  Def kultury masowej:

  Edgar Morin wytw zg z uwzgl masę towarową normami produkcji przemysł, rozprzestrz przy pomocy technik przekazu masowego, zwraca się do mas społ

  Kłoskowska obejmuje zj...

  Ocena /

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /3 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura i ciało - Baldwin, Kulturowy obraz cielesności

  Moda- sp przyozdabiania ciała, wymiar uczestnictwa w życiu społ, manifestacja tożsamości, ma zakorzenienie w obyczaju

  Blumer- formy o tymczasowej akceptacji, uznaniu, zostaną zast przez formy bardziej nowoczesne

  Simmel dyferencjacja (os modna stara się od tłumu odróżnić) i afiliacja(podkr pokrewieństwo...

  Ocena /

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /3 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura wizualna

  Widzenie kult- sposoby patrzenia ukształt przez kulturę; kat kult nabieramy w procesie socjalizacji

  Kult wizualna- przyjęte w socjalizacji sp myślenia, działania i odczuwania w kontekście wizualnego wymiaru rzeczywistości; traktuje jako tekst pewne przedm (rys, obrazy, foto, filmy)

  Hegemonia wizualnośc0...

  Ocena /

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /5 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologia kultury

  Styl życia- zespół codziennych zachowań, specyf dla danej zbiorowości lub jedn; char sp bycia odróżnia zbiorowość czy jedn od innej; zl z:

  a) zachowań ludzi zróżn co do zakresu o formy

  b) motywacji zachowań

  c) funkcji rzeczy- rezultat, cel lub instrument zachowań

  Perspektywa homo eligens- rozważania...

  Ocena /

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /7 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UCZESTNICTWO W KULTURZE

  Bycie w kulturze- wew dyspozycje do rozumienia wzorców kult i wyn z nich zachowań ludzi, rozumienia wytworów kult, umiejętność ich wytw i przetw; wyn z kompetencji kult

  Aktywność kulturowa- działania podejm (lub gotowość) w celu poznania wart kult (dzieł literackich, plast, teatr, muzycznych)

  Recepcja...

  Ocena /

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /6 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki społeczno - kulturowe a osobowość 

  Osobowość org cech wew przez które człowiek dośw i reaguje na świat i siebie; zaczyna się od dzieciństwa i trwa przez pr socjalizacji i internalizacji wartości, kszt ją życie społ-kult.

  Osobowość ukł stałych cech i mech wew, zdeterminowane czynnikami nat (gen, klimat, fizjograficznymi), społ- kult...

  Ocena /

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /7 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAGADNIENIA SOCJOLOGII SZTUKI

  Sztuka Tatarkiewicz (def alternatywna): odtwarzanie rzeczy, konstruowaniem form, wyrażanie przeżyć- jeśli wytwór tego odtwarzania, konstruowania, odtwarzania jest zdolny zachwycać, wzruszać, wstrząsać.

  ▪ ludzie włączeni są w życie sztuki, a sztuka w życie ludzi- jest społ

  ▪ fakt artystyczny...

  Ocena /

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /10 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura narodowa u korzeni

  Państwo-instytucja obejm organy władzy i admin publ, sieć rozciągniętą na obszarze ogran, przestrzennie i prawnie w zal od okr hist; zbiorowość społ o char kult wspólnoty

  Naród- zbiorowość społ o char kult wspólnoty

  Społeczeństwo obywatelskie:

  Hegel- antyteza rodziny jednoczonej z rodziną w...

  Ocena /

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Język jako wartość rdzenna

  Teoria wartość rdzennych- przydatna do zrozumienia pr zachowywania, modyf i zaniku jęz mniejszościowych w społecz wielokult

  ▪ aspekty kultury mają różne znaczenie dla utrzymania stabilności gr- istotne el- oś, wokół której nast identyf i organiz całego sys społ

  Koncepcja kultury szczątkowej- kult...

  Ocena /

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 388

  praca w formacie txt

Do góry