awatar

Profil użytkownika Helena

Data rejestracji31 stycznia 2012 Ostatnio online

Statystyki

30 prac, w tym:

 • 30tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /30 prac/

 • Ocena brak

  Co to są osady lądowe?

  Osady lądowe, jak sama nazwa wskazuje, powsta­ły na lądach. Należą do nich między innymi pias­kowce, powstałe z piaszczystych wydm, w których ziarna piasku pod wpływem ogromnego ciśnienia scementowały się i w ten sposób utworzyły litą skałę. Osady lądowe powstawały też na dnie rzek, jezior i w...

  Ocena /

  Autor /Helena Dodano /31.01.2012 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak geolodzy badają dzieje Ziemi?

  Badając skały skorupy ziemskiej, geolodzy potrafią wyciągać wnioski na temat warunków środowiskowych panujących niegdyś na Ziemi. Kluczem do poznania i opisania warunków, jakie panowały w dawnych epokach geo­logicznych jest wiedza na temat zmian zachodzących na kuli ziemskiej obecnie. Jedną z wielu...

  Ocena /

  Autor /Helena Dodano /31.01.2012 Znaków /1 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są osady morskie?

  Osady morskie - skały osadowe formujące się na dnie mórz - zawierają dużą ilość różnorodnych ska­mieniałości. Wiele z nich przypomina gatunki żyją­ce w morzach obecnie, przy czym niektóre wystę­pują jedynie w ściśle określonych warunkach. Na przykład koralowce spotkać można tylko w...

  Ocena /

  Autor /Helena Dodano /31.01.2012 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak obliczono wiek Ziemi?

  Ziemia jest tak stara, że trudno to sobie wyobrazić. Gdyby jednak dla ułatwienia przyjąć, że ma ona jeden rok, wówczas całe ludzkie dzieje zmieściłyby się w ostatnich pięciu godzinach. Ludzie od setek lat próbują określić ile lat ma Ziemia. W początkach XVII w. Ja­mes Ussher, arcybiskup Armagh...

  Ocena /

  Autor /Helena Dodano /31.01.2012 Znaków /5 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są metody badania wieku skał?

  Pod koniec XIX wieku naukowcy podjęli kon­kretne kroki w celu zbadania wieku skał. Sir Charles Lyell (1797-1875), wybitny geolog angielski, przyjaciel Darwina, próbował dokonać tego, porównując na jakim szczeblu ewolucji znajdowały się stworzenia uwiecznione w ska­łach w postaci skamielin. Na tej...

  Ocena /

  Autor /Helena Dodano /31.01.2012 Znaków /1 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest podział dziejów Ziemi?

  Na podstawie prawa superpozycji, które mówi, iż w niezaburzonej formacji skał osadowych młod­sze warstwy zawsze zalegają na starszych, geolo­dzy opracowali wykres względnego wieku skał. Jednak nie wolno było zapomnieć o możliwych deformacjach. Na przykład w górach fałdowych, wypiętrzone warstwy...

  Ocena /

  Autor /Helena Dodano /31.01.2012 Znaków /3 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest geologiczny czas Ziemi?

  Przez wiele lat geolodzy próbowali określić wiek Ziemi na podstawie dowodów odnalezionych w ska­łach. Metoda ta okazała się jednak mało skuteczna. Dopiero stosunkowo niedawno udało się wypracować metody, które pozwalają na dokładniejsze ustalenia w tej sprawie. Większość badaczy zgadza się, iż...

  Ocena /

  Autor /Helena Dodano /31.01.2012 Znaków /2 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym była geologiczna mapa Williama Smitha?

  Istotnym wkładem do zrozumienia dziejów Ziemi mógł się poszczycić brytyjski inżynier, William Smith (1769-1839), który pracował przy budowie kanałów transportowych w czasach rewolucji przemysłowej. Gdy robotnicy kopali rowy, Smith kolekcjonował wydobyte przez nich skamieliny. Po pewnym czasie...

  Ocena /

  Autor /Helena Dodano /31.01.2012 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są nowe sposoby wydobycia ropy naftowej?

  Pomimo odkrycia nowych złóż ropy naftowej, nie ulega wątpliwości, że zasoby tego surowca kiedyś się wyczerpią, zwłaszcza że proces jego powsta­wania jest niezwykle wolny. Mimo wszystko, nie­zależnie od wzrostu cen i świadomości rychłego wyczerpania zasobów, zapotrzebowanie na ropę naftową...

  Ocena /

  Autor /Helena Dodano /31.01.2012 Znaków /2 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest skażenie mórz przez tankowce?

  Skażenie wód morskich ropą zdarza się również przy czyszczeniu tankowców, kolizjach morskich i wypadkach na morskich platformach wydobyw­czych. Do największych skażeń dochodzi, gdy tan­kowce zostaną uszkodzone lub zatoną. Wycieki ropy doprowadzają do zagłady ptaków, ryb i innych morskich...

  Ocena /

  Autor /Helena Dodano /31.01.2012 Znaków /1 016

  praca w formacie txt

Do góry