awatar

Profil użytkownika Heg

Data rejestracji28 września 2012 Ostatnio online28 września 2012, 4:34

Statystyki

25 prac, w tym:

 • 25tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /25 prac/

 • Ocena brak

  FRANCISZKANKI - STOWARZYSZENIA

  Różne wspólnoty o duchowościfranciszkańskiej zaangażowane w działalność apost. i społ.,realizujące ideał ewangeliczny zgodnie ze wskazaniamireguły tercjarskiej, nie mające jednak prawnego statusuzgrom, zakonnego:

  ° f. adoratorki Najśw. Serca, Franciscaines Adoratricesdu Sacré-Coeur, pobożna unia na...

  Ocena /

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /9 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKA KWESTIA

  Problemy kryt.hist,i lit. ustalenia autentyczności, genezy i wzajemnych zależnościźródeł do biografii —» Franciszka z Asyżu i początkówhistorii zak. —> franciszkanów; w znaczeniu niewłaściwymp r o b l em interpretacji ubóstwa franciszkańskiego (—> franciszkańskar e g u ł a ) .

  F.k. była wynikiem...

  Ocena /

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /6 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKA REGUŁA

  Zbiór zasad ogólnychzredagowany przez —> Franciszka z Asyżu i jego współpracownikównormujący życie zak. rodzin franciszkańskichI zakonu (—» franciszkanie).

  1. G e n e z a i r o z w ó j - Zainicjowana przez Franciszkapierwotna wspólnota ubogich pokutników nie kierowała siężadną z istniejących reguł zak...

  Ocena /

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /9 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKA SZKOŁA

  Wspólna nazwa naukfiloz.-teol. zainicjowanych w XIII w. przez mistrzów scholastycznychzak. franciszkańskiego —> Aleksandra z Hales,—» J a n a z La Rochelle i —> Bonawenturę w Paryżu oraz R.—* Grosseteste w Oksfordzie (wczesna sz.f.), rozwijana przezich uczniów także w Rzymie (średnia sz.f.), a nast. ujęta...

  Ocena /

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKA SZKOŁA - ŚREDNIOWIECZE

  Nauka w zak. franciszkańskim (mimozastrzeżeń Franciszka z Asyżu, który widział w niej, obokwładzy i posiadania, pokusę dla ludzkiej pychy) stała sięszybko niezbędnym środkiem formacji przygotowującejdo głoszenia słowa Bożego i wypełniania różnorodnychzadań w Kościele (funkcje kapelanów i...

  Ocena /

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /10 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKA SZKOŁA - CZASY NOWOŻYTNE

  W zak. franciszkanów nawiązywanoprzede wszystkim do nauki Dunsa Szkota i Bonawentury,komentując i rozwijając w ramach studiów zak. czyuniw. ich doktryny i style myślenia; dążono do tego, bybonawenturianizm, a zwł. szkotyzm, zostaty uznane przezwładze kośc. za doktrynę obowiązującą dla całego...

  Ocena /

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /11 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKA SZKOŁA - W POLSCE

  Sz.f. obejmowała środowiska zak. prowadząceod początku swej działalności własne studia dla kleryków(od 1236 konwentualni, od 1453 bernardyni, od 1622reformaci i od 1681 kapucyni) oraz uniw. (Akademia Krak.i Zamojska). Sz.f. w obrębie doktryny filoz.-teol. określałszkotyzm, a jako naukę życia wewn. -...

  Ocena /

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /4 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKI RYT

  Jedna z form rzymskiejliturgii oparta na franciszkańskich księgach i kalendarzuliturgicznym.

  1. Franciszkanie na podstawie Reguły (—> franciszkańskareguła) zatwierdzonej 1223 przez pap. Honoriusza III posługiwalisię liturgią rzym.; 1227 pap. Mikołaj III narzuciłfranciszkańskie księgi liturg. wszystkim...

  Ocena /

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /10 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKAŃSKIE CZASOPISMA

  Periodyki urzędowe,nauk. i popularne, wydawane przez franciszkanów,poświęcone zagadnieniom związanym z ich życiem, historiąi duchowością.

  1. U r z ę d o w e cz.f. - wydawane przez naczelne władzemęskich zak. franciszkańskich zawierają: wyciągi z akt StolicyApost., kurii gen., sprawozdania z...

  Ocena /

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /10 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD RÓŻNYMI WEZWANIAMI

  ° f. adoratorki, FrancescaneAdoratrici, na prawie d i e c , zał. 1921 w Riccionek. Rimini (Włochy) przez Eleonorę Foresti (imię zak.Maria Franciszka, zm. 1953) dla nieustającej adoracji wynagradzającejNajśw. Sakramentu oraz opieki nad dziewczętami;prowadzą sierocińce, bursy, pracownie; 1942...

  Ocena /

  Autor /Heg Dodano /28.09.2012 Znaków /25 268

  praca w formacie txt

Do góry