awatar

Profil użytkownika Halszka

Data rejestracji28 marca 2013 Ostatnio online5 kwietnia 2013, 15:42

Statystyki

131 prac, w tym:

 • 131tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /131 prac/

 • Ocena brak

  DROGA KASPROWICZA DO HYMNÓW

  Między Wisłą a górną Notecią ku północnemu zachodowi od Płocka ciągną się Kujawy. Żyzne, urodzajne i osnute legendą historyczną, ubarwione podaniami o Piaście i o królu Popielu, o tonących w mroku dziejowym zaczątkach państwowości polskiej. Krajobraz Kujaw jest nostalgiczny: szeroka...

  Ocena /

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /20 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYZNACZNIKI GATUNKOWE LIRYKI HYMNICZNEJ

  Określenie istoty liryki hymnicznej nie jest zagadnieniem łatwym i prostym, ponieważ zarówno w dziejach literatury nazwą tą oznaczano utwory bardzo często niezwykle różne, jak i w poglądach krytyków i historyków poezji nie ma w tym przedmiocie zupełnej zgodył. Sam termin pochodzi od wyrazu greckiego...

  Ocena /

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /10 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPEJSKI MODERNIZM I MŁODA POLSKA

  W nauce i filozofii zastanawiano sic; od dawna nad przyczynami sprawczymi ustawicznej zmienności podstaw kultury, nad tym, jaki mechanizm powoduje, że co pewien czas zmieniają się poglądy, ideały, tak iż ludzkość znajduje się w ustawicznym dążeniu, w ciągłym marszu ku nieznanym i ku nie dającym...

  Ocena /

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /43 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „TRENY” - „FRASZKA CNOTA” CZYLI O KRYZYSIE ŚWIATOPOGLĄDOWYM

  W obliczu śmierci bliskich i cierpienia wszystkie ideały i poglądy okazują się nieważne i złudne, choć wydawałoby się, że zostały .oparte na najbardziej niewzruszonych podstawach, bo na ustanowionym przez Boga ładzie moralnym i na religijnych dogmatach. W kontekście Trenów zarówno ów ład moralny...

  Ocena /

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /11 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „TRENY” - „WYWIODŁEŚ WSZYTKIM, NIE WYWIODŁEŚ SOBIE"

  Treny są przyznaniem się poety-myśliciela do porażki, bezskuteczności własnych rad, pozorności ładu opiewanego w jego dziełach. Przede wszystkim jednak są wyrazem rozczarowania do filozofii i do pomocy, jakiej może ona udzielić człowiekowi. Filozofia właśnie jako „zbiór rozumowych argumentów”...

  Ocena /

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /8 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „TRENY” - „CZŁOWIEK NIE KAMIEŃ...”

  „Obrona ludzkiego prawa do płaczu i. boleści” w Trenach nie jest jedynie przeciwstawieniem doświadczenia, bolesnego i trudnego —. doktrynie, która „na płacz lekkość wkłada”. Wspiera sią ona także swoistą doktryną, nową filozofią człowieka, wypływa zaś z twierdzeń w arcydziele Kochanowskiego...

  Ocena /

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /7 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „TRENY” - ŚWIATOPOGLĄD ODBUDOWANY

  Cykl poetycki Kochanowskiego „na śmierć Orszulki” opowiada nie tylko o kryzysie światopoglądowym, ale i o poszukiwaniach nowego ładu, próbach, nie ze wszystkim daremnych i nie ze wszystkim udanych, odbudowania światopoglądu. Niewątpliwie istotnym elementem tej odbudowy jest Tren XVII. Rozpoczyna się on od...

  Ocena /

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /10 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „TRENY” - „LUDZKIE PRZYGODY, LUDZKIE NOŚ!”

  Zachwiany czy nawet zburzony światopogląd został w Trenie XIX odbudowany. Jednakże nie przez prosty nawrót do punktu wyjścia. Trudno się zresztą temu dziwić, gdy się przyjmuje, że Treny są relacją o głębokim kryzysie i cierpieniu przekraczającym ludzką wytrzymałość. Światopogląd został...

  Ocena /

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /7 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „RYTMY” - „NASZ PRZYJACIEL SĘP”

  Czytamy poetów interesownie. Znajdujemy u nich to, co znaleźć chcemy, przypisujemy im własne myśli, bezceremonialnie używamy ich dla wypełnienia swego świata myśli i wyobraźni. Dzieje literatury opowiedziane jako historia odbioru dzieł literackich byłyby równie ciekawe i kto wie czy nie uczciwsze niż...

  Ocena /

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /7 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „RYTMY” - GRA O WOLNOŚĆ

  Żywot Ezopa Fryga akcentuje, może nawet obsesyjnie, mądrość niewolnika — nie bez wyraźnego powodu i celu. Ezop, na sposób błazeński, udowadnia ustawicznie głupotą otoczeniu, a przede wszystkim swemu panu, „mądrcu ważnemu / Po wszej Grecyjej sławnemu” (w. 431-432) — filozofowi Ksantowi (zob. zwłaszcza...

  Ocena /

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /2 221

  praca w formacie txt

Do góry