awatar

Profil użytkownika Halina

Data rejestracji14 marca 2013 Ostatnio online20 marca 2013, 15:23

Statystyki

219 prac, w tym:

 • 219tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /219 prac/

 • Ocena brak

  Gleby bielicoziemne

  Rząd g. autogenicznych powstałych pod borami. Skałami macierzystymi są najczęściej przepuszczalne i ubogie wskł. pok. utwory piaszczyste oraz zwietrzeliny granitów, gnejsów i bezwęglanowych piasków.G.b. charakteryzują się małą zawartością minerałów ilastych, silnym zakwaszeniem,niską pojemnością...

  Ocena /

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby brunatne kwaśne

  Typ g. autogenicznych powstałych ze skał kwaśnych ubogich wzasady o odczynie kwaśnym i zasadniczej budowie profilu w g. leśnych O–A–Bbr–C, aw g. uprawnych Ap–Bbr–C.

  Ocena /

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby brunatne właściwe

  Typ g. autogenicznychpowstałych z różnych utworów macierzystychbogatych w zasady, charakteryzującychsię wymyciem węglanów do głęb. naogół nie większej niż 60–80 cm oraz brakiemprzemieszczania lub słabym przemieszczaniem frakcji ilastej, wolnego żelaza i glinu. Są to g. eutroficzne i mezotroficzne o...

  Ocena /

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby brunatnoziemne

  Rząd g. autogenicznych kształtujących się w klimacie umiarkowanym,gł. pod lasami liściastymi i mieszanymi.G.b. dzielą się na trzy typy: g. brunatnewłaściwe, g. brunatne kwaśne i g. płowe.

  Ocena /

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby deluwialne

  Rząd g. występujących w małych dolinach lub na obrzeżach dolin większych,które powstały z namułów osadzonychprzez wodę powierzchniową na miner. podłożulub na torfie stanowiącym dno nie zalewanejdoliny. Miąższość deluwiów musi wynosić co najmniej 30 cm.

  Ocena /

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby glejobielicowe

  Typ g. glejobielicoziemnych posiadających poziom próchniczny A, słabe zorsztynizowanie poziomu glejoiluwialnegoBhfeoxgg, brak wyraźnego zróżnicowaniana podpoziomy Bh i Bfe oraz silne oglejeniegruntowe dolnej części profilu.

  Ocena /

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby autogeniczne

  Dział obejmujący g. wytworzone pod wpływem wielu czynników glebotwórczych bez wyraźnej przewagi jednegoz nich. Należą tu g. czarnoziemne, brunatnoziemne i bielicoziemne.

  Ocena /

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby bagienne

  Rząd g. hydrogenicznych charakteryzującychsię czynnym procesem gromadzeniaosadów org. w warunkach bardzo dużej wilg. i trwałej lub długookresowej anaerobiozy oraz miąższością tych utworów w stropie profilu wynoszącą ponad 30 cm.

  Budowa profilu: O–D. Są to g. użytków zielonych,gł...

  Ocena /

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby bielicowe

  Typ g. bielicoziemnych o klasycznej budowie profilu: O–A–Ees–Bhfe–C, a w g. uprawnych Ap–Bhfe–C lub Ap–Ees–Bhfe–C. Ze względu na małą zasobność w skł.pok., zakwaszenie i złe właściwości fiz. przydatnośćroln. g.b. jest bardzo mała.

  Ocena /

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glebogryzarka

  Maszyna do uprawy podstawowej lub uzupełniającej gryzująca rolę do głęb. 5–20 cm, której zespołem roboczym sąłukowe lub hakowate noże osadzone na obrotowymwale, wycinające kęsy gleby. Maszynata często stanowi część zestawu uprawowo-siewnego. G. dzieli się na:

  1) ciężkie, douprawy podstawowej lub...

  Ocena /

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /775

  praca w formacie txt

Do góry