awatar

Profil użytkownika guzik

Data rejestracji24 lutego 2011 Ostatnio online24 lutego 2011, 19:18

Statystyki

21 prac, w tym:

 • 21tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /21 prac/

 • Ocena brak

  GUADALCANAL - bitwa morska 1942 r.

  Admirał Isoroku *Yamamoto zapla­nował na 12-14 listopada 1942 r. decydujące uderzenie wymierzone w amerykańską bazę lotniczą •Hen­derson Field na wyspie *Guadalca-nal. Miała to być dwuczęściowa operacja polegająca na ostrzelaniu lotniska przez 2 pancerniki, krążow­nik i 14 niszczycieli (zespół...

  Ocena /

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /3 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUADALCANAL - bitwa 1942-43

  Wyspa w archipelagu Wysp Salo­mona na Oceanie Spokojnym o po­wierzchni 6470 km2 , w 1942 r. zo­stała zajęta przez Japończyków. 5 lipca 1942 r. amerykański zwiad lotniczy dostarczył zdjęcie wyspy, na którym rozpoznano pas starto­wy budowany przez Japończyków. Oznaczało to, że wkrótce stamtąd zaczną...

  Ocena /

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /2 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZMOT-SKOTNICKI STANISŁAW (1894-1939) - generał

  Żołnierz Legionów Polskich od 1914 r., internowany w 1917 r. Po I wojnie światowej wyjechał do Francji, gdzie studiował w Szkole Jazdy w Saumur. Odwołany do kra­ju, brał udział w wojnie polsko--bolszewickiej w 1920 r. W okresie międzywojennym dowodził bryga­dami kawalerii: Baranowicze, No­wogródzką...

  Ocena /

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYF - okręt

  Stawiacz min Polskiej Marynarki Wojennej, zwodowany 29 listopada 1936 r. w stoczni Chantiers Augu-stin Normand w Hawrze we Fran­cji, gotowość bojową osiągnął w lu­tym 1938 r. Pierwszego dnia wojny o godz 18.00 Gryf (dowódca kmdr ppor. Stefan Kwiatkowski), przygo­towujący się do stawiania min w po­bliżu...

  Ocena /

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /1 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROMYKO ANDRIEJ (1909-1989) - polityk

  Syn chłopa z Białorusi, po ukoń­czeniu studiów ekonomicznych pra­cował w czasopiśmie „Woprosy Ekonomiki", zanim w 1939 r. przy­stąpił do służby dyplomatycznej.

  Ocena /

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROM - okręt

  Budowa niszczyciela zamówionego przez Polską Marynarkę Wojenną rozpoczęła się w lipcu 1935 r. w stoczni J. Samuel White & Co. Ltd. w Cowes w Wielkiej Brytanii. Okręt zwodowano w lipcu 1936 r., gotowość bojową osiągnął w maju następnego roku. 30 sieipnia 1939 r. razem z dwoma innymi niszczycie­lami...

  Ocena /

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /1 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREIM ROBERT von (1892-1945) - feldmarszałek

  Niemiecki oficer lotnictwa w czasie I wojny światowej odznaczony Pour le Merite za 28 zwycięstw powietrz­nych, od 1938 r. był szefem kadr* Luftwaffe. Od 1939 r. dowódca dy­wizji lotniczej, a następnie korpusulotniczego. Od 1941 r. na fronciewschodnim dowodził 2 flotą powie­trzną. Wezwany do bunkra...

  Ocena /

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREER - okręt

  Amerykański niszczyciel, zwodo­wany 1 sierpnia 1918 r. i skierowa­ny do rezerwy w latach trzydzie­stych, w 1940 r. podjął służbę pa­trolową na wodach północnego Atlantyku. 4 września 1941 r. w cza­sie rejsu do bazy w Islandii znalazł się w pobliżu U-boota atakowanego bombami głębinowymi przez...

  Ocena /

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAZIANI RODOLFO (1882-1955) - marszałek polny

  Włoski oficer, od szesnastego roku życia był żołnierzem. W 1918 r. zo­stał najmłodszym pułkownikiem we włoskich siłach zbrojnych. Od 1930 r. był wicegubernatorem Cyre-najki i zyskał sławę jako bezwzględ­ny dowódca, krwawo tłumiący po­wstanie plemienia Senussi. W cza­sie wojny w Abisynii w...

  Ocena /

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAPH - okręt podwodny

  Brytyjski okręt podwodny, zdobycz­ny niemiecki U-570, który 28 sierp­nia 1941 r. wynurzył się, nie zauwa­żywszy krążącego samolotu *Hud-son. Ostrzelany z broni pokładowej, nie mógł skryć się pod wodą, a wkrótce do brytyjskiego bombowca dołączył drugi samolot oraz nade­szły jednostki patrolowe z bazy...

  Ocena /

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /1 176

  praca w formacie txt

Do góry