awatar

Profil użytkownika Gustaw9897

Data rejestracji23 lutego 2012 Ostatnio online23 lutego 2012, 6:28

Statystyki

40 prac, w tym:

 • 40tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /40 prac/

 • Ocena brak

  ŹRÓDŁA ZMIENNOŚCI ORGANIZMÓW ROŚLINNYCH

   

  W wyniku segregacji chromosomów i zawartych w nich genów w czasie mejozy powstają komórki płciowe o bardzo różnym wyposażeniu genetycznym. Po ich losowym połączeniu w procesie zapłodnienia powstają zygoty o bardzo różnych kombinacjach genów.

  Z tych względów potomstwo organizmów jest genetycznie...

  Ocena /

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIA GENOMU I FENOTYPU

   

  Genomem nazywamy całość kwasu nukleinowego, który zawiera informację genetyczną organizmu.

  Wielkość genomu często określa się poprzez całkowitą liczbę par nukleotydów wchodzących w skład wszystkich cząsteczek DNA tworzących genom.

  Genotyp jest to informacja zawarta w materiale genetycznym...

  Ocena /

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZMNAŻANIE O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU EWOLUCJI ROŚLIN NASIENNYCH

   

  Okrytonasienne opanowały prawie wszystkie siedliska na ziemi i wytworzyły wielką liczbę gatunków. Przyczyną sukcesu mogło być wytworzenie słupka w konsekwencji pośredniego zapłodnienia. Kiełkowanie ziarna pyłku na znamieniu słupka stwarza warunki do szybkiego i częstego powstawania barier...

  Ocena /

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANY W BUDOWIE ORGANÓW I SPOSOBU REALIZACJI PROCESU ROZMNAŻANIA SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA EWOLUCJI ROŚLIN ZARODNIKOWYCH

   

  Tendencje ewolucyjne prowadziły do przekształcenia sporofilu, który z prostego, kilku telomowego (lub nawet jednotelomowego) utworu stał się organizmem o skomplikowanej budowie i wielu różnych organach. Kolejna wyraźna zmiana dotyczy mejospor: początkowo są one tworzone w większych ilościach , w...

  Ocena /

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZKI EWOLUCYJNE MIEDZY ROŚLINAMI OKRYTOZALĄŻKOWYMI A NAGOZALĄŻKOWYMI

   

  Zagadnienia systemu i filogenezy okrytozalążkowych są nadal jeszcze nie sprecyzowane, gdyż nie ma jakichkolwiek szczątek kopalnych, które miałyby pośredni charakter pomiędzy okrytozalążkowymi a jakąkolwiek inną grupą roślin telomowych.

  Przodków tych roślin należy szukać jednak wśród...

  Ocena /

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZKI EWOLUCYJNE MIĘDZY ROŚLINAMI JEDNOLIŚCIENNYMI I DWULIŚCIENNYMI

   

  Jednoliścienne pochodzą od dwuliściennych i już na początku rozwoju okrytozalążkowych zostały one rozdzielone.

  >

  Także w sposobie zapylenia nastąpiła zmiana i owadopylność została zastąpiona przez wiatropylność.

  Ocena /

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PODGROMADY ANGIOSPERMOPHYTINA

   

  Okrytozalążkowe są wielką grupą liczącą około 500 000 gatunków. We florze naszego globu pojawiły się sporadycznie już w okresie jurajskim. Opanowały one niemal wszystkie strefy klimatyczne.

  W przeciwieństwie do nagozalążkowych obejmują oprócz drzewiastych, także rośliny zielne...

  Ocena /

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYMARŁYCH KLAS ROŚLIN NAGOZALĄŻKOWYCH

   

  Wymarłe klasy roślin nagozalążkowych: paprocie nasienne, benefity, kordaitowe. Paprocie nasienne zaczęły wymierać z końcem okresu jurajskiego. Wzięły swoją nazwę z charakterystycznego połączenia pokroju paprociowego z wytworzeniem zalążków.

  Zwłaszcza ich liście są bardzo podobne do...

  Ocena /

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PODGROMADY GYMNOSPERMOPHYTINA

   

  Rośliny nagozalążkowe (nagonasienne) pojawiły się znacznie wcześniej niż okrytozalążkowe, więc wykazują, pod wieloma względami, bardzo uproszczoną budowę. Są wyłącznie roslinami drzewiasymi. Podgromadę dzielimy na 2 nadklasy i 7 klas.

  Zalążki wykształcają się na brzegach...

  Ocena /

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTEYSTYKA GROMADY PTERIDOPHYTA (PAPROTNIKI)

   

  Obecnie taka gromada nie istnieje, dawniej obejmowała widłakowe, psylotowe, skrzypowe, paprociowe i kladoksylony. Wspólne cechy dla prawie wszystkich przedstawicieli to : specyficzny typ przemiany pokoleń oraz produkowanie specjalnych zarodników.

  Przekonano się jednak, że podobieństwa są powierzchowne...

  Ocena /

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /810

  praca w formacie txt

Do góry